Bývalý muslim a znalec koránu o islámu, uprchlících i genocidě křesťanů.

Bývalý muslim a znalec koránu o islámu, uprchlících i genocidě křesťanů.
Autor fotografie: Archív autora|Popisek: Dr. Salman Hashim Hasan Al-Baidhani
29 / 11 / 2015, 06:45

Exkluzivně: Rozhovor s Dr. Salmanem Hasanem, který pomáhá křesťanským uprchlíkům před zvěrstvy islámistů. Podaří se zachránit i 153 z nich udělením azylu v ČR? Jaký je jeho názor na islám? Je umírněný a mírumilovný? Je možné uprchlíky integrovat do evropské společnosti? Co zažívají křesťané na Blízkém východě?

Před měsícem, 27. října jsme měli možnost hovořit v poslanecké sněmovně s Dr. Salmanem Hasanem, generálním ředitelem křesťanské humanitární organizace International Christian Outreach Ministry (ICOM). Dr. Hasan se aktivně se svojí manželkou podílí na projektu Nadačního fondu Generace 21(NF G21), který zachraňuje vybrané křesťanské rodiny v severním Iráku před zvěrstvy islámského státu. Jedná se celkem o 153 běženců, kteří nyní žijí v iráckém Kurdistánu a pro něž NF G21 ve spolupráci s českými křesťanskými rodinami a díky sponzorským darům přichystala vše potřebné, aby v Česku nalezli nejen kýžené útočiště, ale především trvalý domov. 

Dr. Salman Hasan

Pane doktore, kdy jste přišel do Evropy?

Bylo to v květnu 1982, kdy jsem přišel do Německa studovat doktorát na německé univerzitě. Moje rodina byla relativně velmi bohatá a chtěla, abych dosáhl co nejvyššího vzdělání. V tu dobu bylo víceméně běžné, že movité rodiny posílaly svoje děti i na zahraniční vysoké školy. Díky prudkému nárůstu příjmů z těžby ropy byl Irák v 80 letech minulého století bohatá země, která investovala do školství i zdravotnictví.  Irácká republika byla v té době ještě víceméně sekulární zemí, byť převažoval islám.

Narodil jste se a žil jako muslim, nyní je z vás ale zapálený křesťan. Jak k tomu došlo?

V té době jsem žil už v Německu a musím přiznat, že jsem měl velké problémy s drogami i nadměrným pitím. Těžko vysvětlit mojí konverzi ke křesťanskému Bohu ateistovi…. Prožil jsem nadpřirozený dotek křesťanského Boha, který mě uzdravil z nevyléčitelných nemocí poté, co se za mě jeden křesťan modlil. Tehdy mi bylo třicet tři let, když jsem se přes noc uzdravil z rakoviny kůže a leukémie. Rakovina se mi šířila celým tělem a krev byla jakoby otrávená. Každý druhý den mi ji museli měnit.
Od začátku pro mě bylo křesťanství naprosto jiné než islám. Poznal jsem skutečného a pravého Boha. Porozuměl jsem významu své existence, poznal jsem Boží přirozenost a prožil moc modlitby. Teorie o Ježíši jako o tom, který uzdravuje, se tak v mém životě stala skutečností.

Vaše konverze k jinému náboženství, které je navíc islámem zatracováno, jak ji přijala vaše rodina?

Celá moje rodina žije stále v Iráku a také utekli před bojovníky islámského státu, takže mohu říci, že i moje rodina patří mezi uprchlíky. Měl jsem devět sourozenců, dva z nich už zabili islamisté. I já jsem byl v zajetí, ale přežil jsem. Můj bratr nás před krátkým časem informoval, že  jednu z mých starších sester našel s jejím synem v jiném kurdském městě poblíž íránských hranic. Nyní žijí moji příbuzní v severním Iráku a čelí každodenním bombovým útokům i útokům díky jejich víře. Stali se z nich totiž také křesťané. Ano, slyšíte dobře, celá moje rodina konvertovala ke stejnému náboženství jako já. Po úmrtí mého dědy se stal „hlavou rodiny“ můj otec, který nejdříve odmítl konvertovat, ale tři měsíce před svou smrtí tak učinil.

Proč nezajistíte své rodině, aby mohla kvůli záchraně svého života emigrovat do Evropy?

Kdo z nás rád opouští svoji vlast? Moje rodina odmítla odejít a i mě to táhne stále do Iráku; naposledy jsem tam byl se svoji manželkou letos v červnu. A není vůbec jednoduché dostat celou rodinu do Evropy. Není možné pro všechny získat vízum, a i kdybych jim pomohl, bude pro ně velmi těžké přizpůsobit se podmínkám jiné kultury i jiných hodnot v kterékoliv evropské zemi. Ale i přesto potřebují takoví lidé pomoc, pomoc u nich doma, v jejich vlasti nebo i v uprchlických táborech.

Na Blízkém východě zuří již několik let občanská válka nebo spíše náboženská válka. V jakém postavení byli kdysi a teď křesťané v této oblasti. Co je příčinou toho, že jsou masakrováni?

Ano, máte pravdu. V Iráku i v Sýrii probíhá válka především mezi šíity a sunnity. Mezi různými náboženskými skupinami panuje obrovská nenávist, to je realita. Západní země se snaží pomáhat finančně i vojensky, ale tento problém si musíme vyřešit především sami. Problémem je, že s některými skupinami není možná jakákoliv rozumná domluva. Křesťané jsou navíc v celé oblasti prvořadým terčem útoků, jsou doslova masakrováni. Jejich osud lze srovnat pouze s fašistickým holocaustem za druhé světové války. Uvědomte si, že třicet procent křesťanské populace bylo vyvražděno za pouhý měsíc (!) Každý muslim bez rozdílu vidí v křesťanovi nebo Židovi nebo Izraelci svého nepřítele. A pokud jste bez jakékoliv víry, ateista, tak jste také automaticky jejich nepřítel. Západ ale nechce pochopit tuto realitu a to je ten zásadní problém. Islám učí, že Židé jsou prokletí, že jsou „dětmi opic a prasat“.

My se snažíme pomoci těm křesťanským rodinám, kterým jde doslova o holý život.  Vybírali jsme s dalšími organizacemi jen takové lidi, u kterých naši spolupracovníci na místě, církevní kontakty nebo humanitární pracovníci mohli ověřit jejich historii a identitu. Zahrnuli jsme navíc jen uprchlíky, kteří se chtějí integrovat v České republice a kteří to neberou jako přestupní stanici. I o tom jsme spolu s Abunou Benjaminem jednali s vaším premiérem Bohuslavem Sobotkou. O pomoci křesťanským uprchlíkům, pro které to je jediný způsob, jak si zachránit holý život před zvěrstvy islámského státu.

Abuna Benjamin, který ČR nedávno navštívil a setkal se i s premiérem Sobotkou řekl o situaci křesťanů v Iráku: 
…Je to katastrofa. Křesťané jsou na křižovatce. Chtěli by žít tak, jak nám to přikazuje Pán Ježíš Kristus – v míru, v lásce. Takže by rádi zůstali ve své zemi. To si přejí. Ale skutečnost je odlišná. Historie nás učí, že křesťan nemůže žít v zemi, která se neřídí zákony. Zákony mohou člověka chránit jako občana, jako křesťana, aby mohl žít v míru. Pán Ježíš nás neučil, abychom nosili zbraně, nože, meče a zabíjeli, ale abychom milovali své nepřátele.
…Situace křesťanů na Blízkém východě se vždy odvíjí od toho, kdo vládne… Pokud se k moci dostane islamistická strana, během několika hodin všechny křesťany zabije.
…Každý člověk má jiné potřeby a pouze základní potraviny nestačí. Nejsou to zvířata. Nyní je to i pro ty, kteří mají práci, velmi obtížné. Už čtyři měsíce nedostali mzdu – ani od centrální vlády, ani od kurdské regionální vlády… Musí si přece hradit nájem, jídlo, oblečení, prostě všechny své potřeby… Církev se snaží pomáhat z darů, které dostáváme…(Zdroj: gen21.cz)

Irák byl kdysi sekulární stát. Co se změnilo?

Irák byl před několika stovkami let součástí Mezopotámie a kolébkou civilizace i křesťanství. Irák nebyl až přibližně do roku 640 n.l. vůbec arabský nebo muslimský. Nicméně právě v polovině 7. století došlo k obrovské přílivové vlně muslimských uprchlíků a celá oblast byla po pěti generacích muslimská a po deseti generacích již celá ovládnuta muslimskými Araby a stala se součástí chalífátu a Osmanské říše. A podívejte se, jak to dnes v Iráku a Sýrii vypadá. Varuji před tímto druhem imigrace a zvláště před těmi, kdo přijíždí do Evropy nelegálně.  je to stejný scénář se stejnými důsledky.

Tvrdíte, že řada uprchlíků odmítá imigrovat do Evropy? Kdo jsou tedy ti uprchlíci, kteří se ve statisících hrnou do západní Evropy? Praví uprchlíci zůstávají v „bezpečných“ částech ve svých zemích nebo v uprchlických táborech?

Ano, přesně tak. Ti praví uprchlíci, kteří milují svoji zemi, neodjíždí a už vůbec ne do Evropy. Ti zůstávají v táborech v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku. Uprchlíci, kteří zaplavují Evropu, jsou ilegální imigranti, a jejich exodus je organizovaný. Touží po vysokém životním standardu, po bohatých sociálních dávkách, proto směřují do Švédska, Německa, Francie, Belgie nebo Holandska.

Kdo stojí za jejich přílivem do Evropy podle vás? Proč západní Evropa otevřela dveře uprchlíkům?

Odpověď hledejme už u prohlášení bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Ten kdysi řekl, že do padesáti let bude Evropa muslimská a to díky Turecku, které se stane plnohodnotným členem Evropské unie. Některé evropské země se však postavily proti tomuto členství Turecka v EU a víceméně dočasně ochránily Evropu před přílivem muslimů. Vzhledem k tomu, že tento pokus nevyšel, přišli mocní s další variantou; když není možné Turecko „dostat do EU“, pošleme tam desítky milionů muslimů. Ti postupně díky vysoké porodnosti úplně změní demografickou strukturu a z evropských zemí se stanou muslimské. Vždyť nemusíme chodit pro příklad tak daleko. Turecko bylo ještě před sto lety křesťanskou řeckou Anatolií, ale po genocidě Arménů v průběhu první světové války a náboženským útokům zejména proti křesťanským Řekům se stal ze země proislámský stát. A kdo jsou ti mocní? Možná vlivná mocenská skupina Organizace islámské spolupráce (OIC), která sdružuje muslimské státy a dle vlastního tvrzení je druhou nejsilnější mezinárodní organizací po OSN. Možná má tato skupina vliv i na vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, možná na evropské politiky, kdo ví?

Katolická církev má svého nejvyššího představitele v římském papeži. Jak je to v případě islámu a jsou tzv. fatwy závazné pro všechny muslimy?

V islámu mají nejvyšší autoritu duchovní - imámové. Islámské náboženství rozlišuje pět základních sekt. Je vcelku jedno, který imám vyhlásí jakoukoliv fatwu, neboli stanovisko. Pokud například egyptský imám vyhlásí fatwu, že muslimové musí bojovat s Američany kdekoliv na světě, potom se touto fatwou musí řídit všichni muslimové, třeba i v Číně nebo Kazachstánu, to není podstatné. Podle islámského práva šaría je muslim povinen bojovat a zemřít a potom bude odměněn 72 ženami a mladými chlapci.

Fatwa ukládá povinnost každému pravověrnému Muslimovi zabíjet Američany a jejich spojence, kdekoli a kdykoli je to možné a toto nejvyšší náboženské nařízení je bráno doslova.

Politici a různí odborníci a teologové tvrdí, že islám je mírumilovný. To je ale v rozporu s tím, co říkáte vy.

Nevím proč, ale ať vědomě či nevědomě vám lžou. Protože mám odpovídající vzdělání v islámu a jsem jej schopen okamžitě vyučovat, mohu tvrdit, že toto náboženství není ani umírněné ani mírumilovné. Muslimové za dobu existence islámu zavraždili kolem 270 milionů lidí po celém světě. K tomu je třeba připočítat raněné, zmrzačené, znásilněné a odvlečené do otroctví. Můžeme tedy konstatovat, že údajně mírumilovný islám zničil více než miliardu lidských životů. Pro oponenty, kteří budou operovat tím, že i křesťané vraždili, je třeba uvést zásadní rozpor křesťanství a islámu. Zabití člověka, křesťana i jiného, je v křesťanství porušením víry; zatímco v islámu je zabití příslušníka jiné víry nebo nevěřícího příkazem od Alláha a jeho posla Mohammeda, což dokazuje již text koránu v několika desítkách případů. Problém je už v tom, že český překlad koránu je z nepochopitelných důvodů upraven tak, aby se nevyjadřoval s pravdivou brutalitou originálu. Text koránu navíc není ustálený a došlo k jeho účelovým úpravám po smrti Mohameda.

Lze tedy muslimské uprchlíky úspěšně integrovat do evropské společnosti?

Pojem integrace muslimů je naprostá lež, to je nemožné. Neexistují umírnění a radikální muslimové. Jste ve válce s islámem a vůbec si to neuvědomujete. I když je muslim tzv. umírněný, tedy v tuto chvíli mírumilovný, Korán, a především právo šaría, mu nařizuje nenávidět nemuslimy. Jsou pro něj nevěřící. Studoval jsem historii islámu v Evropě, je tady již přes padesát let, a za tu dobu se muslimové vůbec neasimilovali, ani se nikdy nepřizpůsobí, nikdy se nebudou integrovat do vaší společnosti. Nechtějí to, nemají o to zájem. Problém s muslimskou komunitou mají ve Švédsku, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, ve Velké Británii. Byl jste někdy v Lutonu blízko Londýna? Pokud ne, zajeďte se tam podívat. Je tam muslimská čtvrť, a pokud tam zavítáte s vaším vzhledem, dejte si velký pozor – zažijete poplivání, nadávky, syčení, pokud ne horší věci. Tak dopadla integrace muslimů v Anglii. A jenom ve Velké Británii žije legálně 4 až 5 milionů muslimů.

Pokud je nelze integrovat do naší společnosti, co s tím?

Islám vyhlásil Západu válku a nejlepší způsob, jak se bránit, by bylo vyhlášení stanného práva. Muslimové neuznávají systém parlamentní demokracie, na rozdíl od Evropanů, kteří v něm vyrostli a více či méně jej uznávají a řídí se jím. Ale tito azylanti tento systém zneužijí ve váš neprospěch. Nebude to okamžitě, ale jak jsem již uvedl, v průběhu několika generací vás početně předstihnou, a zavedou v Evropě právo šaría. Podle tohoto práva nemáte nárok na život ani majetek, mohou si vše beztrestné a v souladu s Koránem vzít. Dokud si toto neuvědomíte, jste bez šancí.

Tajné služby a nejen v Německu varují před radikalizací společnosti a občanskými nepokoji, stejně tak varují před islámským radikalismem a antisemitismem. Jak se tedy máme bránit?

Odpověď je velice jednoduchá. Trvejte na dodržování vaší ústavy, nepřipouštějte jakékoliv výjimky nebo zvýhodňování určité skupiny občanů. Právě to učíme i na našich přednáškách. Stůjte za svoji ústavou a trvejte na tom, aby ji dodržovala i vaše vláda. Potom budete mít úspěch. Dám vám příklad. Jestliže bude žadatel o azyl tvrdit, že věří v právo šaría, azyl neudělujte. Pošlete jej do země, kde se toto právo aplikuje. Uprchlíkům nebo azylantům poskytujte pouze to, co je běžně dostupné vašim občanům a nečiňte žádné výjimky. Pokud se jim totiž podřídíte, budou chtít stále víc a víc. Pokládají vás za slabochy a jste jejich podřízenými. Oni to nepožadují proto, že by to potřebovali, ale pouze proto, že vás chtějí dostat do podřízené role. To je historický fakt, který si prakticky ověřila Etiopie. Ta se potýkala rovněž s migrační muslimskou vlnou, a přesto je dodnes sekulárním státem. Tehdy vítali muslimy slovy „Vítejte, máme vás rádi, dáme vám co máme, můžete jíst a pít jako my, oblékejte se jako my,a buďte jako my. Nenuťte nás, abychom byli jako vy, jste tu jako hosté, tak od nás nečekejte něco speciálního.“ Když muslimové zjistili, že po šest měsíců se jim nepovedlo přesvědčit téměř žádného křesťana ke konverzi k islámu, tak odešli. A proto je Etiopie až dodnes křesťanskou zemí).

Dr. Salman Hasan (Salman Hashim Hasan Al-Baidhani) se narodil v roce 1953 v Iráku v bohaté muslimské rodině. Od dětství byl vychováván jako muslim, musel citovat korán, pravidelně se modlit i navštěvovat mešity. Jeho děda byl dokonce vysokým muslimským duchovním v Bagdádu. 
Dr. Hasan absolvoval Mosulskou univerzitu, má mj. bakalářské vzdělání ve fyzice, byl asistentem profesora na univerzitě v Basře. S ohledem na absolvované náboženské vzdělání je oprávněn citovat a komentovat Korán, jehož je výborným znalcem. 
Po studiu pracoval pro OSN v Kuvajtu (v sekci na ochranu životního prostředí), v roce 1982 odešel studovat do tehdejšího Západního Německa a poté pracoval pro řadu německých elektrotechnických firem. 
Spolupracoval s řadou křesťanských a humanitárních organizací, včetně Charty 77, pomáhal po Sametové revoluci v tehdejším Československu a je velkým příznivcem bývalého prezidenta Václava Havla. 
V současnosti je generálním ředitelem ICOM, která se snaží pomoci získat azyl několika desítkám křesťanských uprchlíků v České republice. Před třemi lety se oženil s Češkou a od roku 2014 žije ve východních Čechách.

Dr. Salman Hasan

Děkujeme za rozhovor. A budeme věřit, že česká vláda schválí 2. prosince projekt záchrany 153 křesťanských uprchlíků z Iráku.

 

 

Tagy článku