Společnosti holdingu CSG provozují nejvyspělejší centrum pro výcvik pilotů vrtulníků ve střední Evropě

Společnosti holdingu CSG provozují nejvyspělejší centrum pro výcvik pilotů vrtulníků ve střední Evropě
16 / 10 / 2019, 17:30

Mezi společnostmi, které se představily na Dnech NATO a Vzdušných sil Armády České republiky 2019, byla i European Air Services, která patří do divize Aerospace holdingu Czechoslovak Group. Na mošnovském letišti společnost představila několik vrtulníků, které používá k výcviku vojenských i civilních pilotů.

Dne 22. srpna bylo oznámeno, že Armáda ČR koupí osm amerických víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper. Toto řešení podle všeho dostane přednost před nabídkou středních víceúčelových strojů UH-60M Black Hawk nebo Leonardo AW139M. Je ale pravděpodobné, že se „Černí jestřábi“ v českém letectvu výhledově přece jen objeví, a to jako náhrada současných helikoptér Mi-8/17. Česko se tak výhledově nejspíše zařadí mezi uživatele nových amerických vojenských vrtulníků, což zákonitě přináší otázky, jak tento zajisté velmi náročný přechod na zcela nové technologie co nejlépe zvládnout.

Nové trendy v leteckém výcviku

Přestože si to laická veřejnost zpravidla neuvědomuje, v leteckém výcviku se v poslední době odehrálo mnoho významných změn. Vedle velkého rozmachu nové generace simulátorů, díky kterým je dostupný mnohem realističtější výcvik než dříve, je to také skutečnost, že se mnoho vzdušných sil de facto vzdalo značné části „organických“ výcvikových kapacit, resp. že již ve své sestavě mají podstatně nižší počet výcvikových strojů a některé části výcviku neprovádějí ve vlastní režii vůbec. Důvodem je mj. snaha ušetřit provozní náklady letecké techniky, neboť v době mimo výcvikové kursy mají cvičné stroje velmi omezené využití, ale letectva je stejně musejí udržovat v provozuschopném stavu.

Jedním z oblíbených řešení se proto stalo předání přinejmenším části leteckého výcviku jiným subjektům, které fungují mimo rámec samotných ozbrojených sil. V řadě zemí tedy část výcviku řeší soukromé firmy, v nichž zpravidla pracují jako instruktoři bývalí vojenští piloti a které provozují různé typy letounů či helikoptér. Jinou možností je přesunutí těchto kapacit ke státním podnikům, což je řešení, pro které se rozhodla i Armáda ČR, neboť od roku 2004 zajišťuje kompletní výcvik pilotů firma Centrum leteckého výcviku, která náleží pod státní podnik LOM Praha. Kromě výše zmíněné úspory nákladů lze uvést také další výhody, např. možnost poskytovat za úplatu výcvik pilotům za zahraničí, což se ostatně reálně děje také v případě české firmy CLV.

Nové výcvikové kapacity na Slovensku

Slovensko se v případě osádek svých vojenských helikoptér rozhodlo pro onu první uvedenou cestu, tj. smlouvu s privátním subjektem. Po řadu let jím byla společnost Heli Company, která od roku 2004 provedla výcvik zhruba 150 pilotů pro vrtulníky Mi-8/17 a Mi-24, tedy původně sovětské stroje, které již přestávaly vyhovovat soudobým požadavkům. Na počátku roku 2015 se objevily zprávy, že Slovensko uvažuje o zakoupení nových amerických vrtulníků UH-60M Black Hawk od firmy Sikorsky. V březnu ministerstvo zahraničí USA schválilo možný prodej devíti strojů se dvěma náhradními motory a přístrojovým vybavením a 30. dubna 2015 ministr obrany oficiálně potvrdil, že se Slovensko stane uživatelem „Černých jestřábů“. Ačkoli se pak rozpoutaly debaty o správnosti tohoto kroku, nesporným faktem je, že jen málo typů vrtulníků dokáže nabídnout provozem tak osvědčenou konstrukci jako právě Black Hawk.

Poprvé vzlétl v roce 1974, vznikly desítky verzí a v USA i u licenčních dodavatelů bylo vyrobeno přes 4000 kusů. Kromě mnoha ozbrojených sil a sborů provozují „Jestřáby“ rovněž civilní zákazníci pod jménem S-70, což je původně interní název společnosti Sikorsky. Dosud nejnovější provedení UH-60M přepraví max. patnáct osob (dva piloty, dva střelce a jedenáct pasažérů), případně až tunu nákladu, eventuálně max. čtyři tuny na vnějším závěsu. První dva sériové kusy UH-60M pro slovenské vzdušné síly byly předány v červnu 2017.

Přechod na zcela novou techniku amerického původu ale postavil před slovenské letectvo také důležitou otázku zajištění výcviku. Vzhledem k dobrým zkušenostem s firmou Heli Company se samozřejmě nabízelo pokračovat v cestě kooperace se soukromým subjektem, ovšem firma Heli Company pro takový úkol prostě neměla kapacity. Záhy se ale objevila zajímavá nabídka od skupiny Czechoslovak Group, která sdružuje množství slavných značek z oblasti zbrojního a strojírenského průmyslu a poskytuje i rozsáhlé spektrum služeb.

csg

Do struktury CSG patří též divize CSG Aerospace, pod níž spadají firmy zaměřené na leteckou techniku a letecké služby včetně společnosti European Air Services (EAS). Ta se zabývá mj. prodejem a údržbou helikoptér a zabezpečováním výcviku pilotů. Na bázi kooperace EAS a holdingu MSM Group, který také patří do skupiny CSG, byla založena nová firma Slovak Training Academy (STA). Tato nová společnost zahájila v listopadu 2017 fungování moderního výcvikového centra, které se nalézá na mezinárodním letišti v Košicích. V loňském roce firma STA získala dominantní podíl ve výše zmíněné společnosti Heli Company a díky tomu se stala i faktickým dodavatelem výcviku pro slovenské vrtulníkové letectvo.

Slovak Training Academy a slavný Black Hawk

Pro úplnost lze ještě dodat, že Heli Company cvičila piloty na vojenském letišti v Prešově, ale jako lokalita pro STA byly zvoleny daleko větší Košice, kde se nachází mj. rozsáhlejší zázemí a kde je i menší hustota obyvatelstva, což bylo kvůli očekávanému nárůstu provozu helikoptér velmi důležité. Výhodou je i blízkost Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, kde se teoreticky připravují budoucí piloti slovenských vzdušných sil. Na košickém letišti se tak dnes nachází působivá vrtulníková flotila pod hlavičkou EAS, která se navíc dále rozrůstá.

Největší podíl mají samozřejmě lehké stroje. Jde o šest vrtulníků Schweizer S-300 CBI, tři MD Helicopters MD-500E, jeden MD-530F, dva Bell 206 a dva Aérospatiale AS-355N Ecureuil 2. Během tohoto podzimu se přidají další dva vrtulníky S-300 CBI a nejpozději v prosinci má dorazit druhý MD-530F, má být dodán i jeden neletový MD-530 pro výcvik mechaniků. V oboru středních víceúčelových helikoptér má EAS dlouhodobě pronajaté dva kusy Mi-8MTV, avšak nesporně největší zájem vyvolávají „Černí jestřábi“.

Jak již bylo uvedeno, proslulé stroje UH-60 slouží u armád, letectev, námořnictev, policejních sborů a dalších bezpečnostních složek v desítkách zemí. Kromě toho je kupují i někteří civilní zákazníci, avšak naprostá většina nestátních uživatelů se nachází v USA. Mezi výjimky náleží právě firma EAS, která je tak dnes jedinou evropskou firmou, jež provozuje „Černé jestřáby“, a sice ve verzi UH-60A. Navzdory tomuto označení, které odpovídá první sériové variantě pro US Army, ovšem jde o upravené stroje, které prodělaly všechny modifikace pro civilní provoz v Evropě a mají palubní desky uzpůsobené též pro činnost v noci, resp. pro piloty mající brýle nočního vidění.

csg2

Donedávna vlastnila EAS pouze jediný exemplář UH-60A, ovšem v létě 2019 dorazil druhý vrtulník a během tohoto podzimu by měly přibýt ještě dva další kusy. Kromě této čtveřice letových strojů by měly být dodány též dva neletové kusy k výcviku mechaniků, a to ještě v tomto roce. Pro úplnost lze dodat, že se do flotily EAS řadí i jeden lehký letoun Tecnam P90, neboť EAS se sice nyní soustřeďuje na vrtulníky, ale existuje zájem o udržování platnosti licencí na techniku s pevným křídlem. V Košicích se nalézá také sestava simulátorů, a sice čtveřice letových pro stroje UH-60A, Bell 206, AS-350 a Mi-8MTV a jeden pro výcvik pozemního personálu, resp. mechaniků pro UH-60.

Nejširší možnosti výcviku pilotů a techniků vrtulníků ve střední Evropě

EAS, resp. STA od počátku zajišťuje základní výcvik osádek vrtulníků a typový výcvik, který je zaměřen na výše uvedené typy. Výcvik může být uzpůsobený jak pro civilní zákazníky, tak pro armádní, policejní a další bezpečnostní složky. Školení se vždy upravuje podle požadavků zákazníka a většinou je sestaveno z různých modulů, které obsahují teorii (hlavně angličtinu), základní výcvik (různé úrovně licencí), pokročilý výcvik (např. létání v noci nebo ve velkých výškách), úkolový výcvik (mj. činnost v horách, vyhledávací a záchranné akce, práce s lanem apod.) a konečně bojový výcvik (např. bojové manévry, let ve formaci nebo průzkumné akce).

Vedle toho jsou v nabídce též samostatné specializované kursy pro zvýšení kvalifikace pilotů, např. pro vyhledávací a záchranné operace, činnost s brýlemi pro noční vidění, akce v městské zástavbě nebo protipožární zásahy. K dlouhodobě poskytovanému letovému výcviku byl nově přidán i výcvik mechaniků, resp. pozemního personálu, který opět obsahuje základní a typový výcvik a znovu se uzpůsobuje požadavkům klienta.

Hlavní činnost ale pochopitelně představuje výcvik pilotů pro slovenské letectvo a rovněž pro personál dalších spojeneckých ozbrojených sil, protože STA těsně spolupracuje i s americkou vládou, která využívá služby této firmy v rámci vojenské pomoci spojencům. V loňském roce tedy již začali v Košicích cvičit piloti z Afghánistánu, jehož letectvo rovněž přejde z vrtulníků Mi-8/17 na nové „Jestřáby“. Zařízení STA může každý rok zajistit pro zhruba 50 až 75 pilotů základní výcvik, jenž zahrnuje základní angličtinu, leteckou angličtinu podle standardů ICAO, teoretickou pozemní přípravu, létání na pozemním simulátoru a konečně praktickou výuku ve vrtulníku.

Každý rok se pro dalších zhruba 50 pilotů uskutečňuje též typový výcvik, a sice pro helikoptéry Mi-8MTV a UH-60. Adepti nejprve absolvují výuku teorie spojenou s příslušným typem, následuje pozemní příprava na simulátoru a poslední fázi reprezentuje praktická letová výuka ve vzduchu. V každém případě se dá očekávat, že klientů bude přibývat a že EAS/STA bude dále expandovat, čemuž odpovídá také očekávání, že nynější počet cca 350 zaměstnanců se může během 15 měsíců až zdvojnásobit. V zájmu úplnost lze ještě dodat, že kromě výcviku pilotů zajišťuje EAS i nejrůznější letecké práce, prodej a údržbu vrtulníků a dodávky součástí, a to vždy podle specifických potřeb každého zákazníka.

Letecké výcvikové zařízení STA v Košicích představuje skutečně pozoruhodný projekt, jehož potenciál navíc podtrhuje skutečnost, že byl vybudován za částku asi 25 milionů dolarů, která představuje výhradně investici CSG, a která nebyla dotována z žádných veřejných zdrojů. Holding CSG se tak rozhodl pro velice významný krok v oblasti privatizace leteckého výcviku, což je trend, kterým se inspiruje řada ozbrojených sil (nejen) států NATO a Evropské unie.

STA disponuje rozsáhlým a stále se rozrůstajícím se parkem vrtulníků (včetně výkonných „Černých jestřábů“ čili UH-60) a špičkovým personálem zkušených pilotů. Také již navázala spolupráci s mnoha zahraničními partnery včetně USA. Firma EAS už deklarovala, že je připravena kooperovat i s Českou republikou v rámci zajištění výcviku pilotů pro nové helikoptéry. Potenciál, schopnosti a zkušenosti STA jednoznačně ukazují, že se může jednat o vhodného partnera, jenž dokáže dodávat opravdu prvotřídní výcvikové služby, a kromě toho může přispět i k prohloubení středoevropské spolupráce.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace