Šéf NBÚ Lang na výboru: Bereme i středoškoláky, ale nevydrží prověrku

Šéf NBÚ Lang na výboru: Bereme i středoškoláky, ale nevydrží prověrku
09 / 05 / 2018, 10:30

Výbor pro obranu měl ve středu na pořadu schvalování závěrečného účtu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) za rok 2017. Při diskusi s poslanci si ředitel Jiří Lang postěžoval na nedostatek pracovníků v oblasti IT.

 

S nedostatkem expertů z oblasti IT se potýká v posledních letech celá státní správa, jelikož nezvládá svými tabulkovými platy konkurovat soukromému sektoru, nejinak je tomu i v NBÚ.  

„ Na některá místa jsme začali brát i středoškoláky, což je komplikací. Navíc musí absolvovat prověrku. To  čekání nikdo z nich nevydrží a najdou si mezi tím něco jiného,“ uvedl Lang. Bezpečnostní prověrka má čtyři stupně -  Důvěrné, Vyhrazené, Tajné a Přísně tajné, u nejnižšího stupně má NBÚ ze zákona tři měsíce na rozhodnutí, u nejvyššího až rok, závisí ovšem na součinosti prověřovaného.  Podle Langa nemají při získávání pracovníků účinnost ani náborové příspěvky, které dnes nabízí kupříkladu Policie ČR „  Náborový příspěvek 100 nebo 150 tisíc nemají účinnost. My ve snaze o obsazení míst jezdíme po vysokých školách, pořádáme semináře, zveme studenty na stáže, ale je to těžké. Další možností, která je podle mě nevhodná, neboť se jedná o bezpečnost státu, je ty služby outsorcovat. Tomu se bráním,“ uvedl ředitel NBÚ s dovětkem, že vkládá velké naděje při řešení personálních nedostatků do nově vzniklého Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně. „ Vláda schválila tomuto centru peníze rozvoj. Toto centrum by mělo garantovat základní komunikační prostředí pro celou státní správu,“ uzavřel.  

psali jsme: Návrat pplk. Daňhela: Svědek z kauzy CASA vyhrál soud nad NBÚ a AČR

Zpravodaj bodu Karel Krejza pro SM uvedl, že Úřad to měl v minulém roce účetně těžké, neboť předával část svých kompetencí a rozpočtu nově vzniklému Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). „ NBÚ ale absolvoval také kontrolu NKÚ zaměřenou na  vnitřní hospodaření v minulých letech a zjistil jen dílčí nedostatky, které nebyly nijak závažné. Obecně lze říci, že minulý rok zvládl NBÚ pod vedením generála Langa dobře a plnil zodpovědně svou funkci,“ uvedl Krejza.   

NBÚ hospodařil loni se 490 miliony korun, přičemž většinu z rozpočtu spolkly platy a sociální odvody. Větší výdaje měl úřad v minulém roce rovněž i při investicích do techniky. Poslanci Výboru pro obranu nakonec přijali usnesení, ve kterém jednohlasně schválil závěrečný účet NBÚ.     

 

autor: Jan Blažek 

Tagy článku