Slovenská vláda rozhodla o nákupu vozidel Patria AMVXP. Nákup je kritizovaný jako netransparentní. Vznáší se nad ním řada otazníků

Slovenská vláda rozhodla o nákupu vozidel Patria AMVXP. Nákup je kritizovaný jako netransparentní. Vznáší se nad ním řada otazníků
Autor fotografie: MORS; CC BY 3.0|Popisek: Patria AMV
30 / 03 / 2022, 18:00

V kritizované zakázce Slovensko nakoupí bojová obrněná vozidla 8x8 Patria AMVXP. Vláda SR dnes schválila vyhodnocení předložených nabídek, které proběhlo formou "studie proveditelnosti", na níž se v rámci připomínkového řízení sneslo 39 zásadních připomínek z ostatních rezortů, a uložila ministru obrany Jaroslavu Naďovi uzavřít do 30. září potřebné smluvní dokumenty.

Ministr obrany Jaroslav Naď po jednání upřesnil, že Slovensko koupí finská vozidla Patria AMVXP, která podle tvrzení MO SR v hodnocení obstála nejlépe. Nejlépe ovšem obstála jen díky tomu, že finská nabídka obsahuje podezřele nízké náklady dvacetiletého životního cyklu, které jsou ve srovnání s nabídkou podanou Českou republikou u vozidel Pandur II menší než třetinové. Ze studie proveditelnosti přitom žádným způsobem nevyplývá, zda Finové nacenili srovnatelný balík služeb a nákladů na údržbu vozidel.

Celková cena zakázky včetně specializovaných vozidel a munice činí 447 milionů eur. "Vzhledem k povaze mezivládní smlouvy mám mandát podepsat smlouvu s finskou vládou do konce září letošního roku," uvedl Naď. První vozidla by měla být dodána do osmi měsíců od podpisu smlouvy.

Naď také řekl, že akvizice je spojena s využitím slovenského obranného průmyslu. "Na samotném vozidle slovenská firma dodá zbraň, věž, komunikační a informační systémy, dodá také munici, provede svařování a také finalizaci vozidla jako takového, takže s výjimkou podvozku prakticky vše," dodal ministr. Slovenská republika požadovala alespoň 40% zapojení domácího průmyslu. Česká republika nabízela až 75 % - autoři studie proveditelnosti na to však nebrali zřetel. Věž i hlavní zbraň měly být totožné jak pro Patrii, tak pro Pandury.

Do výběrového řízení bylo doručeno celkem pět nabídek, náklady potřebné na pořízení BOV 8x8 se v této fázi pohybovaly v rozmezí od 429 034 000 eur včetně DPH do 482 820 000 eur včetně DPH, v závislosti na zvoleném řešení a nabídce byly hodnoceny komplexní ekonomické a technické parametry, ovšem způsobem, který byl v rámci připomínkového řízení v mnoha ohledech označen za nedůvěryhodný, netransparentní a neověřitelný.

Zdroj: TA3; CAS; MO SR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.