Protikorupční policie trestně stíhá předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou

Protikorupční policie trestně stíhá předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou
Autor fotografie: Policie ČR|Popisek: Ilustrační foto
17 / 08 / 2015, 10:45

Předsedkyně ERÚ je obviněna z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) dnešního dne zahájili trestní stíhání předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Aleny Vitáskové.

Trestných činů se Ing. Alena Vitásková měla dopustit tím, že jako předsedkyně ERÚ dne 4. listopadu 2014 jmenovala na nově vytvořené místo místopředsedkyně ERÚ JUDr. Renatu Veseckou, Ph.D. Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK tak měla jednat zcela v rozporu s energetickým zákonem, neboť JUDr. Renata Vesecká, Ph.D. nesplňuje zákonem stanovenou podmínku pro výkon funkce místopředsedkyně ERÚ - uloženou povinnost mít nejméně 7 let praxe v oboru energetiky a z toho 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci (podle § 17b odst. 4 písm. c energetického zákona).

Podle našich závěrů tak byla České republice způsobena škoda ve výši nejméně 1.056.033 Kč spočívající v platu vypláceném JUDr. Renatě Vesecké i s povinnými odvody zaměstnavatele za zaměstnance.

Trestní stíhání předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové je vedeno na svobodě. Dozorujícím státním zástupcem je Mgr. Kamil Špelda z Okresního státního zastupitelství v Jihlavě.

Autor: pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
17. srpna 2015

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.