Průzkum ukazuje, že společnostem, které se přizpůsobují technologickým inovacím, rostou výnosy dvakrát rychleji

Průzkum ukazuje, že společnostem, které se přizpůsobují technologickým inovacím, rostou výnosy dvakrát rychleji
01 / 11 / 2019, 08:00

Rozsáhlý průzkum Systémy budoucnosti (Future Systems), který provedla společnost Accenture, odhaluje masivní dopad investic do technologií a jejich zavádění na finanční výkon společností, a ukazuje, jak přemýšlí společnosti, které jsou lídry ve svých odvětvích. Nový průzkum nazvaný „Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems,” (Absolutní hodnota. Absolutní vrchol. Jak škálovat inovace a dosáhnout absolutní hodnoty se Systémy budoucnosti) navazuje na původní zprávu společnosti Accenture Systémy budoucnosti z minulého roku. Probíhal mezi více než 8300 společnostmi z 20 odvětví ve 22 zemích. Je navržen tak, aby pomohl společnostem pochopit a překlenout mezeru v inovacích, která je definovaná jako rozdíl mezi potenciální a dosaženou hodnotou získanou díky investicím do technologií.

Jedná se o největší průzkum v oblasti podnikového IT, který společnost Accenture kdy provedla, a týká se jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se technologií jako jsou umělá inteligence, blockchain, a rozšířená realita. Hodnotí společnosti ve třech důležitých oblastech: zavádění technologií, míra zavádění technologií, a organizační a kulturní připravenost. Přiřazením skóre každému z těchto klíčových faktorů studie ukazuje, které společnosti jsou „Lídry“ (horních 10 %) a které „Loudaly“ (dolních 25 %). Díky sledování indikátorů výkonu mezi lety 2015 a 2023 (předpokládané), studie odhaluje vztah mezi zaváděním technologií a dosaženou hodnotou. Ukazuje také, že Lídři zvyšují výnosy dvakrát rychleji než Loudalové. Navíc, jen v roce 2018 Loudalové přišli o 15 % v ušlých výnosech a hrozí, že jim unikne neuvěřitelných 46 % zisků do roku 2023, pokud nezmění svůj přístup k podnikovým technologiím.
 
„Dnešní vrcholový management investuje závratné finanční částky do nových technologií, ale ne každá společnost zúročí výhody inovací plynoucí z těchto investic,“ uvedl Bhaskar Ghosh, generální ředitel skupiny Technologických služeb společnosti Accenture. „Soutěžení v dnešní post-digitální ekonomice založené na datech znamená, že společnosti musí mít pečlivě nastavenou strategii v oblasti zavádění technologií a jasnou vizi, jak by jejich systémy budoucnosti měly vypadat. Náš nejnovější výzkum ukazuje, že nejlepší světové společnosti investují do systémů, které jsou bezbariérové, flexibilní a obsahují výrazný lidský faktor, aby maximalizovaly inovaci, obchodní výkon a hodnotu.“
 
Lídři jsou hluboce přesvědčeni, že lidé a stroje v sobě vzájemně mohou probudit to nejlepší, zatímco společnosti a jejich ekosystémy mohou vytvářet společné aliance. Je to jeden z důvodů, proč jsou motivováni k budování budoucích systémů, které jsou bariérové, přizpůsobivé a radikálně lidské, což studie definuje takto:

  • Bezbariérové systémy čerpají výhody z rozvolňování hranic – jak v oblasti IT, tak mezi společnostmi, a také mezi lidmi a stroji – a vytvářejí tak nový prostor, kde vzkvétají nové nápady a partnerství.
  • Flexibilní systémy se učí, zlepšují a adaptují samy, čímž eliminují tření, které brzdí obchodní růst. Umožňují tak lidem dělat lepší rozhodnutí výrazně rychleji.
  • Systémy s výrazným lidským faktorem mluví, poslouchají, vidí a rozumí stejně jako my, čímž do každé interakce mezi člověkem a strojem vnáší elegantní jednoduchost, a vytváří výhody do budoucna.

Průzkum Systémy budoucnosti ukázal, že Lídři mají jasný názor a přístup k celopodnikovému zavádění technologií a organizační transformaci – často silně kontrastující s přístupem Loudalů. Konkrétní kroky Lídrů jsou následující:

  • Zavádění rychlých a flexibilních technologií: Lídři zavádějí významné technologie, jako je AI, v 98 %, na rozdíl od 42 % u Loudalů. Lídři používají řešení, která podporují oddělování dat, infrastruktur a aplikací; také zavádějí technologie jako DevSecOps, mikroslužby a kontejnery v daleko větší míře než Loudalové, poměr je 97 % oproti 30 %.
  • Rozvíjení cloudových služeb: Lídři mají velký náskok v zavádění cloudu jako způsobu, jak efektivně využívat další technologie včetně AI a analýz. Celých 95 % Lídrů vidí cloud jako katalyzátor inovace, avšak stejný pohled sdílí pouze 30 % Loudalů.
  • Data jako korporátní aktivum: Plných 90 % Lídrů podniká kroky k zajištění kvality dat, místo aby se spoléhali na data, která mohou být neověřená nebo neobjektivní. To znamená, že 94 % Lídrů věří, že jejich data jsou dost spolehlivá na to, aby na jejich základě mohli provádět obchodní změny; tento názor má ale jen 64 % Loudalů.
  • Řízení technologických investic napříč společností: Lídři dosahují lepšího obchodního sladění prostřednictvím účinného bourání bariér mezi IT a ostatními odděleními.
  • Proškolování talentů: Lídři využívají experimentální učení téměř třikrát častěji (73 %) než Loudalové (24 %). AI a pokročilé analýzy v takových oblastech, jako je personalizované učení, předvídání nezbytných dovedností svých pracovníků a přizpůsobování školicích modulů požadavkům na dovednosti zaměstnanců využívá 82 % Lídrů, ale jen 35 % Loudalů.

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 492 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku