Modernizace pozemního vojska po koronaviru: Snížení počtu BVP, kolová technika a nové tanky. Jak se vypořádat se snižováním rozpočtu?

Modernizace pozemního vojska po koronaviru: Snížení počtu BVP, kolová technika a nové tanky. Jak se vypořádat se snižováním rozpočtu?
26 / 03 / 2020, 14:00

Schodek státního rozpočtu byl navýšen ze současných 40 miliard korun na 200 miliard. To bude mít zásadní dopady na akviziční projekty Ministerstva obrany a Armády České republiky. Nejnáročnějším je pořízení 210 úpásových bojových vozidel pěchoty za celkových 52 miliard korun. Jaká řešení se nabízejí?

Krize spojená s pandemií COVID-19 má zásadní dopady na ekonomiku státu z důvodu nárůstu nemocnosti, nutnosti přijetí zásadních hygienických opatření včetně pořízení ochranných prostředků v ceně desítek milionů korun a výpadku produkce, tedy generování finančního zisku na všech úrovních ekonomiky. 

Uzavřeny jsou provozy malého, středního i velkého typu, jako třeba Škoda Auto. Dle vyjádření vlády bude nutno přehodnotit rozpočty jednotlivých ministerstev. Někteří představitelé vlády včetně premiéra hovoří o tom, že ve válce proti viru nejsou BVP potřeba a finance lze lépe využít jinde, třeba ve zdravotnictví.

To kritizovala opozice s poukázem na redukci počtu stíhacích letounů Gripen po povodních v roce 2002, kdy z plánovaných 24 letounů zbylo jen 14, což je považováno z hlediska potřeb vzdušných sil AČR za nedostatečné. Obdobně byl v době následující ekonomické krize redukován akviziční projekt kolových bojových vozidel pěchoty Pandur.

Přezbrojení 7. mechanizované brigády je jednou z priorit modernizace Armády České republiky a úzce souvisí s našimi formálními závazky vůči Severoatlantické alianci, a to zejména potřebou obnovit/rozvinout schopnosti tankového vojska.

7. mechanizovaná brigáda je organizačně složena ze 4 bojových praporů: tří praporů mechanizované pěchoty (71., 72., 74.) a jednoho praporu tankového (73.).

71. a 72. prapor má v současnosti ve výzbroji přesluhující BVP-2, 73. prapor pak tanky T-72. Papírově tři roty s modernizovanými T-72M4 CZ, reálně u dvou rot jezdí nemodernizovaná vozidla, protože modernizované tanky nejsou v nejlepší technické kondici. 74. prapor neuvádí na svém webu žádnou techniku, ba naopak předesílá, že je určen jako první k vyzbrojení novými BVP.

V rámci zavádění nových BVP jsou armádou požadována následující vozidla:

 • Bojová
 • Velitelská
 • Průzkumná
 • Ženijní
 • Zdravotnická
 • Dělostřelecká průzkumná
 • Vyprošťovací

Přezbrojení 73. tankového praporu plánuje GŠ až za rok 2026, a do té doby chce draze modernizovat stávající T-72M4 CZ, přičemž rozsah, cena a termín dokončení takové modernizace není jasný, a jak jsme psali, může se snadno protnout s pořizováním nových tanků, čímž by ztratil coby „překlenovací“ svůj smysl zcela.

Jaké jsou možnosti přezbrojení 7. mechanizované brigády v případě drastických ekonomických opatření a úspor?

1) Redukce akvizičního projektu BVP - nahrazení některých pásových vozidel kolovými

Pokud by bylo rozhodnuto modernizovat brigádu novými BVP i v současnosti přetížené ekonomice, lze najít úspory v nahrazení některých typů pásových vozidel vozidly kolovými, a to:

 • Průzkumná  – lze nahradit kolovými vozidly. Pásová vozidla mají výhodu vyšší průchodivosti a schopnost otočení na místě, jejich nevýhodou je vysoká hlučnost v porovnání s kolovými, což je u průzkumných vozidel v týlu nepřítele poměrně zásadní faktor. Navíc nově zaváděná BVP nemají schopnost plavat, takže první vodní tok zastaví činnost průzkumné jednotky do příjezdu ženijních jednotek a stavby pontonového mostu nebo přívozu.
 • Ženijní  – lze nahradit kolovými vozidly. Ženijní jednotka nepostupuje v první linii, je u ní důležitější schopnost sebeobrany v nutném případě, odstranění zátarasů, překážek, výbušných nástrah a minových polí. Zároveň by mělo ženijní vozidlo mít schopnost plavat pro případ potřeby překonání vodního toku a výstavby předmostí
 • Zdravotnická – lze nahradit kolovými. Pokud vezmeme do úvahy průběh operace, postupují tanky za doprovodu BVP a jsou následovány OT/KBVP a teprve potom ke sběru raněných mohou najet sanitní vozidla, aniž by došlo k ohrožení raněných nebo zdravotníků probíhajícím bojem. Ranění jsou obvykle soustřeďováni do sběrných míst a zdravotnické vozidlo je určeno spíše k jejich evakuaci po prověřené trase a okamžitému ošetření, než k ježdění po bojišti s různým terénem křížem krážem a pod palbou nepřítele.
 • Dělostřelecké průzkumné vozidlo – obdobně jako u klasického průzkumného vozidla je vhodná schopnost překonání vodního toku. Dělostřelecký průzkum, či dělostřelecká pozorovatelna, není určena jako prvosledový prostředek, využívá senzorovou hlavu k pozorování a předávání údajů k navádění palby. I vzhledem ke specifikaci, kde MO/GŠ žádá vyzbrojení pouze velkorážným kulometem, je evidentní, že se nejedná o prostředek určený k těžkému boji. Lze předpokládat, že obsluha bude mít čas na přípravu místa, odkud bude pozorování senzorovou hlavou na teleskopickém stožáru vedeno a připraví si trasu. Využití pásového podvozku není nezbytně nutné.

Naproti tomu následující varianty musejí zůstat na pásech:

 • Vyprošťovací  – zachovat dle plánu. Vyprošťovací vozidlo musí mít kapacitu vyprostit nejtěžší vozidlo v jednotce, což v tomto případě by bylo bojové BVP, vozidla mají hmotnost 30-40 t, a vyprošťovací vozidla na kolovém podvozku se k nim nemusejí v těžkém terénu ani dostat, natož aby je vyprostila a odtáhla.
 • Velitelská – je třeba zachovat dle plánu, pokud budou vozidla postupovat společně s bojovou prvosledovou jednotkou. V případě, že by se jednalo spíše o štábní vozidlo umístěné na velitelském stanovišti v týlu, lze samozřejmě používat kolové vozidlo Pandur II v současnosti zaváděné u 4. brigády, ale zřejmě nejde o tento případ.

2) Snížení počtu základní verze nových pásových BVP na polovinu

Podobně jako v případě Gripenů a Pandurů II v těžkých dobách po povodních a během poslední ekonomické krize, a ač je to velmi nepřítejmné a těžké rozhodnutí, bude patrně nevyhnutelné přistoupit k podobné redukci projektu pásových BVP. I po odečtení výše uvedených variant, jejichž úkoly mohou zastat levnější kolová vozidla, je na místě očekávat potřebu dále snížit počet základní bojové varianty, a namísto přezbrojení/vyzbrojení tří praporů počítat se dvěma či dokonce s jedním.

Přezbrojení jen jednoho praporu (74.) je proveditelné vzhledem k odloučenosti praporů. Taková situace by měla zvýšený dopad na koordinaci logistiky (naše velmi malá armáda by provozovala tři typy bojových vozidel pěchoty, z toho dva typy na pásech). Určitou výhodou takového řešení by pak byla možnost seznámit se s technologií a vycvičit i příslušníky dalších praporů, než bude technika zavedena i u nich.

3) Zrušení modernizace T-72M4 CZ a zavedení nového MBT

K dodržení závazků vůči NATO je bez ohledu na projekt BVP třeba přezbrojit 73. tankový prapor. Snaha modernizovat neperspektivní T-72M4 CZ bude jen odčerpávat nedostatkové prostředky. Vždyť jen v prozatím kalkulované hodnotě této modernizace, tedy cca jedné miliardy korun, lze pořídit pět moderních tanků; a mnohem více starších, leč stále nepoměrně výkonnějších než T-72 – určených pro výcvik, podobně jako maďarská armáda pořídila své Leopardy 2A4.

Pokud jde o modernizaci T-72, ta povede k tomu, že by byla dokončena v době, kdy by měly být zaváděny nové moderní tanky. Argument, že jde o modernizace překlenovací, neplatí. Jako ekonomicky nejvýhodnější se pro pořízení nových tanků jeví varianta leasingu. S projektem „EuropeanArmory“ pracuje výrobce KMW a evropská agentura EDA. Jedná se o nejrozšířenější hlavní bitevní tank evropských armád NATO: LEOPARD 2. Maďarsko zvolilo alternativně variantu leasingu přímo od výrobce.

Výhodou tohoto řešení je, že země provozující tyto tanky jsou součástí uskupení LEOBEN. Členské armády sdílejí zkušenosti z výcviku i použití a v případě potřeby i náhradní díly nebo munici. Země mající tank na leasing hradí fixní částku, munici a PHM, veškeré opravy jsou na vrub výrobce.

Závěrem lze říci, že ekonomicky nejvýhodnější z dlouhodobého hlediska by bylo omezení počtu pásových BVP a jejich částečné nahrazení kolovými vozidly u specializovaných variant. Obrněná kolová vozidla se navíc již v ČR vyrábějí, a šlo by v tomto ohledu o dnes a výhledově velmi žádoucí podporu domácímu průmyslu. Současně pak přezbrojit tankový prapor tanky LEOPARD 2 na leasing. V počátku by přitom v rámci „sharing&pooling“ bylo možno sdílet výcvik a opravy se sousedním Bundeswehrem, což by znamenalo další úsporu prostředků.

Tagy článku