Bezpečnostní rada státu se zabývala analýzou stavu bezpečnosti v České republice i zajištěním obrany státu v roce 2018

Bezpečnostní rada státu se zabývala analýzou stavu bezpečnosti v České republice i zajištěním obrany státu v roce 2018
15 / 07 / 2019, 11:30

Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 15. července 2019 zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017), která poskytuje souhrnné informace o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, podává přehled o vývoji, struktuře a dynamice kriminality, jejích pachatelích a obětech a informuje o aktivitách exekutivy v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2018, která je základním dokumentem k plánování obrany státu a zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně.

Bezpečnostní rada státu se také zabývala Zprávou o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018, která podává informaci o situaci v oblasti legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018 s porovnáním některých profilových ukazatelů s úrovní roku 2017 a přináší základní analýzu migračních trendů.

Bezpečnostní rada státu dále pokračovala v projednávání problematiky zajištění kybernetické bezpečnosti na jednotlivých ministerstvech v České republice zejména z hlediska vynakládaných finančních prostředků v souvislosti se zajištěním plnění povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy Zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 se zaměřením na výsledky 3. veřejné soutěže, Informace o platnosti vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správyInformace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2019, Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2019 a Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace