Mezinárodní konference Forum 2000 pohledem komerční bezpečnosti

Mezinárodní konference Forum 2000 pohledem komerční bezpečnosti
Autor fotografie: Forum2000|Popisek: Forum 2000
17 / 10 / 2017, 17:00

V uplynulém týdnu proběhla v Praze mezinárodní konference Forum 2000, která se již od roku 1997 věnuje tématům spojeným s demokracií a lidskými právy. Jedná se o jednu z mála takto významných akcí, nejen z pohledu programu a hostů konference, ale i z pohledu komerční bezpečnosti.

Obecně lze takový typ akce řadit mezi tzv. „měkké cíle“ a v souvislosti s tím je třeba plánovat bezpečnostní opatření. Každý plán začíná sestavením seznamu rizik, které na akci nebo při jejím plánování mohou nastat. Každé riziko je zkoumáno zvlášť a vždy se mu přiřazují dvě hodnoty – pravděpodobnost reálného vzniku rizika a následky působení na akci samotnou. Z takovýchto informací pak následně vychází design celkového systému bezpečnostních opatření, která jsou pro každý ročník konference přijata individuálně. Dá se tedy říci, že každý ročník jsou odlišná bezpečnostní opatření reflektující aktuální rizika, plynoucí například ze seznamu významných hostů, nebo z počtu účastníků a mnoha dalších parametrů.

Celkový systém bezpečnosti v sobě zahrnuje nejen konkrétní pokyny pro bezpečnostní pracovníky, ale i soubor na sebe navázaných protokolárních postupů, hluboce ovlivňující nejen bezpečnostní pracovníky, ale i činnosti mnoha dalších osob pořadatele. Celkový systém je zde třeba chápat, jako na sebe navázaný celek postupů, kde jednotlivé složky svou přidělenou činností přispívají do celkové bezpečnosti akce a znají přesahy své práce a úkolů právě do bezpečnostní oblasti. Tento postup se ve spojených státech nazývá: „Safety first“ a spočívá v promyšlené a současně logické integraci všech pracovních postupů zainteresovaných osob a jejich přesah do bezpečnosti akce.

Pro výše zmíněnou integraci je třeba, aby všechny osoby význam bezpečnosti ve své činnosti skutečně vnímali. Je třeba dosáhnout přesvědčení, že každý svým dílem do společné bezpečnosti přispívá a následně je možné se všemi dále pracovat na rozvoji jejich schopnosti přispívat bezpečnosti co nejúčelněji a nejpřesněji. Do této činnosti řadíme různá školení a tréninky na spolupráci při mimořádných událostech. Je jasné, že podobná praxe se neobejde bez hluboké podpory vedení celého projektu a v případě této organizace je třeba zmínit, že bezpečnost celé konference a její rozvoj má obrovskou podporu, vycházející z toho, že celý přípravný tým vnímá bezpečnost jako jednu z klíčových priorit pro úspěch celé akce, což se nedá říci o všech organizátorech podobných konferencí v ČR. Právě díky tomuto přístupu se konference nejen dokáže v oblasti bezpečnosti přizpůsobit aktuální bezpečnostní situaci, ale dokáže vyvíjet nové, efektivnější modernizované postupy, které jsou pak využitelné i v jiných podobných projektech, a nalézá řešení na dlouhodobě slabá místa bezpečnostních opatření. Tento fakt řadí pořadatele konference na jedno z prvních míst v žebříčku odpovědných pořadatelů v ČR.

Vývoj bezpečnosti podobných projektů spočívá rovněž v práci se samotnými návštěvníky, kde nestačí pouze vydat návštěvní řád a provést jejich registraci, ale klást důraz i na komunikaci a přehled o návštěvnících i v průběhu samotné konference. K tomu si pořadatelé vyvinuli speciální aplikaci, která tuto funkci plní naprosto spolehlivě a k tomu přináší spoustu výhod pro její uživatele, jako je třeba informace o změně v programu.

K celkovému úspěchu komplexního bezpečnostního systému však nestačí pouze vnitřní integrace a trénink zaměstnanců v jeho aplikaci, ale i propojení systému s postupy profesionálních bezpečnostních složek státu. Každá bezpečnostní složka má své jasně dané postupy, které je třeba zohlednit v průběhu designu celého systému a to proto, aby tyto postupy při jejich aplikaci akci neškodily, ale naopak přesně doplňovaly. Zde je třeba poznamenat, že přístup bezpečnostních složek státu se rovněž v poslední době změnil k lepšímu, a i samotní příslušníci si uvědomují, že vzájemná koordinace postupů a provázanost činností jim nejen usnadňuje práci, ale přináší lepší výsledky na obě strany. Není tedy důvod nahlížet na složky jako entitu, která si na podobných akcích postupuje podle svého, ale jako na na spolupracovníky, jež se svou prací podílí na stejném cíli, tedy vyšší bezpečnosti celé akce.

Celkový systém bezpečnostních opatření se tedy může směle rovnat s organizmem, kde každá role a každý postup má své logické místo. Spolupráce a komunikace jsou bezpodmínečnými nástroji pro úspěch celého bezpečnostního projektu v jeho realizaci i přípravě. U této konference si mnozí pořadatelé i poskytovatelé řešení mohou vzít příklad odpovědného přístupu k bezpečnosti.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace