Na pohřeb Hitlerova velkoadmirála v roce 1981 dorazili i bývalí protivníci

Na pohřeb Hitlerova velkoadmirála v roce 1981 dorazili i bývalí protivníci
Autor fotografie: IWM Non Commercial Licence|Popisek: Karl Dönitz v zajetí po konci 2. světové války
19 / 08 / 2020, 10:00

Karl Dönitz byl posledním německým velkoadmirálem, posledním vůdcem nacistické Třetí říše. V mládí bojoval za německého císaře ve Velké válce, kdy se po potopení své ponorky stal britským vězněm. Během svého zajetí sepsal taktiku ponorkových vlčích smeček.

Navzdory skutečnosti, že se Dönitz nikdy přímo nezúčastnil válečných zločinů a na konci války se pokusil vyjednat nejlepší podmínky pro kapitulaci německých vojsk, vláda Západního Německa nebyla ochotna poskytnout Dönitzovi důchod vyšší než důchod kapitána, na základě fabulace, že se stal admirálem jen proto, že ho Hitler upřednostňoval před ostatními.  

Hitler a jeho velkoadmirál

Bojovník Dönitz ale naposledy zabojoval a dal vládu tehdejšího Západního Německa k soudu, kde prohlásil, že Hitler ho povýšil, ale na základě zásluh. Hitlerův velkoadmirál vyhrál a až do jeho smrti mu byl přiznán plný důchod admirála.

Karl Dönitz zemřel na infarkt ve svém domě v Aumühle 24. prosince 1980. Byl posledním německým důstojníkem v hodnosti velkoadmirála. Jeho pohřeb 6. ledna 1981 navštívilo 2 500 lidí, a to nejen mnoho bývalých německých vojáků, včetně 100 držitelů rytířského kříže, ale i zahraničními důstojníky, včetně členů britského královského námořnictva. Zástupce německého ministerstva obrany se však nezúčastnil.

Protože si německá vláda uvědomovala Dönitzovu blízkost k vůdci Třetí říše, odmítla pohřeb s vojenskými poctami a zakázala účast vojenského personálu v uniformách. Mnoho německých námořních důstojníků tak ale i přes zákaz učinilo. Na zlatém nápisu na černé a bílé stuze jednoho z mnoha věnců zanechaných ve sněhu klidného hřbitova v Aumühle, kde poslední vůdce Třetí říše spočinul, stály nápisy „Prezidentovi naší říše“. Jiné věnce nesly například „Velkoadmirálovi Dönitzovi, na počest a věrnost - přeživší z U-Boat 309“ nebo „Odvaha až do konce“. 

Mezi jeho současníky byl Dönitz vzpomínán jako někdo, kdo jednoduše vykonával svou povinnost. I tak byl ale první hlavou státu v historii, která byla souzena mezinárodním tribunálem a odsouzena na 10 let vězení. Zajímavostí bylo, že svými vojenskými protivníky byl vnímán jako člověk, který dělal totéž co oni a tedy z rozsudku byli velmi znechuceni. Jako příklad může posloužit admirál Nimitz, který řekl, že USA vedly neomezenou ponorkovou válku v Pacifiku od okamžiku, kdy vstoupily do války s Japonskem.

Pod velením Karla Dönitze bylo během války potopeno 648 německých ponorek, z toho 429 bez přeživších a 215 jich bylo zničeno během první plavby. 

 

Zdroj: History Collection

Tagy článku