Optické vlákno s ušima dokáže ohlídat až 5000 kilometrů dlouhou trasu. Například státní hranice

Optické vlákno s ušima dokáže ohlídat až 5000 kilometrů dlouhou trasu. Například státní hranice
Popisek: Ilustrační foto
08 / 09 / 2015, 09:00

EXKLUZÍVNĚ / Velký bratr naslouchá, nebo unikátní bezpečnostní technologie? Představujeme bezpečnostní technologii, jejíž konkrétní využití je přísně tajné.

Světově unikátní bezpečnostní technologie, která je určena pro detekci, lokalizaci a třídění událostí podél rozsáhlých liniově orientovaných objektů, jakými jsou například ropovody, produktovody, kabelové trasy, oplocené areály, nebo dokonce i železniční koridory a tratě. Ve Skotsku tento systém „naslouchá“ i provozu na dálnici.  Hlídá nejmenované hranice.

OptaSense

Výjimečnost tohoto řešení spočívá v tom, že na rozdíl od většiny běžných systémů, které perimetricky detekují až konkrétní napadení, či poškození objektu, dokáže OptaSense® na podezřelé aktivity konané poblíž chráněného místa upozornit a škodám tak předcházet.

Systém OptaSense® je produktem společnosti QinetiQ, která podporuje vesmírné programy, poskytuje spolehlivé služby britskému ministerstvu obrany, provádí bezpečné monitorovací služby pro celou řadu obchodních společností a má vládní zákazníky na celém světě. Výsledkem jsou pak výjimečná zabezpečovací zařízení, která zachraňují životy, ochraňují majetek, kritickou infrastrukturu, snižují náklady a ve svém konečném efektu zajišťují konkurenční výhodu.

Skutečným zážitkem je sledovat celý systém OptaSense® v praxi. Slyšet a v přeneseném smyslu i vidět pomocí vizuálního výstupu na monitoru, jak se někdo blíží k plotu, chvíli jde souběžně kolem něj, pak se zastaví…, zřejmě se rozmýšlí zda ho má přelézt, nebo se prostříhat. Právě plot přelézá. Opravdu vzrušující „poslouchaná“. Navrtání potrubí a následná ekologická katastrofa? Únik plynu? Při použití systému OptaSense® téměř nemožné. Díky popsané technologii rozpozná virtuálními mikrofony i pouhé přiblížení se ke střeženému objektu. OptaSense® dokáže díky zvukové identifikaci rozlišit, zda se k určitému místu přibližuje povolaná osoba, či potencionální narušitel.

Podívejte se na video, jak systém pracuje (zdroj YouTube, OptaSense)

Touto metodou je možné monitorovat a zjišťovat průběh jakékoliv činnosti v blízkosti sledovaných zón na neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti. Operátor je schopen detekovat, klasifikovat a lokalizovat „událost“ v blízkosti monitorovaného objektu v reálném čase. Vyhodnocení akustických dat provede procesorová jednotka, která sleduje každý „mikrofonní kanál“. Na přítomnost specifických akustických událostí nejen upozorní, ale i předá pomocí uživatelského rozhraní na ústřední server systému. Systém lze navíc nakonfigurovat tak, aby hlásil poplach pouze u vybraných typů aktivit a ignoroval události „běžného života“. Propojení síťových jednotek systému umožňuje operátorovi sledovat trasu v délce více než 5 000 kilometrů z jednoho místa.

Akustické snímání probíhající v reálném čase pomáhá předcházet neočekávaným situacím a nehodám. Virtuální mikrofony jsou natolik citlivé, že jsou schopné rozlišovat mezi lidskými kroky a zvířecím našlapováním. Snímací systém OptaSense® detekuje a upozorní na neoprávněný pohyb ve sledované oblasti a upozorní na možnou kriminální činnost, jakou jsou krádeže, graffiti gangy, vandalismus, nebo potenciální teroristické aktivity. Indikuje i pouhé přiblížení osob, nebo vozidel k chráněnému objektu. Díky dostatku centralizovaných informací, dokáže okamžitě upozornit na potencionální nebezpečí. Systém je komplexním, diskrétním a všudypřítomným bezpečnostním zařízením. 

Konkrétní použití této technologie je v režimu "přísně tajné", ať se jedná o vládní zakázky, nebo o ochranu v soukromých firmách. Především se jedná o ropovody a plynovody, přísně střežené vojenské a průmyslové areály, hranice evropských států, atd.

Autor: QinetiQ

Tagy článku