Konference Současné bezpečnostní hrozby řešila rizika ohrožení velkých nemocnic

Konference Současné bezpečnostní hrozby řešila rizika ohrožení velkých nemocnic
24 / 11 / 2017, 19:00

Na středeční bezpečnostní konferenci na půdě Policejní akademie České republiky zaznělo mnoho příspěvků. Ty rozebíraly možnosti spolupráce mezi státním a soukromým sektorem. V příspěvcích zaznělo velmi vážné téma týkající se bezpečnosti spádových nemocnic.

Petr Hartmann ve svém příspěvku konstatoval, že je ve většině nemocnic nedostatečně zajištěná fyzická bezpečnost. Nemocniční zařízení jsou ze zákona objekty, které jsou otevřeny všem a poskytují služby všem a to bez rozdílu. Velké spádové nemocnice, jako je například Fakultní nemocnice Motol, patří k prvkům kritické infrastruktury s tím, že poskytují všechny fáze zdravotních služeb.

Vzhledem k  předpokladu otevřenosti se u těchto zařízení se musí nastavit specifický způsob fyzické ochrany objektu. Prvním rizikem je samotný vstup do objektu, který je těžce monitorovatelný a kontrolovatelný. Například v FN Motol se jedná o denní pohyb cca 7000 lidí za 24 hodin. Mezi další rizika patří zcizení nebo poškození značného majetku, která nemocnice má. Například FN Motol má majetek v hodnotě 11 miliard korun.

K dalším rizikům náleží skladování chemikálií a léků, které samozřejmě podléhají jistému režimu. K tomu musíme nutně přičíst to, že takové zařízení je výrobcem biologického a kontaminovaného materiálu. V případě teoretického teroristického útoků může nastat ohrožení života a zdraví celého regionu.

psali jsme: 24. ročník konference SECURITY - setkání odborníků na počítačovou bezpečnost

Úroveň zajištění fyzické bezpečnosti je v jednotlivých nemocnicích odlišná. Management musí vnímat i tato bezpečnostní rizika a nastavit bezpečnostní opatření, která zajišťuje ta daná bezpečnostní služba. Na druhé straně však důraz na úspory snižuje schopnost investovat do kvalitního zajištění bezpečnosti. Často je kombinace bezpečnostní služby vybraná pouze podle kritéria ceny a starých, přežitých bezpečnostních opatření nebezpečným koktejlem.

Pan Hartmann ve svém příspěvku zdůraznil, že zde není dotaz, zda k tomu dojde, ale kdy a v jakém rozsahu. Z toho důvodu je potřeba přistupovat k tomuto problému. Nejhorším přístupem je ten, že se spoléháme, že se to zatím nestalo. Ale až problém nastane, bude již pozdě. Prevence je vždy lepší a bezpečnější než samotné hašení požáru.

psali jsme: Konference Současné bezpečnostní hrozby se zaměřila na soukromé poskytovatele bezpečnostních služeb a nové technologie

Tuto problematiku je potřeba pojmout z hlediska politické a psychologické roviny a stačí důsledně naplňovat prevenci a informativní kampaň, zaměřenou zejména na zaměstnance nemocnic a bezpečnostních agentur.

V době snižující se bezpečnosti v Evropě je nutné nastavit minimální standart bezpečnosti nemocnic a ideálně nastavit koncepční pojetí ochrany prvků kritické infrastruktury.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.