Pozor, od 1. října hrozí bloková pokuta až 5000 korun

Pozor, od 1. října hrozí bloková pokuta až 5000 korun
01 / 10 / 2015, 13:30

Ode dneška platí novela přestupkového zákona, která zvyšuje i některé pokuty. Úřady musejí každý přestupek vyřešit nejpozději do dvou let.

Úřady by tak měly mít dostatek času, aby vše stíhaly vyřídit. Už se nebude možné spoléhat na to, že přestupek bude promlčen.

Novela také zvýšila pokuty za přestupky. Přímo v terénu vám ode dneška můžou dát policisté blokovou pokutu až do výše 5000 korun. V případě příkazního řízení se peněžní postih zvyšuje ze 4000 na 10 tisíc korun. 

§ 13 zákona č. 200/1990 Sb.
(1) Pokutu lze uložit do 1000 Kčs, nestanoví-li zvláštní část tohoto zákona nebo jiný zákon pokutu vyšší.
(2) V blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu do 5000 Kč, pokud tento zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení (§ 87) do 10 000 Kč.

Od konce roku 2016 bude fungovat také centrální registr přestupků, který recidivistům navýší pokuty. Bude se nejčastěji jednat o přestupky za rušení nočního klidu nebo veřejného pohoršení. Opakování takových přestupků se ale trestným činem nestane. Zdroj: rozhlas.cz

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.