Boj proti terorismu - Komunisté chtějí bojovat až na území ČR!

Boj proti terorismu - Komunisté chtějí bojovat až na území ČR!
26 / 09 / 2017, 14:30

Terorismus je snad nejskloňovanější slovo v posledních rocích. Mnoho politiků, představitelů bezpečnostních složek a dalších politicky činných osob se k problematice boje proti terorismu vyjadřuje a to zejména před nadcházejícími volbami. Napříč spektrem politických stran je naprostá jednota v tom, že je třeba tento nový fenomén dnešní doby opravdu řešit, připravovat se na něj a vnímat jako seriózní nebezpečí. Liší se však pojetí, jak hluboce by jednotlivé strany chtěly tento boj pojmout a jak hluboce se to bude dotýkat nás občanů, případně na koho je boj s terorismem cílen – tedy kdo je vnímán jako terorista.

ANO:

Hnutí ANO se vymezuje proti Islámskému terorismu a podporuje boj proti němu v místech jeho působení. Naprosto vylučuje pravděpodobnost útoku teroristů na našem území a tudíž odmítá viditelná opatření s výjimkou podpory tajných služeb jako systému včasného varování před potenciálním blížícím se útokem. Hlásí se k podpoře okamžité výměny informací zpravodajských služeb, jejichž činnost by více zefektivnilo.

KSČM:

Strana se zásadně vymezuje proti vojenským intervencím na zahraničních misích, proti spolupráci v NATO a otázku boje proti terorismu ve svém předvolebním programu zužuje do integrace všech bezpečnostních sborů, včetně zpravodajských služeb do jednoho celku mj. za účelem efektivního boje proti terorismu na území ČR.

ČSSD:

Volební program strany slibuje na domácí úrovni podporu modernizace bezpečnostních a zpravodajských sborů za účelem posílení jejich schopnosti boje proti terorismu, na mezinárodním poli je to především vhodná diplomacie a spolupráce v nadnárodních uskupeních, tedy EU a NATO, při řešení mezinárodní bezpečnostní situace.

ODS:

Terorismus se vyskytuje v programu strany pouze ve spojení s podporou integrovaného záchranného systému a centra pro kybernetické hrozby. Z programu vyplývá, že chce strana podpořit zpravodajské služby a pomoci lepším vybavením pro bezpečnostní sbory. Jinak boj proti terorismu v programu hlouběji zmíněn není.

TOP09:

Akcent na boj proti terorismu je v programu spojován zejména ve spolupráci s vyššími územními celky, zejména pak EU. Strana se hlásí k jednotné evropské bezpečnostní politice a prosazování intenzivní spolupráce bezpečnostních sborů členských států. Zmiňuje potřebu intenzivnější spolupráce zpravodajských služeb, ale rovněž konzistentní zahraniční politiku, vedoucí k minimalizaci teroristických hrozeb.

KDU – ČSL:

Terorismus přímo v programu strany zmíněn není, avšak z prohlášení v oblasti bezpečnosti lze vytušit tendenci podporovat hlubokou spolupráci s partnerskými zeměmi NATO a EU při zajišťování bezpečnosti země, snížení vlivu propagandy islámské i jiné, boj s dezinformacemi a snížení politického vlivu na bezpečnostní a zpravodajské sbory.

SZ:

Strana podporuje harmonizaci evropských ozbrojených i zpravodajských bezpečnostních sborů, zvýšení jejich efektivity a schopnosti reagovat na hybridní hrozby, dezinformace a kybernetické ohrožení. D8le zmiňuje prohloubení výměny informací a vše podtrhuje akcentem na dodržování lidských práv při uplatňování těchto pravomocí a nástrojů bezpečnostních sborů.

 

Strany (mimo KSČM) se ve volebních programech převážně shodují na prohlubování spolupráce s partnery v EU a NATO, dále pak na potřebě s terorismem bojovat v místě jeho vzniku, diplomaticky i ideologicky. Strany levého spektra zmiňují dezinformace a potřebu při boji s terorismem dodržovat lidská práva. Ze všech prohlášení je cítit silná potřeba integrace a zlepšení spolupráce jednotlivých bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.

Tagy článku