Jak dopadne souboj Davida a Goliáše? Česko se poprvé v historii soudí s EU!

Jak dopadne souboj Davida a Goliáše? Česko se poprvé v historii soudí s EU!
04 / 03 / 2019, 20:00

Zachová si naše země kvalitní zbraňový zákon a letitou pozici 6. resp. 7. nejbezpečnější a nejmírumilovnější země na světě?

Budeme k dispozici médiím přímo na místě jednání v Lucemburku k vyjádřením za laickou i odbornou střelecko-mysliveckou veřejnost.

Sledujte souboj Davida s Goliášem! Česko versus zákonodárné orgány EU.

Potvrdí Soudní dvůr EU technicky i právně paskvilní "odzbrojovací směrnici", která vůbec neřeší terorismus, a naším "vzorem" se tak stane Francie/Paříž a Velká Británie/Londýn, kde už sice obyčejný člověk dávno nesmí mít legální obrannou zbraň, ale zločinci nelegální zbraně stejně mají, a v žebříčku bezpečnosti se tyto země potácejí v až páté desítce zemí za Sierrou Leone a Ghanou?

Ze všech 66 dosavadních řízení je to poprvé, co ČR žaluje Europarlament a Radu

Je to k neuvěření, ale Česká republika se poprvé v historii "dovolila soudit" s EU. Na programu soudu 5. března v sídle Evropského soudního dvora v Lucemburku je totiž spor č.j. C-482/17 - ČR versus EU (přesněji Česká republika versus Evropský parlament a Rada EU) o neplatnost zbraňové směrnice známé také pod přívlastkem "odzbrojovací" směrnice. Ze všech 66 dosavadních řízení, ve kterých figurovala ČR před Evropským soudním dvorem, totiž paradoxně převládají případy opačného směru - žaloby Evropské komise na ČR kvůli udělování sankcí, a zbytek je pár kasačních žalob a soukromých sporů, do nichž byla ČR zatažena. (zdroj - výpis databáze soudních případu je zde: //bit.ly/2V8wZTC )

Podpoří nás Polsko a Maďarsko, a naši žalobu projedná výjimečně tzv. velký senát o 15 soudcích,

neb patří mezi velmi složité případy. Všechny ostatní případy totiž obvykle řeší menší senát složených ze 3 či 5 soudců. Dalším zajímavostí je, že se v podstatě nejedná o obyčejný obvyklý dvojstranný spor, ale vedlejšími účastníky budou na naší straně Polsko a Maďarsko, a proti nám bude intervenovat Francie na straně EU. Zkušenost a podpora Polska na naší straně může být velkým přínosem, protože na rozdíl od nás to pro Poláky není premiéra, ale soudili s EU již 3x (o tabákovou směrnici, o snižování emisí o 40%, a o uznávání kvalifikace zdravotních sester), a ještě další dva spory s EU momentálně vedou (zdroj zde: //bit.ly/2VAtuWt ).

Směrnice je úřednický paskvil spíchnutý horkou během pouhých 5 dnů po útocích v Paříži

Není divu, že Francie přispěchá k EU soudu k obhajobě směrnice na pomoc, protože právě na nátlak Francie Evropská komise spíchnula horkou jehlou, a předložila tento úřednický paskvil jen 5 dnů po útoku v Paříži v listopadu 2015, přestože se jedná o technicky a právně velmi složitou právní normu. Indikátorem ukazujícím mimořádně nekvalitní práci úředníků Evropské komise je mj. nevídaně vysoký počet 1000 pozměňovacích návrhů, které tato směrnice vygenerovala během následného projednávání v Europarlamentu.

Údajná "směrnice proti terorismu" ve skutečnosti teroristům nahrává k jejich útokům

Směrnice se licoměrně tváři, jako že je směrnicí proti terorismu, Evropská komise si "odškrtnula vyřešení problému", ale ve skutečnosti se směnici teroristé mohou jen smát, protože omezuje a odzbrojuje potenciální oběti terorismu, a teroristům naopak usnadní jejich útoky, protože si mohou býti jistí, že proti nim nikdo legálně ozbrojený na místě nezasáhne. Důvěryhodnosti této údajně protiteroristické směrnice nepřispívá ani to, že byla "naroubována" nesystémově do kategorie směrnic k "odstranění překážek vnitřního trhu". V soudním spisu je tato kauza zase zařazena pod oblast "průmyslová politika". Nesoulad a účelovost směrnice je tedy zjevná. Jak může směrnice být zároveň deklarována Evropskou komisí jako účinné "opatření proti terorismu", když se jedná o průmyslovou politiku k odstranění překážek vnitřního trhu? Ostatně, toto je i jedním ze žalobních důvodů, že obsah směrnice směřuje k jinému cíli.

Francie: když nám chcípla koza, tak sousedovi ať chcípne taky...

Je absurdní, když Francie, která proslula množstvím teroristických útoků a "no go zón", která prakticky uzákonila permanentní výjimečný stav s výjimečnými pravomocemi státu vůči občanům, která se přes veškeré zákazy legálních zbraní potácí až páté desítce zemí v bezpečnosti za Sierrou Leone a Ghanou, chce na sílu vnucovat legislativu nám v České republice, kde jsme dlouhodobě na špici žebříčku 7 nejbezpečnějších a nejmírumilovnějších zemí na světě, a kde máme zbrojní zákon kvalitní a  vyvážený. Zřejmě dle hesla: "když mně chcípla koza, tak sousedovi ať chcípne taky".

A jak bude soud probíhat?

přestože se jedná o českou "premiéru" před velkým senátem, tak z ostatních sporů ostatních zemí lze předpokládat, že se program bude odvíjet následovně:

 • v 9:00 v úterý 5. března 2019 začíná soud. Velký senát o 15 soudcích z celkových 28 (celý soud má 1 soudce z každého členského státu EU) zasedne ve velkém jednacím sále v sídle Evropského soudního dvora v Lucemburku. Při příchodu soudců se všichni přítomní se postaví. Celé jednání probíhá v češtině nebo bude tlumočeno do češtiny. I když soud je veřejný, on‑line ho bohužel nemohou přenášet ani oficiálně akreditovaná média, protože v soudní síni se podle pravidel nesmí používat žádné elektronické přístroje.
 • základní vystoupení žalující strany v délce cca 15 minut. Česká republika bude zastoupena právníkem na úrovni náměstka ministra zahraničí, kterému budou asistovat další odborní experti a právníci Ministerstva zahraničí a Ministerstva vnitra. Navazovat budou vystoupení podpůrných stran (zástupce Polska a zástupce Maďarska).
 • základní vystoupení žalované strany v délce cca 15 minut. Evropský parlament a Rada EU na to bude mít speciální české právníky, kteří budou v češtině "bojovat proti své zemi". Navazovat bude vystoupení podpůrné strany - Francie, je však otázkou, jestli do kauzy Francie vůbec může vnést nějaké nové argumenty hodné zřetele.
 • rozvinou se otázky soudu a diskuze, přičemž soudci se mohou ptát kterékoliv strany, a technické věci konzultují s experty.
 • kolem poledne by mohlo být toto první slyšení u konce, ale je možné, že se protáhne i do odpoledních hodin.
 • jedná se o první slyšení, takže se předpokládá, že soud ještě tohoto dne nerozhodne, a ke konečnému verdiktu dospěje až za dalších několik měsíců, nicméně průběh soudu každopádně může leccos indikovat.

LIGA LIBA paralelně směrnici "občansky žaluje" u Evropského ombudsmana

Paralelně k EU soudu LIGA LIBE po občanské linii rozjela už minulý rok stížnost k Evropské ombudsmance  (www.ligalibe.cz/2018/10/30/stiznost-ligy-libe-evropske-ombudsmance-na-eu-komisi-a-odzbrojovaci-smernici a téže pdf v příloze), přičemž Evropská komise (nikoliv překvapivě) neodpověděla, takže nyní se i toto občanské řízení posunuje do další fáze.  Zjistili jsme, že takových stížností na činnost Evropské komise a na různé směrnice je plno.

A co Český parlament? Čeká na rozhodnutí soudu

Náš parlament zcela správně směrnici o zbraních zatím neimplementoval (ostatně spousta států EU také ještě „nemá implementováno“), protože poslanci usoudili, že by to v našem vyladěném zbrojním zákoně působilo jako „destabilizující provizorium“. Navíc, těch pár skutečně užitečných věci, které směrnice zavádí (jako je např. centrální registr zbraní), my už dávno léta v našem zákoně o zbraních máme "implementováno". Prostě lépe je půl roku počkat, než bude ve věci žaloby rozhodnuto nebo, než budou připraveny kvalitně propracované nové zbraňové zákony. Pokud by soudní dvůr EU „odzbrojovací směrnici“ technicky i právně potvrdil, tak i na tuto nepříjemnou možnost je Ministerstvo vnitra ČR připraveno, neb je již v konečné fázi přípravy čtyř nových zbrojních zákonů, které by vyhověly směrnici, a zároveň co nejvíce šetřily práva legálních držitelů zbraní.

Jak to všechno dopadne?

Podle všeho u prvního slyšení 5. března soud ještě nerozhodne, a kauza se bude patrně ještě několik dalších měsíců táhnout. V zásadě má soud ale tři možnosti:

 • zruší celou zbraňovou směrnici;
 • zruší nejhorší části směrnice, které odporují právu EU;
 • potvrdí směrnici tak, jak ji "upekla" Evropská komise s Evropským parlamentem a Radou EU.

Jsme mírní optimisté. Když jsme se seznámili s argumenty naší žaloby, musíme uznat, že je technicky i právně velmi kvalitně napsaná a podpořená mimo jiné stopadesátistránkovým rozborem. Zrušení směrnice by pro nás bylo nejlepší šancí, jak zabránit implementaci nejrůznějších zákazů a omezení. Navíc nejde jen o naši věc –ale o bezúhonné držitele zbraní v celé EU. Ale i kdybychom prohráli, je dobře, že konečně má nějaký stát odvahu říci, že císař je nahý – že zmíněná směrnice je diskriminační úřednický paskvil, který neomezí terorismus, ale pouze slušné občany plnící si své povinnosti. Navíc, soud bude muset svoje rozhodnutí podrobně odůvodnit, což může ČR argumentačně posloužit i v buducnosti.

 

Podmínky pro případné návštěvníky jsou zde, jednání je veřejné a bude probíhat v češtině: //curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_22322/audiences-publiques

Redaktoři z médií se mohou akreditovat prostřednictvím formuláře zde:

//curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7054/cs/

Věcné shrnutí žaloby je zde: www.mvcr.cz/clanek/cesko-podalo-k-soudnimu-dvoru-eu-zalobu-na-neplatnost-smernice-o-kontrole-zbrani.aspx

Zajímavý přehled milníků a veškerého dění ohledně zbraňové směrnice od r. 2014 je zde:

www.euractiv.cz/section/vnitro-a-spravedlnost/linksdossier/zbranova-smernice-eu-od-kritizovaneho-navrhu-az-po-vysledny-kompromis a zde: www.euractiv.cz/section/all/special_report/smernice-eu-o-zbranich


Další informace o řízeních a Evropském soudním dvoru lze nalézt na webu a facebooku soudu: //curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs
www.facebook.com/The-European-Court-of-Justice-1196610397102225

Více informací o vývoji zbraňové legislativy na www.ligalibe.cz/o-nas/mame-za-sebou

Jako člen petičního výboru a spoluiniciátor Petic proti odzbrojení čítajících za 5 let přes 200 000 fyzických podpisů od českých držitelů zbraní i běžných občanů, a jako zástupce českých myslivců v Evropské myslivecké federaci FACE reprezentující 7 milionů evropských myslivců, Vám jsem na místě před a po soudním jednání plně k dispozici k živým vstupům, odborným i laicky řečeným komentářům za střeleckou a mysliveckou komunitu.

ŽALOBNÍ DŮVODY A HLAVNÍ ARGUMENTY ČR

 • První žalobní důvod vychází z porušení zásady svěření pravomocí. Napadená směrnice byla přijata na základě článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, přestože nesleduje cíl odstranění překážek vnitřního trhu, nýbrž výhradně cíl předcházení trestné činnosti a terorismu. Unijní zákonodárce však nemá pravomoc přijímat harmonizační opatření v této oblasti.
 • Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady přiměřenosti. Unijní zákonodárce se vůbec nezabýval otázkou proporcionality přijímaných opatření a vědomě si nezajistil dostatek informací (např. posouzením dopadů), aby mohl dodržení této zásady informovaně zvážit. V důsledku absence tohoto posouzení přijal zjevně nepřiměřená opatření spočívající v zákazu některých druhů poloautomatických zbraní, které přitom nejsou v EU používány k páchání teroristických činů, ve zpřísnění regulace některých minimálně nebezpečných zbraní (historických replik či prokazatelně trvale znehodnocených zbraní) a v neposlední řadě i v postihování držení určitých zásobníků.
 • Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady právní jistoty. Nově vymezené kategorie zakázaných zbraní (A7 a A8) jsou stejně jako ustanovení předpokládající postihování držení nadlimitních zásobníků z hlediska právní jistoty zcela nejasné, a tudíž neumožňují dotčeným subjektům jednoznačně rozpoznat svá práva a povinnosti. Článek 7 odst. 4a směrnice 91/477/EHS, ve znění napadené směrnice, (tzv. „grandfathering clause“) navíc fakticky nutí členské státy přijmout vnitrostátní právní úpravu, která bude mít retroaktivní účinky.
 • Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady zákazu diskriminace. Výjimka obsažená v článku 6 odst. 6 druhém pododstavci směrnice 91/477/EHS, ve znění napadené směrnice, sice vyvolává dojem zdánlivě neutrálního opatření, nicméně ve skutečnosti jsou podmínky pro její aplikaci nastaveny tak, aby jim vyhověl pouze švýcarský systém ponechávání zbraní při ukončení vojenské služby, přičemž postrádají jakékoliv objektivní odůvodnění s ohledem na cíle napadené směrnice.´

(zdroj: //eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62017CN0482:CS:HTML )

 

Autor: Bohumil Straka, viceprezident spolku LIGA LIBE

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.