Mobilní kamerový systém v Prostějově byl vyvinutý na základě vlastní technologie

Mobilní kamerový systém v Prostějově byl vyvinutý na základě vlastní technologie
05 / 12 / 2019, 14:00

Městské policie napříč celou Českou republikou provozují v současné době v mnoha obcích městské kamerové dohledové systémy (MKDS). Kamery byly instalovány během devadesátých let minulého století, a to s přicházející změnou bezpečnostní situace v republice. V této době byly pouze dostupné analogové technologie s přenosovými možnostmi pouze přes analogové komerční televizní spoje. V plenkách byly i otočné kamery tzv. PTZ, které se pomalu otáčely, byly těžké a nespolehlivé a z pohledu dnešních měřítek ve velmi špatné obrazové kvalitě. Kamerové systémy v této tobě byly realizovány na exponovaných místech v obcích a městech, včetně záznamových zařízeních založených též na analogové technologii. Výtěžnost a použitelnost analogových záznamů v případě potřeby byla taktéž malá. V období po roce 2000 začíná velký rozvoj digitálních kamer s IP technologiemi, postupně se začínají zlepšovat jejich parametry, jako je velikost, vysoká světelná citlivost při špatných světelných podmínkách, rychlost odezvy na povel operátora, spolehlivost a objevují se technologie s unikátními parametry – integrované infračervené přísvity, HDR technologie (vysoký dynamický rozsah), jehož podstatou je “skládání” výsledné fotografie z několika různě naexponovaných (různě “světlých a tmavých”) dílčích snímků. Dále funkce defog (vidění kamery v mlze) a další.

Při budování MKDS ve městech se začalo na základě zpětné odezvy od občanů a Policie ČR řešit umísťování kamerových bodů dle aktuálního stavu veřejného pořádku. Kamery umístěné na pevných bodech jsou finančně velice náročné a technologicky složité. S rozvojem vysokorychlostních přenosů, které byly dostupné u telefonních operátorů, se objevily možnosti využití těchto datových sítí, a to zejména vysokorychlostní sítě s datovou technologií  LTE.

kamera

V roce 2015 jsme na základě těchto informací začaly řešit možnosti realizace a nasazení mobilní kamery u nás ve městě. V rámci poptávkového řízení nám bylo dodavateli nabízeno více technických řešení, bohužel žádné z nich neodpovídalo našim představám, a to jak z hlediska technických požadavků, nebo vysoké ceny. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vyvinout vlastní technologii, která by byla cenově dostupná, technicky vyspělá a měla vysokou možnost mobility a rychlost nasazení. Nejdříve jsme testovali možnosti vysokorychlostního přenosu přes operátora: byl vybrán operátor, který poskytoval podnikovou vysokorychlostní virtuální síť s možností šifrování přenášených dat. Jakmile tento požadavek byl uspokojivě vyřešen, byla uzavřena smlouva s vybraným operátorem a následně pak testována rychlost přenosu a šifrování dat. Bylo zvoleno šifrování systému IPsec, který podporuje většina firewallů a poskytuje dostatečnou ochranu, tímto řešením byl také vyřešen soulad s evropskou směrnicí GDPR. V rámci této směrnice není možný běžný přenos dat přes veřejnou síť internet, nebo využívat veřejná úložiště či úložiště třetích stran, ostatně i toto je jedno z upozornění Odboru prevence kriminality MVČR.

Vlastní přenos probíhá od kamerového bodu šifrovaným tunelem oproti firewallu v místní síti, který provoz dešifruje a posílá obrazová data do zobrazovacích jednotek operátorů a do záznamového zařízení, zpětným kanálem je řešena telemetrie – dálkové ovládání kamery. Dalším úskalím bylo vyřešení napájení této mobilní kamerové jednotky tak, aby možnosti nasazení bez dodávky z elektrické sítě bylo minimálně 15 hodin. Po delším testování byl vybrán akumulátor s řídící elektronikou, která automaticky řídí nabíjení a vybíjení akumulátoru a nedovolí jeho poškození. Na závěr jsme vybírali vhodnou kameru, nejdříve byla mobilní jednotka testována s pevnou kamerou, později byla vybrána vhodná kamera s možností telemetrie a infračerveným přísvitem při špatných světelných podmínkách. V neposlední řadě jsme zjišťovali proudový odběr celé kamerové jednotky a rychlost dobíjení baterie s pokrytím spotřeby jednotky i během tohoto nabíjení. Výše popsaným řešením byl záměr vytvořit kompaktní mobilní jednotku s nezávislým napájením vysokorychlostním přenosem, ovládáním kamery, umožňující velice rychlé a jednoduché nasazení a zapojení do systému MKDS.V průběhu zavádění jsme se potýkali v počátku s technologickými problémy, týkající se kompatibility technických zařízení, zejména přenosových tras a výdrže akumulátorové baterie. Poměrně složité bylo vyjednávání s operátorem pro poskytnutí virtuální sítě s neomezeným přenosem dat.

Důležitá je také kompatibilita kamery se záznamovým zařízením. Nová záznamová zařízení mají již univerzální protokol mezinárodního standardu ONVIF, který poskytuje i většina nových kamer. Všechny problémy byly vyřešeny a kamery jsou nasazeny již několik let v běžném provozu. Velikou výhodou těchto mobilních jednotek je rychlé nasazení na požadovaná místa pro monitoring veřejného pořádku, či  nasazování při různých příležitostech, jako jsou různé sportovní a kulturní akce s vysokým počtem shromážděných osob. Kamerové jednotky jsou umísťovány na sloupy veřejného osvětlení ve vlastnictví města a je k nim přivedeno napájení z elektrické sítě pro nabíjení akumulátoru a vlastní provoz jednotky. Realizací mobilních kamer je možné uspokojovat potřeby veřejnosti na rychlé řešení situace na problematických místech, kde dochází k rušení veřejného pořádku nebo nočního klidu. Jako výhodu našeho řešení považujeme vysokou bezpečnost přenášených dat – instalace provádí a kontroluje technik městské policie, který se také stará o údržbu kamerových jednotek. Městská policie má v případě potřeby možnost  rychlého nasazení kamerové jednotky dle vlastního poznatku nebo na základě požadavku Policie ČR.

Popis celkových nákladů na mobilní jednotku:

- vysokorychlostní modem s LTE  5.000 Kč

- kamera s vysokým rozlišením a telemetrií 13.000 Kč

- akumulátor s řídící elektronikou 12.000 Kč

- napájecí zdroj 2.000 Kč

- montážní  5.000 Kč

Celkem náklady na mobilní jednotku 37.000 Kč

Ještě je nutné zmínit měsíční náklady na přenos a zřízení/provoz pevné IP adresy u operátora v částce cca 250 Kč/ jeden kamerový bod.

Díky naším dlouhodobým zkušenostem s touto technologií chceme v příštích letech realizovat více mobilních kamerových jednotek a využívat je dle požadavků při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Jedním s dalších cílů je vyřešit úplně nezávislé napájení např. s využitím solárních panelů. Jako doporučení zájemcům o vlastní mobilní jednotky, postavené na základě výše uvedené  technologie, lze provést realizaci pouze se šifrovaným přenosem do vlastní sítě a na vlastní záznamové úložiště, zejména z důvodu ochrany přenášených dat GDPR a požadavků MVČR. Je také třeba vyjednat optimální finanční podmínky s operátorem pro poskytování neomezeného datového připojení a přidělování pevných IP adres v rámci poskytnuté virtuální sítě.

 mvčr

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.