Ministerstvo obrany: o zapojení našich firem do dodávek munice pro děla CAESAR intenzivně jednáme

Ministerstvo obrany: o zapojení našich firem do dodávek munice pro děla CAESAR intenzivně jednáme
Autor fotografie: Nexter|Popisek: dělo CAESAR
11 / 08 / 2021, 11:00

Ministerstvo obrany v rámci vyjednávání o nákupu samohybných děl CAESAR riziko tzv. vendor lock-in, tedy vzniku závislosti na jediném dodavateli, které může hrozit v případě 155mm munice, vnímá. Vyjednávání je vedeno tak, aby dodavatelů munice mohlo být v budoucnu více. MO vnímá také postoj poslanců Výboru pro obranu, kteří zdůrazňují potřebu domácí výroby této munice. Ta je po všech stránkách pro Armádu České republiky výhodnější.

Security Magazín se obrátil na Ministerstvo obrany s několika dotazy týkajícími se probíhajícího a velmi sledovaného akvizičního procesu samohybných děl CAESAR ráže 155 mm NATO od francouzské státní společnosti NEXTER. Nejen armáda výsledek očekává s rostoucí netrpělivostí. Jako ve všech podobných projektech hraje zásadní roli vyjednaná účast českého obranného průmyslu na zakázce. Kromě podvozku od kopřivnické Tatry nebo pancéřovaných kabin od Tatra Defence Vehicle se na ní budou podílet také společnosti vyrábějící munici, jako Explosia a.s. (výrobce modulárních náplní, nábojek) nebo STV Group (výrobce velkorážové munice a integrátor dodávek střel v rámci této zakázky). Velmi důležité budou vyjednané podmínky.

Jednání s francouzskými partnery nejsou snadná a kromě licitace o cenu a vůbec potřebu certifikace české munice ze strany francouzského výrobce je problematická již jen plánovaná délka celého procesu této certifikace – bezmála 3,5 roku.  Hrozí průtahy s ohledem na explicitní požadavek Armády České republiky, aby demonstrace použitelnosti a bezpečnosti české munice proběhla ve druhé polovině roku 2023. Někteří poslanci Výboru pro obranu již dříve výslovně uvedli, že by se mělo nové dělo do výzbroje AČR zavádět již s českou municí, a ne na ni přecházet až později, což je na první pohled naprosto logický požadavek a nezasvěceného vlastně překvapí, že by mohl být na stole jiný scénář.

Opakovaně zazněl i postoj, že bez české munice bychom francouzská děla kupovat neměli vůbec, a ten lze vnímat jako jasnou podporu důraznému postoji při vyjednávání. Zájem obou stran je čitelný a legitimní, ale český musí převážit. Požadavek certifikace munice výrobcem zbraně lze snadno vyložit jako snahu skrze umělé překážky a průtahy učinit českou munici méně konkurenceschopnou, a vnutit takto AČR přece jen munici od dodavatele děl, případně českým společnostem alespoň ztížit pozici na světovém trhu.

Hned v odpovědi na první otázku dává Ministerstvo obrany de facto najevo, že se necítí být v časové tísni kvůli říjnovému termínu voleb do Poslanecké sněmovny. Původně mělo být dosaženo podpisu smlouvy v průběhu léta; nyní je předpokládaný termín do konce roku.

  • Očekává MO podpis smlouvy o dodávce děl v průběhu letošního léta?

S ohledem na covid a post covid realitu a další faktory očekáváme, že se podaří naplnit předpoklad uzavření smlouvy do konce roku.

  • Nachází MO s francouzským dodavatelem shodu v otázce pořizovací ceny?

Do samotného podpisu smlouvy jsou všechny její aspekty předmětem vyjednávání.

  • Vnímá MO hlasy poslanců výboru pro obranu, že munice pro nová děla by měly vyrábět společnosti domácího obranného průmyslu?

Ano, a také o zapojení našich firem do dodávek munice intenzivně jednáme. Stále platí, že naším cílem je co největší zapojení českých firem do celého projektu. 

  • Je z hlediska strategické bezpečnosti ČR vůbec pro MO přijatelné řešení formou dodávek munice od zahraničního výrobce?

Z hlediska bezpečnosti dodávek je vždy výhodnější výroba u nás doma. V případě, že na území ČR není vyráběn konkrétní typ munice, je jeho pořízení v zahraničí jedinou možností. 

  • Hraje pro MO v rámci vyjednávání roli možnost českých výrobců 155mm munice exportovat tuto munici pro další uživatele systému CAESAR ve světě?

Export munice je vždy výhradním právem společnosti vyrábějící munici. MO nezasahuje (a ani nemůže) do soukromoprávních vztahů mezi civilními společnostmi.

  • Bylo by přijatelnou alternativou certifikace české munice francouzským dodavatelem děl ověření potřebných parametrů například prostřednictvím VTÚ, a tím pádem také možnost v budoucnu nakupovat munici pro děla CAESAR od různých výrobců?

MO předpokládá certifikaci munice výrobcem tak, aby bylo možné pořizovat munici od více výrobců.

Tagy článku