Tajnosti na obraně - poslanci mají projednat koncepci výstavby AČR. Schůze je zítra, podklady nikde

Tajnosti na obraně - poslanci mají projednat koncepci výstavby AČR. Schůze je zítra, podklady nikde
Autor fotografie: Tatra DV / Public domain|Popisek: Pandur 2
20 / 11 / 2023, 14:45

Poslanci Výboru pro obranu mají v úterý na výjezdní schůzi ve Vyškově projednat aktualizovanou verzi Koncepce výstavby Armády České republiky, který je jedním ze zásadních strategických dokumentů. V pondělí jeho znění stále nemají k dispozici. Platná verze KVAČR 2030 má přitom 56 stran.

"V úterý máme výbor a dvě důležitá témata na kterých by se měla shodnout koalice i s opozicí. Jedná se o KVAČR a nábory do AČR. Jak je zvykem u Armády České republiky a Ministerstva obrany, den před VO nemáme jako poslanci k dispozici jeden jediný podklad k jednání. Dobrá práce @jana_cernochova," napsal na sociální síti X (Twitter) místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO).

Stávající platnou verzi Koncepce výstavby Armády České republiky projednala a schválila vláda České republiky 30. října 2019. Aktualizaci strategických dokumentů si vláda Petra Fialy napsala do programového prohlášení. Zmíněna byla na poslední schůzi Výboru pro obranu, který projednával rozpočet Ministerstva obrany na rok 2024.

Poslanec Růžička tehdy ministerstvu vyčetl nepředložení aktualizovaného KVAČRu s tím, že některé položky prezentovaného rozpočtu s platnou koncepcí již nekorespondují. Řekl, že nejprve je třeba mít aktualizovanou koncepci, a podle té plánovat výdaje. Podle odpovědi Jany Černochové byla koncepce, která vychází z Obranné strategie ČR, projednávána ve výboru pro obranné plánování a během několika týdnů má jít na vládu.

Předtím je zařazena na programu schůze výboru pro obranu, ale: 1) poslanci její znění nedostali v dostatečném předstihu, aby se s ním mohli dostatečně seznámit a následně se k němu také kvalifikovaně vyjádřit. De facto přijdou, bude jim odprezentována slohová práce, a existenci dokumentu vezmou hlasováním na vědomí – velmi těžko jej budou moci s čistým svědomím a plnou znalostí všech důsledků schválit; a 2) podle informace tajemníka výboru pro obranu přišel z Ministerstva obrany požadavek, aby byl tento bod zítra projednán s vyloučením veřejnosti.

F-35

Ministerstvo obrany tedy na svém přístupu k poslancům Výboru pro obranu, ale ani k médiím vůbec nic nemění. Určitě zazní vysvětlení, že dokument, který dosud neschválila vláda, není určen ke zveřejnění, a bude na web ministerstva umístěn, až jej vláda schválí. To ovšem také znamená, že ani poslanci Výboru pro obranu nebudou moci uplatnit žádné detailní připomínky a jejich zítřejší vyjádření budou moci být jen velmi obecná.

MO tím tak prakticky znemožňuje výkon jejich kontrolní funkce – a to ve věci pro oblast akvizic a modernizace ozbrojených sil, na které mají být v rámci zásadně navýšených obranných rozpočtů vynakládány obrovské částky, klíčové a nepostradatelné. O diskusi s odbornou a širší zainteresovanou veřejností nemluvě.

Zdroj: Ministerstvo obrany, Výbor pro obranu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.