Andrej Babiš: Česká republika na evropské úrovni nepodpoří plošný zákaz olověného střeliva

Andrej Babiš: Česká republika na evropské úrovni nepodpoří plošný zákaz olověného střeliva
01 / 03 / 2019, 17:00

Premiér Andrej Babiš odepsal spolku LIGA LIBE, který bojuje proti kontroverzní zbraňové směrnici z ,,dílny" Bruselu, a nyní také proti zákazu olověného střeliva, na protestní nótu spolku ze dne 13. ledna 2019, jež nesouhlasí s plánovaným zákazem olověného střeliva a rybářských olůvek. V dopise Babiš ubezpečil, že Česká republika na evropské úrovni nepodpoří plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek. Celý premiérův dopis adresovaný spolku LIGA LIBE zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane prezidente, vážená paní prezidentko,

reaguji na Vaši protestní nótu ze dne 13. ledna 2019, která se týká nesouhlasu s plánovaným zákazem olověného střeliva a rybářských olůvek. Po seznámení se s příslušnými podklady jsem se rozhodl Vám sdělit následující.

Na půdě Evropské komise se aktuálně projednává návrh směřující k zákazu užívání olověného střeliva a tybářských olůvěk v mokřadech. Pro Českou republiku návrh nepřináší žádná nová omezení, jelikož zákaz užívání olověných broků k lovu vodního ptactva v mokřadech je v platnosti již od 1. 1. 2011, neboť Česká republika se k této tregulaci zavázala přijetím Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (tzv. Ramsarské úmluvy), Bonnské úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a dalších multilaterálních úmluv. Z tohoto důvodu hlasovali čeští delegáti v odborných výborech pro přijetí návrhu, který nejde nad rámec již platné tuzemské regulace.

Ve vztahu k návrhům, které plošně zakazují používá olova v munici, Vás mohu informovat, že tyto se zatím nacházejí ve fázi analýzy před tím, než budou projednány příslušnými odbornými výbory. Je zřejmé, že v oblastech sportovní střelby, armádní a policejní munice a omezení lovecké munice v ostatních biotopech (kromě mokřadů) nebude stanovisko výborů jednoznačné. Rovněž lze předpokládat, že pokud by se návrh dostal řádným legislativnám postupem až k hlasování v Evropském a Radě EU, většina členských států včetně České republiky by hlasovala proti přijetí této regulace. Pokud by přesto došlo k přehlasování České republiky podle principu kvalifikované většiny, nařízení REACH obsahuje v čl. 2 odst. 3 výjimku, která je aplikovatelná v případě, že by nařízení narušoval obranu státu.

Na závěr bych Vás chtěl ubezpečit, že Česká republika na evropské úrovni nepodpoří plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek. Musím nicméně zopakovat, že projednávání takového návrhu zatím není na pořadu dne.

S pozdravem

Andrej Babiš

 

Vážený pan 

pplk. v.v. Mgr. Pavel Černý
prezident
LIGA LIBE z.s.
Křižovnická 6
110 00 Praha

 

Vážená paní 

Bc. Karla Čížová, MBA
viceprezidentka
LIGA LIBE z.s.
Křižovnická 6
110 00 Praha

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace