Ombudsmanka: Děti uprchlíků žijí "v horších podmínkách než ve vězení"

Ombudsmanka: Děti uprchlíků žijí &quote;v horších podmínkách než ve vězení&quote;
Autor fotografie: Veřejný ochránce práv/ Stanislav Biler|Popisek: Bělá-Jezová. Fotky k prezentaci z tiskové konference 13.10. 2015
13 / 10 / 2015, 12:30

Situace dětí a rodin s dětmi v zařízení Bělá-Jezová je natolik vážná, že dochází k porušování Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy o právech dítěte. Ti lidé nic neprovedli. Nebyli nikým odsouzeni. Přesto je necháváme trpět. Zbytečně.

Ombudsmanka Anna Šabatová se v úterý přidala ke kritikům podmínek, které panují v zařízení pro běžence v Bělé-Jezové na Mladoboleslavsku. Přetiskujeme její úplné prohlášení:

Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová

Děti zde žijí v objektivně horších podmínkách, než mají čeští vězni. Mluvíme o bývalém vojenském zařízení, ve kterém v mnoha ohledech panují horší podmínky než v českých věznicích. Ve věznicích jsou umístěni lidé, kteří spáchali zločin a byli za to pravomocně odsouzeni. V Bělé jsou umístění lidé, které nikdo neodsoudil a žádný trest jim nebyl uložen. Že tímto zařízením prošly stovky dětí odporuje naší představě o České republice coby civilizované zemi.

Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová

Podmínky zajištěných cizinců jsem povinna kontrolovat dle zákona o veřejném ochránci práv. Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová jsem poprvé navštívila v říjnu roku 2014. Zpráva o této návštěvě byla zveřejněna 18. února 2015. V té době zde bylo umístěno pět dětí. Již v této zprávě jsem konstatovala, že jsou podmínky pro pobyt dětí nepřijatelné a policii jsem doporučila, aby je sem neumisťovala.

Druhá návštěva se uskutečnila 31. srpna 2015. Nacházelo se zde 147 dětí. Zatím poslední návštěva se konala 3. října a dětí zde bylo 100.

Vzhledem ke skutečnosti, že má být zařízení Bělá-Jezová do budoucna primárně vyhrazeno rodinám s dětmi, považuji za nutné veřejnost informovat o podmínkách, jaké zde panují. Zjištěné skutečnosti se netýkají všech zadržených osob. Jedná se o souhrn případů, které jsem s kolegy v zařízení zaznamenala.

VIDEO: Seznamte se s českými zařízeními pro uprchlíky.

Hlavní zjištění:

 • Rodiče jsou poníženi před svými dětmi. Jsou do zařízení přepravováni v poutech. Jsou zavření za čtyřmetrovým plotem s ostnatým drátem. Nedokážou dětem vysvětlit důvody této situace.
 • Pro děti se jim nedostává ošacení a obuvi. Místo teplé obuvi pro ně mají jen plastové sandály, tzv. crocsy.
 • Děti jsou vyděšené z všudypřítomné uniformované bezpečností služby a z policistů.
 • Z nedostatku jiných aktivit si děti za ostnatým drátem hrají na policisty a vězně. Další jejich “hrou” je snaha prokopat si tunel pod plotem ven.
 • Malé dětské hřiště je dětem dostupné jen v omezeném časovém rozsahu. Některým z nich vůbec. Hřištěm se zde má na mysli jedna skluzavka a jedna prolézačka.
 • V areálu se nachází herna pro děti, kam se však všechny děti z kapacitních důvodů nedostaly. Část dětí neměla žádný přístup k volnočasovým aktivitám.
 • Matrace jsou často neomyvatelné a ve stavu, který odporuje základním hygienickým standardům. Okna jsou zamřížovaná a bez závěsů. Každý večer cizince z postelí vytáhne policie, někdy v helmách a kuklách, za účelem přepočítání.
 • Pokud děti spí, musí je rodiče vzbudit a postavit na nohy.
 • Některé matky ztratily kontakt se svým dítětem, které je s jiným členem rodiny v Německu; vypotřebovaly telefonní kartu na dva telefonáty a dále nemohou nic dělat. Až budou propuštěny, neví, kam jet dítě hledat.  
 • Umístění cizinci nejsou dostatečně informováni o své situaci. Nechápou, proč jsou umístěni v zařízení, které považují za vězení. Neví, proč jim byly odebrány mobilní telefony, hodinky, tkaničky, pásky, peníze apod.
 • Zásadním problémem je jazyková bariéra v komunikaci mezi cizinci a lékaři v zařízení, která přináší řadu nedorozumění a vzájemnou nedůvěru. Lékaři obtížně stanovují diagnózu, povaha zamýšleného výkonu se „vysvětluje“ posunky.
 • Nedostatek informovanosti je způsoben také absencí právní pomoci. Cizinci ubytovaní v tělocvičně a buňkách nevěděli o nabídce bezplatné právní pomoci. Na tu však mají všichni zadržení ze zákona právo.
 • V českém vězení má každý nárok na vycházky, teplé jídlo, židli, skříň a přímý přístup k toaletě. I to je víc než dostanou k dispozici mnozí cizinci zadržení v Bělé-Jezové.
 • Čtyřčlenná rodina, která je v zařízení umístěna po dobu 30 dní, je povinna za tento pobyt uhradit celkem 29 040 Kč.

Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová

Nedokážu posoudit, jaká traumata si odsud do budoucna odnesou a jaké to bude mít následky na jejich další život. Vím zcela určitě, že to vše podstupují zcela zbytečně.

Extrémní zranitelnost dětí a negativní dopad zajištění na jejich psychiku a zdravotní stav potvrzuje i řada odborných studií. Dle zvláštního zpravodaje OSN pro práva migrantů jsou děti vystavené detenci často traumatizovány a nedokážou pochopit, proč jsou „trestány“, když nespáchaly žádný zločin.

Evropský soud pro lidská práva shledává porušení Úmluvy o právech dítěte a čl. 3 Evr. úmluvy, pokud zařízení vykazuje tyto znaky:

 • zařízení je obýváno především dospělými;
 • zařízení je pod viditelným dohledem policie;
 • zařízení nedokáže dětem nabídnout vyžití, které by je zabavilo.  

Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová

Bělá-Jezová všechny tři body naplňuje. Asi by bylo možné akceptovat provizorní podmínky v uprchlickém táboře pro tisíce lidí na okraji válečné zóny. Takové podmínky však není možné přijmout uprostřed střední Evropy. Věřím, že je v silách naší země poskytnout těm pár stům lidí podmínky odpovídající standardu 21. století. A nezpůsobovat jejich dětem traumata, jaká bychom nikdy nechtěli způsobit těm našim.

Ti lidé nic neprovedli. Nebyli nikým odsouzeni. Přesto je necháváme trpět. Zbytečně.

Celé zprávy se zjištěními z návštěv zařízení v Bělé-Jezové najdete zde.

Veřejný ochránce práv: Bělá-Jezová

Tagy článku