Oslavy 100. výročí založení ČSR v Slovenském domu, Muzeu TGM a v legendárním divadle Semafor

Oslavy 100. výročí založení ČSR v Slovenském domu, Muzeu TGM a v legendárním divadle Semafor
01 / 11 / 2018, 12:00

„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“ Těmito slovy se dne 28. října podtrhla důležitost a význam další vývojové etapy nejenom srdce Evropy, ale také se pomyslně zpečetila víra v hodnoty, vize, které došly naplnění, a posvětil se důležitý krok pro nový samostatný Československý stát. Zapsaný spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ a EUROPEAN INSTITUTE i v tomto roce ve spolupráci s našimi partnery Muzeem TGM a Společností M. R. Štefánika zorganizovali pod záštitou prezidentů ČR a SR, velvyslance SR v ČR a primátorky hl. m. Prahy tradiční OSLAVU ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY - 100. VÝROČÍ.

Den 28. října 1918 se pro mnohé stal důležitým mezníkem a zároveň prvopočátkem… …100. výročí doprovázely celodenní oslavy, které začaly již v ranních hodinách V. ročníkem mezinárodní konference ve Slovenském domě v Praze s názvem „Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí.“ Sešlo se zde mnoho oborníků a expertů na bezpečnost, právo a management, kteří přednášeli o současných tématech. Mezi přednášejícími byl Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot a děkan partnerské fakulty managementu Prešovské university prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. Na závěr konference vystoupil jednatel EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko MBA, LL.M.

Další součástí programu byl Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka v Lánech. Pietní akt doprovázela hymna ČR a oblíbené písně prezidenta T. G. Masaryka. Mimo jiné občany uctili památku položením věnců na hrob za  EUROPEAN INSTITUTE – Vladislav Stankoa děkan Róbert Štefko, za spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ slovenský spisovatel Gustáv Murín a David Bohbot. Za spolek M. R. Štefánika pak slovenský herec Andrej Hrycc.

V muzeu T. G. Masaryka bylo připraveno 13. šachovnic pro VIP simultánní partii s olympionikem, velmistrem a mistrem světa Sergejem Movsesianem. Porazit šampiona se pokusili například ředitelkaMuzea TGM Mgr. Magdaléna Elznicová Mikesková, zástupkyně Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Ing. Sylva Škardová, děkan Róbert Štefko, herec Andrej Hryc, expert David Bohbot, publicista Jozef Gáfrik i opěrní pěvkyně Zuzana Martinkovýchová.

Utkání skončilo podle očekávání výhrou velmistra 12:1. Dvě remízy se podařilo uhrát představiteli T. G. Masaryka a Vladislavu Stankovi.

V rámci oslav se uskutečnily v Divadle Semafor hned dvě akce zároveň. Slavnostní promoce absolventů postgraduálního studia MBA a LL.M. na EUROPEAN INSTITUTE a slavnostní divadelní představení „Kdyby 1000 klarinetů“. Před představením byl předán jednatelem Vladislavem Stankem a PR manažerkou pro SR sl. Emou Smatana poukaz na studium MBA Tatiane Helegdové, která jej vyhrála v soutěži, kterou zrealizoval EUROPEAN INSTITUTE prostřednictvím mediálního domu KOŠICE:DNES. Voucher PR kampaně 2018 na romantický pobyt na zámku Hrubá skála získala Jana Hyseniová.

Slavnostní proslovy k 100. výročí pronesl Vladislav Stanko, Andrej Hryc a Jiří Suchý, který poděkoval jménem divadla za všechny, kteří v den oslav cítí vlastenectví jako přirozenou součást bytí. Státní hymnu České republiky zazpívala herečka Jitka Osička a státní hymnu Slovenské republiky opěrní pěvkyně Zuzana Martinkovýchová, čímž dodali celé akci nádhernou atmosféru.

Slavnostní punc celé oslavě dodal excelentní výkon legendární dvojice – Jiří Suchý a Jirka Molavcová.

V prostorách legendárního divadla Semafor proběhla před a po představení již osmým rokem sbírka pro projekt ČT a NROS – Pomozte dětem.

Všem, kteří přispěli srdečně děkujeme, a již se těšíme na oslavu 101. výročí vzniku ČSR.

 

FOTOGALERIE

výročí 1

výročí 2

výročí3

výročí4

výročí5

výročí6

výročí7

výročí8

výročí9

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.