Cvičení Federated Cloud 2024 prověřilo technologie systému velení a řízení

Cvičení Federated Cloud 2024 prověřilo technologie systému velení a řízení
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Federated Cloud 2024
05 / 05 / 2024, 08:00

Od 10. do 26. dubna se v posádce 15. ženijního pluku v Bechyni, dalších místech ČR a vybraných členských státech NATO konal již 5. ročník mezinárodního cvičení Federated Cloud 2024 (FECL 2024).

Zúčastnili se ho vojáci Armády ČR po boku jednotek z Belgie, Rumunska a Slovenska. Přes 850 příslušníků spojovacího vojska mělo prověřit technologie systému velení a řízení a prokázat, že v rámci standardů NATO Federated Mission Networking (FMN) jsou připraveni zajistit bezpečnost kterékoli členské země NATO.

Nutnost zajistit kompatibilní spojení mezi jednotkami států NATO se projevila jako zásadní během působení v Afghánistánu, kdy zapojeným armádám chyběla vzájemná a efektivní komunikační a informační podpora. Kompatibilita aliančních systémů zde byla řešena vybudováním tzv. Afghanistan Mission Network (AMN). Současný koncept FMN, vycházející z aktuálních bezpečnostních hrozeb a potřeb NATO, vznikl na základě AMN v roce 2015, k němuž se Česká republika připojila o rok později. Od té doby je cílem Armády ČR poskytnout k tomuto účelu jak kvalitně vycvičený personál, tak i potřebné moderní technologie.

Federated Cloud 2024

Účelem cvičení FECL 2024 bylo nastavit komunikační a informační prostředky tak, aby byly plně využitelné při společném nasazení našich i aliančních jednotek, a to prakticky kdekoli, a dostupné všem od štábu až po vojáka v poli. Důraz byl položen na ověření jak technologií zabezpečujících velení a řízení, ale také procesů na jednotlivých štábech.

„Musíme mezi sebou propojit různé komunikační a informační systémy Armády ČR dle FMN NATO tak, abychom mohli v co nejkratším čase, dle úkolu, předávat hlasové a digitální informace v kyberneticky bezpečném prostředí a zajistit procesy systémů velení a řízení od taktické přes operační až po strategickou úroveň. Každý velitel potřebuje ze své úrovně vidět bojiště de facto online a mít schopnost reagovat na veškeré změny v právě probíhajícím konfliktu nebo boji. Rychlá, bezpečná komunikační a informační podpora pomocí nových technologií je základem úspěchu na moderním bojišti, což dokazují i probíhající konflikty,“ vysvětlil brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO.

Z hlediska sjednocení komunikačního toku mezi spojeneckými jednotkami jsou definovány tzv. spirály, jejichž počet se exponenciálně zvyšuje dle požadavků na komunikační systémy. Na cvičení Federated Cloud se plnila spirála číslo čtyři, která obsahuje rámec jednotlivých požadavků, specifikací a služeb, které je nutné splnit v rámci kompletní certifikace pro NATO.

Vozidlo TITUS na Federated Cloud 2024

Na tomto cíli jsme se podíleli společně se specialisty z armád Belgie, Rumunska, Slovenska a příslušníky aktivní zálohy Agentury komunikačních a informačních systémů. Vzhledem k nárustu a zkvalitňování komunikačních technologií se požadavky na jednotlivé spirály neustále zvyšují – tím pádem i na jednotky a jejich štáby a velitelské schopnosti. Do roku 2030 bude v rámci Armády ČR nasazena spirála číslo pět, která by měla obsahovat propojení konceptu Multi-Domain Operation (MDO), jehož snaha je organizovat vojenské aktivity ve všech operačních doménách a prostředích.

„V letošním roce byla do cvičení zapojena nově dodávaná armádní technika, a to kolové obrněné vozidlo spojovací TITUS, které plní roli jakési pojízdné „serverovny“, schopné zabezpečit utajovanou datovou i hlasovou komunikaci, satelitní technologie MILSTACOM, radiolokátor MADR, modernizovaná technika pro systémy velení a řízení pozemních a vzdušných sil, technologie pro sesednuté vojáky, SW a aplikační programové vybavení,“ vysvětlil ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů plukovník Jan Jelínek.

Autor: Skupina kybernetických sil a informačních operací

Zdroj: Ministerstvo obrany

Tagy článku