Ministerstvo vnitra se ohradilo proti nařčení, že nezákonně zadržuje utečence

Ministerstvo vnitra se ohradilo proti nařčení, že nezákonně zadržuje utečence
08 / 08 / 2015, 13:45

Ministerstvu vnitra došla trpělivost a vydalo tiskové prohlášení. Postup se nemění, utečenci zůstanou v uprchlických táborech.

Před několika dny zveřejnila média rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, že česká policie nesmí zavírat běžence do uprchlických táborů na základě podezření z útěku uvedeném v takzvaném Dublinském nařízení EU. Celé kauzy okamžitě využili ochránci lidských práv, kteří začali tvrdit, že všichni utečenci jsou protiprávně zadržováni na území ČR.

Za vzpouru utečenců v Bělé mohou zlí ministerští úředníci. Ozývají se ochránci lidských práv.

Ministerstvo vnitra považuje za nutné vysvětlit informace některých médií a občanských sdružení, která tvrdí, že rezort vnitra cizince, kteří nelegálně vstoupili na naše území, zajišťuje v detenčních zařízeních v rozporu se zákonem. 

Policie se řídí zákonem o pobytu cizinců, který mj. stanoví, že „policie zajistí na dobu nezbytně nutnou cizince, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území České republiky“. Ministerstvo vnitra zná rozhodnutí správních soudů z letošního léta, které ve třech konkrétních případech dospěly k závěru, že současná česká právní úprava Dublinské nařízení neupravuje důsledně.

Je však nutné upozornit, že jde pouze o rozhodnutí v konkrétní kauze, které nemá precedenční charakter, a bylo by proto v tuto chvíli předčasné uplatňovat rozhodnutí soudu v individuální kauze plošně na všechny případy. Rozsudky Policie ČR napadla kasačními stížnostmi, o nichž Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. Proto Ministerstvo vnitra a Policie ČR postupuje v souladu se stávajícím zákonem a fungující praxí.

Zásadní je však skutečnost, že soudy v obdobných případech rozhodují rozdílně. Ministerstvo vnitra má jak rozsudek krajského soudu, který v obdobném případu stížnost nelegálního migranta zamítl, tak stanovisko Nejvyššího správního soudu ke kasační stížnosti z června 2015, že zajištění dle Dublinského nařízení bylo v pořádku.

Kritéria a postupy členského státu při posuzování žádosti o mezinárodní ochranu určuje Evropská unie tzv. Dublinským nařízením. Podle nařízení lze cizince na základě individuálního posouzení zajistit, pokud existuje vážné nebezpečí útěku. Toto Ministerstvo vnitra striktně dodržuje. Důvody pro obavu z útěku mají upravovat zákony konkrétních států.

Již v září loňského roku proto Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o pobytu cizinců, která nedostatky zákona upravuje, konkretizuje a zpřesňuje důvody, při nichž existuje obava z možného útěku zadrženého. Novela je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně a záměrem Ministerstva vnitra je, aby vstoupila v účinnost co nejdříve.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR Ministerstva vnitra

Tagy článku