Máme ambice vstoupit do projektu letounů F-35, chtěli bychom do něj promítnout naše zkušenosti, říká ředitel LOM PRAHA Jiří Protiva

Máme ambice vstoupit do projektu letounů F-35, chtěli bychom do něj promítnout naše zkušenosti, říká ředitel LOM PRAHA Jiří Protiva
Autor fotografie: LOM Praha|Popisek: Ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva
24 / 12 / 2022, 12:00

Security magazín pořídil rozhovor s ředitelem státního podniku LOM PRAHA s.p. Jiřím Protivou. Kromě aktuálních otázek, které se týkají například dokončovací fáze výstavby nové haly simulačního centra H-1 v Náměšti nad Oslavou, nás zajímalo, jakou pozornost podnik věnuje také nevojenskému portfoliu. V neposlední řadě jsme se pana ředitele zeptali na projekt letounů F-35 a stranou pozornosti nezůstala ani předběžná bilance stávajícího roku či klíčové projekty na rok příští.

Pane řediteli, já bych začal novinkou - se zástupci alžírské delegace, která Vás navštívila, jste potvrdili další pokračování spolupráce při opravách pístových motorů M337. Jsou z Vašeho pohledu tato jednání s africkými zeměmi v nějakém ohledu jiné, jestli mají například specifičtější požadavky než evropští klienti?

V minulém týdnu nás navštívila delegace z Alžírska (v listopadu 2022). Delegace nebyla zaměřená pouze na opravy pístových motorů M337, ale v rámci uvedené schůzky se objevily nové možné body spolupráce. Zájmy ze zahraničí, ať už je to Afrika nebo Jižní Amerika nebo Asie jsou shodné, protože všichni požadují, když to zobecním, generální opravy, a to nejen vrtulníků jako celku, ale zejména agregátů, motorů, reduktorů, pomocných jednotek, což byl jeden z bodů jednání s alžírskou stranou. Jsem rád, že Alžířané s námi rozvíjí dlouhodobou spolupráci, že od nás neodchází a chtějí ve spolupráci pokračovat.

Vláda jedná o nákupu letounů F-35, vy jste pro deník E15 řekl: ,,Máme jasno v tom, na čem bychom se chtěli podílet a o co si řekneme,“ Pokud by ČR skutečně tyto letouny pořídila, jakým způsobem by se LOM PRAHA chtěl podílet na této zakázce, jaký by byl váš unikátní vklad?

Vedle zajišťování oprav a servisu východní platformy vrtulníků musíme mít další konkrétní vize a ambice, které se už nyní konkrétně prolínají do platformy H-1. Chceme vidět dál, to znamená, že dlouhodobě víme a sledujeme potřeby Armády České republiky. Nesmíme ustrnout. Záhy poté, co se oznámila možnost participovat na projektu letounů F-35, dokázali jsme si říct, v jakých oblastech bychom mohli poskytnout naše schopnosti. Primárně se jedná o výcvik, což znamená začlenění nových procedur a metod tak, aby se přizpůsobily přípravy právě na tento typ letounu, pak se samozřejmě jedná o otázky podílení se na vývoji a výrobě simulačních technologií, do kterých se společně se státním podnikem určitě zapojí také naše dceřiná společnost VR Group. Na druhé straně máme i další ambice, jež směřují do oblasti MRO (Maintenance, Repair and Operations - provoz a údržba).

Z tohoto hlediska nelze nezmínit závod H-1 v Náměšti nad Oslavou. V jaké fázi vývoje se závod nyní nachází?

Činnost závodu se bude v čase vyvíjet tak, jak bude probíhat dodávka a postupné zařazování vrtulníků do výzbroje armády. Nicméně aktuálně jsme v situaci, kdy v rámci dvou linií máme před dokončením výstavbu simulačního centra a budeme připraveni na implementaci simulátoru, který by měl dorazit na začátku příštího roku. Pro toto simulační centrum máme nabrané zaměstnance tak, aby byl zajištěn provoz ze strany LOM PRAHA ve prospěch Armády ČR. Pokud hovořím o druhé linii, což je ta servisní, tak tam se nám také podařilo nabrat nové zaměstnance, kteří budou vysláni do USA k absolvování odborné přípravy, ať se už jedná o drak, avio nebo motor. Školení bude probíhat jak u výrobce vrtulníků, společnosti Bell, tak i u GE Aviation, tedy výrobce motorů. Závod H-1 organizačně vznikl 1. července minulého roku a já jsem rád, že máme všechny předpoklady pro naplnění odborných kompetencí v tomto klíčovém projektu Armády ČR.

                                        Generální opravy vrtulníků řady Mi (Foto: LOM PRAHA)

 

Rusko pozastavilo státnímu podniku certifikáty pro opravy vrtulníků ruské výroby. Vy hovoříte, že chcete v takovém případě jít tzv. národní cestou, můžete ji ve stručnosti v nejdůležitějších bodech nastínit?

Je nezpochybnitelné, že LOM PRAHA musí ještě po nějakou dobu technicky zajistit flotilu východní platformy řady Mi pro naši armádu. Předložili jsme armádě řešení v podobě národní cesty a armáda ji po vzájemných rozhovorech akceptovala. Státní podnik je tímto komplexem opatření schopen zabezpečit vrtulníky typu Mi-17 a Mi-171Š po několik dalších let. O čem je tedy národní cesta? Je to řešení, jak zajistit opravy a údržbu zmíněných vrtulníků. Národní cesta má několik oblastí – především legislativní a technickou. V rámci legislativní oblasti jsme dospěli k závěru, že je možné provádět dozor národní autoritou, kterou je pro nás Odbor dohledu pro vojenské letectví (ODVL MO) a zároveň využít schopnosti a oprávnění státního podniku v rámci evropské, respektive alianční legislativy. My jsme tzv. DOA (Design Organisation Approval), takže máme kompetenci a oprávnění si sami vyvíjet náhradní díly, vyrábět či testovat a uvádět je do provozu. Co se týče technické oblasti, tak je zásadní to, abychom fakticky s podporou legislativy mohli opravy uskutečňovat. Technická oblast spočívá v tom, že dlouhodobě má státní podnik know-how, zkušenosti a znalosti a podnik jako takový ví, co dělat.

V té technické působnosti se jedná o komplex opatření, která se týkají také náhradních dílů. My si je totiž můžeme vyrábět sami nebo jsme jim schopni na základě pravidel prodlužovat životnost či si je nechat opravit u našich partnerů mimo Ruskou federaci, například v Polsku nebo na Slovensku. Takových opatření je tam více.

Na Ukrajině jsme nadále svědky války, která zřejmě potrvá ještě dlouho. Dá se na druhou stranu  konstatovat, že ji vnímáte v této nové bezpečnostní realitě jako svého druhu příležitost pro Vámi vedený státní podnik?

Válka na Ukrajině je ve všech směrech strašlivá, protože tam denně umírají lidé. Státní podnik má unikátní strategické schopnosti a kompetence, které jsou zvlášť v této době využitelné pro naše strategické partnery, zejména ze zemí NATO a EU. Příležitosti jsou samozřejmě nejen z Evropy, ale obracejí se na nás země i z Jižní Ameriky, Afriky a Asie.

Přispěl z Vašeho pohledu konflikt k větší jednotě či pevnosti Aliance, zvlášť když se ohlédneme za érou amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy to tak jednoznačné nebylo?

NATO je organizací, která nám bezesporu zajišťuje bezpečnost. Jsme tak ve společnosti zemí, které drží pevně spolu a mají aktuálně společný cíl – v maximálně možné míře pomáhat napadené Ukrajině.

                                           Ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva (Foto: LOM Praha)

 

Vy jste při příležitosti podepsání zářijového memoranda mezi státním podnikem a Leteckým muzeem Koněšín v našem jiném rozhovoru prohlásil, že chcete také navazovat spolupráci s podobnými institucemi, tedy civilními subjekty. Zaznamenali jste v tomto směru v poslední době zvýšený zájem o spolupráci právě ze strany civilních subjektů? 

Repase a renovace historické letecké techniky je jedním z doplňkových portfolií státního podniku, které však chceme do budoucna rozvíjet. Primárně v tomto směru spolupracujeme s Vojenským historickým ústavem (VHÚ), respektive Leteckým muzeem ve Kbelích, ale právě Letecké muzeum Koněšín ukázalo, že jsme schopni tyto naše kompetence přenést i do civilní sféry. Když už o tom hovořím, nedávno nás navštívila generální ředitelka Slovenského technického múzea v Košicích, s nímž se budeme podílet na renovaci motoru AI-25TL do letounu L-39V ze sbírek této muzejní instituce. Takže se ukazuje, že tuto kompetenci můžeme přenést i za hranice.

Jak velkou část by měla nevojenská část portfolia v rámci státního podniku zaujímat z Vaší perspektivy?

Na využití strojního obrábění, galvanovny a dalších takzvaně nevojenských činností musíme nahlížet dvojím pohledem, a to kvantifikovatelnou metodou, kdy je možné říci, kolik to generuje tržeb, přičemž dané tržby se pohybují v desetimilionech. Jestliže se podíváme na tržby celého státního podniku, které se blíží 1,5 miliardě korun, tak je to relativní minimum. Nicméně pokud se na to podíváme z toho kvalitativního hlediska, tak bez tohoto nevojenského portfolia bychom nemohli fungovat v rámci našeho ,,core businessu”, tzn. oprav letecké techniky, a jsem rád, že nám to zároveň pomáhá vykrývat případné nevytížené kapacity. Nevojenské portfolio tak nabízíme i do českého leteckého průmyslu.

LOM PRAHA byl přítomen také na mezinárodním veletrhu Future Forces Forum. Jaký byl zájem ze strany potenciálních obchodních partnerů i veřejnosti o váš stánek a co jste zde ukázali?

Jsem přesvědčen, že státní podnik na takové akce patří. Opětovně jsme si potvrdili, že naše know-how může prospět nejen ČR, ale i zahraničním partnerům primárně z EU a NATO. A co jsme ukázali? My jsme na Future Forces Forum šli s tím, že chceme vybrat zajímavé produkty našich hlavních portfolií. To znamená, že návštěvníci mohli vidět pístový motor, jenž prezentoval naši schopnost MRO, byla tam dále vystřelovací sedačka z letounu L-39 Albatros k prezentaci výcvikových možností, a ještě bych dodal, že jsme na veletrhu společně prezentovali s naší dceřinou společností VR Group simulátor k novému letounu L-39NG. Na veletrhu se odehrála řada bilaterálních jednání s vrcholovými představiteli rezortu obrany, respektive české armády, ale i složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Jednání proběhla rovněž se zahraničními delegacemi, potkal jsem se se zástupci společnosti Lockheed Martin či Bell, ale byly tam i další delegace například ze Slovenska. Gruzie, Izraele či Ománu.

Blíží se konec roku, jak byste jej zatím z obchodního hlediska zhodnotil?

Rok 2022 je rokem plný výzev, stejně jako 2021, kdy jsme potřebovali dostat státní podnik zpět do finanční kondice. Letošní rok poznamenává složitá bezpečnostní mezinárodní situace a zároveň energetická krize. Ty mají z hospodářského hlediska dopad na zvýšenou potpávku po našich službách, ale také na extrémní zvyšování nákladů zejména v oblasti energií nebo úroků a s těmito jevy se musíme letos vypořádat. Každý rok by měl přinést nějaký krok dopředu a myslím, že pro rok 2022 jsme jich udělali už hodně.

Jaké jsou klíčové projekty pro nadcházející rok 2023, které byste rád dotáhl do úspěšného konce?

Určitě je to realizace národní cesty, o které jsme se již bavili, a samozřejmě praktický rozjezd vrtulníkového programu H-1. Dalším cílem je potenciální zapojení LOM PRAHA do přezbrojení na letouny F-35. Letos jsme podepsali smlouvu na nákup čtyř letounů L-39NG, to znamená, že úkolem je začít budovat infrastrukturu a patřičné zázemí. Toto a mnoho dalšího je před námi a rok 2023 tak bude zase plný velkých výzev. Naším cílem je i v roce 2023 ukázat LOM PRAHA jako strategického partnera při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky.

 

 

 

 

 

 

Tagy článku