Peter Reinshagen, výkonný ředitel Ermewa SA: "dodržování bezpečnosti zvyšuje ekonomickou výkonnost, a nejen to"

Peter Reinshagen, výkonný ředitel Ermewa SA: &quote;dodržování bezpečnosti zvyšuje ekonomickou výkonnost, a nejen to&quote;
20 / 09 / 2019, 10:00

Peter Reinshagen, výkonný ředitel společnosti Ermewa SA, nám poskytl exkluzivní rozhovor na téma kultury bezpečnosti v železniční dopravě, jejího vývoje, digitalizace, technologie Smart Wagon a Smart Train, nebo přepravy nebezpečných nákladů. V rozhovoru říká, že dodržování bezpečnosti zvyšuje ekonomickou výkonnost - a nejen to. Ermewa je evropským lídrem v oblasti pronájmu, provozu a údržby průmyslových železničních vagónů. Nabízí na trhu k pronájmu širokou škálu více než 42 000 železničních vozů pro přepravu nebezpečných i nerizikových kapalných, plynných, objemných a diverzifikovaných nákladů, včetně potravin a nepotravinářských výrobků.

 • Mottem společnosti Ermewa SA je „Bezpečnost je starostí každého“, proč je bezpečnost na železnici pro vaši společnost tak důležitá?

Dovolte mi, abych citoval z prohlášení o evropské kultuře bezpečnosti na železnici, které vydala Agentura Evropské unie pro železnice. Říká: „Bezpečnost je hlavním hnacím motorem účinnosti a spolehlivosti železničních služeb.“ A to vlastně dokonale vyjadřuje myšlenku, kterou máme při prosazování a upřednostňování bezpečnosti v naší společnosti, protože nejde jen o bezpečnost lidí a bezpečnost nákladu, tedy o jedno z aktiv, ale také o dodržování postupů, dodržování pravidel, a to přesně a automaticky zvyšuje výkon a efektivitu společnosti.

A přináší také kontrolu nákladů, přináší také mnoho dalšího, takže bezpečnost je opravdu dokonalým příkladem naší vize, která se týká udržitelného růstu. Protože pokud pronajímáme železniční vozy, pak je dlouhodobý přístup extrémně důležitý. Peníze vyděláváme a můžeme vést ziskový podnik, pokud máme dlouhodobý přístup, a pro něj je bezpečnost klíčová a spojuje účinnost, výkonnost a vizi dlouhodobého růstu, kterou máme.

 • Železnice hraje významnou roli při přepravě chemikálií. Je samozřejmé, že existují různá omezení a vnitrostátní právní předpisy, jako je RED a další. Například je velmi velmi obtížné přepravovat jednotlivé nákladní vagóny s nebezpečným zbožím v Itálii po nehodě ve Viareggiu v roce 2009. Vím, že jste v Mnichově předvedli speciální vagón pro přepravu chloru. Můžete nám o něm říci něco bližšího?

Ano, vyvinuli jsme speciální železniční vůz pro přepravu chloru, který jsme ukázali na veletrhu Transport and Logistics v Mnichově letos v červnu. Tento železniční vůz byl vyvinut po analýze nedávných nehod pomocí matematických nástrojů, zjišťovali jsme, zda přidané bezpečnostní prvky skutečně přidávají na bezpečnosti, a to tak by mohly zabránit nehodám nebo alespoň snížit následky takové nehody.

Tímto způsobem jsme společně s Knorr Bremse vyvinuli systém sledování rychlosti, který nám umožní neustále sledovat brzdný účinek železničního vozidla, a buď zastavit vlak, a tak zastavit nebezpečí, pokud brzdový systém nefunguje, nebo následně vyměnit součástku, což pak zamezí nehodě v budoucnu. Tento systém umožní chemickému průmyslu provozovat bezpečný a efektivní dodavatelský řetězec, tak aby mohl pokračovat ve výrobě těchto pro průmysl velmi důležitých materiálů. To je účelem toho vagónu.

 • Plánujete také další vývoj týkající se transportu chemikálií?

Kromě chloru také pracujeme na dalších vozech tohoto typu a možná i na přepravě dalšího nebezpečného zboží, a to se stejnou filosofií vývoje železničních vozů.

 • Ermewa investuje do technologie Smart Train, digitální technologie. Jak jste tuto technologii vyvinuli?

Tato technologie je vlastně napřed Smart Wagon, s telematickým vybavením vagónu, a tento chytrý vagón se pak může, na žádost zákazníků, železničních společností a dopravců, stát chytrým vlakem spojením různých vozů a jejich propojením s lokomotivou. Dnes to lze provést pomocí rádiové technologie, a zítra to budeme moci provést pomocí našeho digitálního automatického spojení přímo z vagónu do lokomotivy prostřednictvím výměny dat a elektrického vedení.

 • Jste úspěšní při zavádění této technologie v Evropě?

Začali jsme v současnosti s vybavováním naší flotily. Na konci tohoto roku budeme mít vybaveno více než 7000 vozů a očekáváme, že flotila bude vybavena v následujících dvou nebo třech letech. Digitalizace však není pouze o vybavení vagónů, ale také o výměně dat mezi různými aktéry na železnici. Například výměna dat o údržbě, a zde železniční společnost, provozovatel, pronajímatel a servisní dílna skutečně vyměňují data ve specifickém režimu komunikace. Říká se tomu VPI08, a kombinuje se s dalšími digitálními a automatickými, velmi automatickými funkcemi, jako je automatický nákladní list a automatické hlášení škod. To skutečně pomůže výrazně zlepšit údržbu systému železničních vozů.

A co se týče bezpečnosti, taková výměna dat mezi různými aktéry umožní sdílení zkušeností. To znamená, že můžete shromažďovat data o různých součástkách, které by mohly ve voze selhat, a můžete je sdílet v celém odvětví a díky tomu nahradit součástku dříve, než skutečně selže, a podělit se o tuto zkušenost s různými subjekty, což výrazně zvýší bezpečnostní výkonnost železnice.

 • Můžete nám říci více o tomto konceptu sdílení zkušeností?

Sdílení zkušeností je koncept, který je velmi dobře známý v leteckém průmyslu, a zejména v leteckých společnostech, a znamená to, že pokud se objeví problém, který by mohl mít dopad na bezpečnost, hledáte jeho vzorec analýzou dat, a pokud najdete vzorec a problém, sdílíte je v rámci celého odvětví. To znamená sdílení zkušeností, REX-sharing, a společně s GATX, s Technickou univerzitou v Berlíně a Francouzskou strojírenskou univerzitou Central Lyon jsme zahájili srovnávací program mezi leteckým průmyslem a železniční nákladní dopravou, abychom se poučili z jejich poznatků při sdílení zkušeností. A chtěli bychom to zavést do železniční nákladní dopravy a začít se sdílením zkušeností v železniční nákladní dopravě, abychom zajistili, že událost, bezpečnostní událost, u jednoho partnera v tomto odvětví bude sdílena s ostatními, a tím budeme moci těmto budoucím událostem předcházet.

 • V únoru 2019 jste uspořádali v Praze úspěšnou konferenci s názvem Železniční infrastruktura ve střední a východní Evropě, které se zúčastnilo mnoho významných manažerů železničního trhu, a konference byla také organizována pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana. Z konference jsme získali dojem, že železniční infrastruktura ve východní Evropě je ve skutečnosti ve velmi špatném stavu, což má samozřejmě negativní dopad na zákazníky a na železniční nákladní dopravu obecně. Co o tom soudíte?

Východoevropská železniční infrastruktura je stále převážně 80tunovou infrastrukturou, což znamená, že železniční vůz nemůže mít hmotnost více než 80 tun. V západní Evropě byla v posledních letech vytvořena 90tunová síť, což znamená, že železniční vůz může mít na tratích plnou hmotnost 90 tun. A taková investice je samozřejmě nutná i ve východní Evropě, samozřejmě to však vyžaduje čas a je to velmi nákladné. I v západní Evropě byly také v mnoha zemích zahájeny investice do modernizace a vylepšování železničních tratí a železniční infrastruktury, což je opět velmi dlouhodobý proces, který si vyžádá určitý čas. Nelze však říci východní Evropa nebo západní Evropa, protože například v západní Evropě vlády, zejména například ve Francii a Německu, velmi upřednostňovaly investice do silniční dopravy ve srovnání s investicemi do železniční sítě. Výsledkem je, že například mnoho průmyslových společností již nemá přístup k železnicím, protože poslední úseky zmizely. Ty jsou ve východní Evropě stále poměrně široce dostupné. Tato oblast má tedy ve skutečnosti výhodu.

Ale například můžeme vidět v Rakousku a Švýcarsku, kde vláda pokračovala v investicích v 60., 70., 80. letech, když ostatní zastavili a investovali více do silnic, Rakousko a Švýcarsko nadále investovaly do železniční infrastruktury, a nyní dosahují úrovně změny paradigmatu. To znamená, že v podílu železnice a ostatních druhů dopravy dosahují 30 %, zatímco Francie je na 10 a Německo je na 18. Investice do infrastruktury je tedy klíčová pro bezpečnost a nejdůležitější věcí je, aby si každý uvědomil, že tyto velmi nákladné investice jsou pro budoucnost opravdu klíčové.

 • Myslím, že tyto otázky jsou velmi důležité. Připravujete v blízké budoucnosti další konferenci do Prahy?

Ermewa zahájila sérii konferencí. Udělali jsme dvě konference ve Francii. Udělali jsme konferenci v Německu, a tuto v Praze, ve východní Evropě. V této řadě konferencí chceme pokračovat a velmi jistě uspořádáme další konferenci ve východní Evropě na téma, o kterém ještě musíme rozhodnout. První konference se zabývala lidským faktorem v oblasti bezpečnosti, druhá konference se týkala cirkulární ekonomiky a železnice a třetí konference se zabývala optimalizací logistiky. A stále existuje spousta témat, která můžeme pokrýt.

 • Jaká jsou hlavní rizika na železnici ve východní Evropě?

Riziko je samozřejmě spojeno s nekvalitní infrastrukturou ve východní Evropě, ale jednou z věcí, která je skutečně velmi důležitá, je vědomí, že bezpečnost a ekonomická výkonnost nejsou protichůdné, ale ve skutečnosti jsou velice propojené. A pokud budete dodržovat bezpečnost, znamená to, že zvýšíte svou ekonomickou výkonnost, a ne naopak. To je možná opravdu důležitý bod. A prohlášení evropské kultury bezpečnosti na železnici Železniční agentury Evropské unie je opravdu cesta, kterou je třeba jít. V této deklaraci je kultura, která přichází spolu bezpečností, a to je možná klíč pro budoucí vývoj.

 • Myslíte si, že se Ermewa jako evropský lídr v oblasti bezpečnosti železnic může úspěšně situaci zlepšit?

Ermewa ve skutečnosti jako partner v oboru zahájila spolu s dalšími několik iniciativ. Máme železniční srovnávací program Aero-Ferro, o kterém jsme již mluvili. Máme digitální automatické spojení, máme VPI08, což je výměna dat. A tyto iniciativy významně zvýší bezpečnost v odvětví. Důležité je, že se všemi partnery v tomto odvětví sdílíme přesvědčení, že dodržování bezpečnosti zvyšuje ekonomickou výkonnost. A je rovněž základem pro změnu paradigmatu, a změna paradigmatu je nutná pro dosažení cíle v oblasti klimatu, který si Evropská unie a různé státy v Evropě určily. Bez změny paradigmatu nemůžeme těchto cílů v oblasti klimatu dosáhnout, a jde o budoucnost našich dětí a našich zemí. A bezpečnost je klíčem k této změně paradigmatu. Zajímavé je tedy propojit tyto tři body, což je bezpečná ekonomická výkonnost, ochrana životního prostředí a změna paradigmatu, která s tím souvisí.

Železniční doprava je způsob dopravy, který je pro životní prostředí zdaleka nejméně negativní, ve srovnání například se silniční dopravou. Je to 9krát méně CO2. Změna paradigmatu ale nemůže přijít bez bezpečnosti. Všechno je tedy propojeno a bezpečnost je jedním z nejlepších způsobů ochrany životního prostředí.

 • Moje poslední otázka: kdybych vás požádal o srovnání bezpečnosti železnic ve střední, východní a západní Evropě, co byste řekl?

Opravdu bych nesrovnával bezpečnost v různých regionech. Řekl bych, že nedostatek investic do infrastruktury je problémem všude. Možná více či méně důležitý. Evropská bezpečnostní pravidla pro železnici se uplatňují všude stejným způsobem, takže rámec a právní předpisy jsou ve skutečnosti úplně stejné. Může být důležité, aby některé země, které nejsou členy EU, skutečně tato pravidla Evropské unie respektovaly lépe než dnes. To by mohlo být důležitým bodem, a možná nedávná restrukturalizace železničních společností mohla mít také negativní dopad. To by bylo možné, ale řekl bych, že nejdůležitější věcí je vlastně to, aby byla kultura bezpečnosti zavedena do provozu železnic v celé Evropě, a podpora kultury bezpečnosti a evropských norem a evropského způsobu, jak dělat věci společně, je, myslím si, klíčem k budoucnosti, a v tomto ohledu je čtvrtý železniční balíček od Evropské unie přesně cestou vpřed.

 • Děkuji za odpovědi, pane Reinshagene. Děkuji za váš čas a budeme se těšit na setkání s Vámi, vaší společností a produkty vaší společnosti v Praze, v České republice.

Velice vám děkuji, pane Samku.

Tagy článku