Evropská komise je zklamaná, že se nepodařilo úplně odzbrojit všechny Evropany

Evropská komise je zklamaná, že se nepodařilo úplně odzbrojit všechny Evropany
22 / 06 / 2016, 12:30

Unijní státy budou zřejmě pokračovat v odzbrojování civilních občanů. Jak se dotknout dosud navržené změny českých občanů a firem?

Rada EU schválila návrh na novelizaci Směrnice o nabývání a držení zbraní, který předložilo nizozemské předsednictví Rady. O tomto bezprecedentním návrhu jsme psali naposledy v článku "Evropská unie se bojí vlastních občanů, tak je dnes odzbrojila"

Jediný ministr, o kterém je jisté, jak hlasoval, je český ministr vnitra Milan Chovanec, který před hlasováním podal a nechal zaprotokolovat formální odmítnutí včetně uvedení důvodů. Za zmínku stojí i švédský ministr vnitra, který je v současnosti vyšetřován ústavněprávním výborem švédského parlamentu – dostal totiž od parlamentu výslovné pověření nepřipustit omezení práv švédských držitelů legálních zbraní, a přesto taková omezení nejen odsouhlasil, ale některá dokonce navrhl.

Jak uvádí David Karásek, člen představenstva LEX z.s. na serveru gunlex.cz nejedná se o finální verzi Směrnice. Ta začne platit až poté, pokud ji po Radě schválí také Evropský parlament, kde se stále projednává. 

Přehled vybraných změn ve schválené verzi, které se nějakým způsobem projeví v České republice:

Mají být zakázány veškeré samonabíjecí zbraně vyrobené ze samočinných (tj. všechny automaty „zcivilněné“ předěláním na poloautomat, například samonabijeci klony Sa 58 - např. CZ 858 Tactical, Hermex, Novohradský, PA či BEA 58).

Mají být zakázány veškeré dlouhé samonabíjecí zbraně, které lze pomocí sklopné či zasouvací pažby nebo pažby odejmutelné bez nástrojů zkrátit na méně než 60 cm.

Mají být zakázány zásobníky do krátkých zbraní s větší kapacitou než dvacet nábojů a zásobníky do dlouhých zbraní s kapacitou větší než deset nábojů. Stejně tak mají být zakázány samonabíjecí zbraně s pevným zásobníkem (nábojovou schránkou) překračující tato omezení.

Pokud se u někoho najde zásobník větší než povolená kapacita, mají mu být automaticky zabaveny veškeré zbraně kategorie A a B.

Výjimku z těchto zákazů mohou dostat sportovní střelci, ovšem pouze při splnění následujících podmínek:

  • musí projít důkladným posouzením zdravotní způsobilosti, včetně psychologické
  • musí prokázat, že se účastní střeleckých soutěží uznávaných oficiální sportovní organizací České republiky nebo mezinárodní a oficiálně uznávanou sportovní federací, a
  • musí přinést certifikát od oficiálně uznané střelecké sportovní organizace potvrzující, že  je členem sportovního klubu a pravidelně uskutečňoval sportovní střelbu v tomto klubu alespoň 12 měsíců a tato zbraň je nezbytná pro střeleckou disciplínu uznávanou mezinárodní a oficiálně uznávanou sportovní federací. 
 • Směrnice zavádí definici sběratele a zároveň ruší možnost mu udělit výjimku na zbraň kategorie A. Tu mají nadále mít jen muzea.
 • Výrobcům a obchodníkům má být nadále umožněno vyrábět a nakládat se zbraněmi kategorie A pro „oprávněné uživatele“, tedy v praxi pro stát. (Je vidět, že v Radě rozhodovali zástupci vlád: změny, které by způsobily problémy občanům, byly schváleny a občas ještě zpřísněny, zatímco změny, které by způsobily problémy státu, byly promptně vyškrtnuty.)
 • Expanzní zbraně (poplašné, plynovky atd.) se nově mají dělit na dva druhy. Za prvé ty, které jsou vyrobeny úpravou z ostrých zbraní. Ty mají patřit do stejné kategorie jako před úpravou. Pro ty ostatní (tj. které byly jako expanzní už vyrobeny) má Komise vydat technické specifikace pro jejich výrobu, které by zajistily, že nepůjdou předělat na ostré. Expanzní zbraně, které tyto specifikace splní, mají patřit do kategorie C. Ty, které je nesplní, mají patřit do kategorie A nebo B.
 • Znehodnocené zbraně mají být také přesunuty do kategorie C.
 • Má se změnit definice historických zbraní. V současnosti jsou za historické (tedy volné) zbraně považovány ty palné zbraně a jejich napodobeniny, které členský stát jako historické uzná. To umožňuje České republice dát do zákona volné držení zbraní vyrobených před rokem 1890 a předovek na černý prach. Nově by ale členský stát směl prohlásit za historické pouze ty zbraně, které nepatří do žádné kategorie. Tím by se historické zbraně de facto zrušily, protože každá zbraň odpovídá některé definici uvedené v některé kategorii (například starožitná kulovnice je dlouhá jednoranová zbraň s drážkovanou hlavní, tedy kategorie C). Obdobně to má platit pro napodobeniny historických zbraní, u nás tedy pro předovky.
 • Platnost zbrojního průkazu má být omezena na pět let.
 • Seznam hlavních částí zbraně se má rozšířit o nosič závorníku a závorník.

Vzhledem k tomu, že součástí návrhu je také to, že do dvou let od vstupu změn v platnost má Komise přezkoumat jejich efekt a podat další návrh, nepochybujeme o tom, že čas větších ambicí přijde, a poměrně brzy. Vždyť přece když zákazy nepomáhají, je to tím, že se toho zakázalo málo. 

Celý článek naleznete zde.

Tagy článku