Pane premiére, vážená vládo, prosím Vás, zkuste používat hlavu!

Pane premiére, vážená vládo, prosím Vás, zkuste používat hlavu!
23 / 08 / 2016, 23:30

KOMENTÁŘ

Na základě článku "Umožněme v Česku volit všem cizincům, nejen těm z EU, navrhuje Dienstbier" chci tímto vyjádřit vážné znepokojení nad možnostmi, které by tímto získali cizinci z EU s přechodným pobytem v ČR (návrh zákona, kterým se mění volební zákony, na programu jednání vlády dne 24.8.2016). Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD) však navrhuje, aby možnost volit do obecních zastupitelstev získali i další cizinci, nejen obyvatelé EU.

Zdráhám se uvěřit tomu, že se chystáte vůbec hlasovat o takové šílenosti, kdy cizinec z EU po třech měsících pobytu v ČR (který nebude ohrožovat veřejný pořádek a je mu 18 let a to samé pro jeho rodinného příslušníka) může volit do zastupitelstev obcí, měst či HMP, může být členem volební komise a dokonce i kandidovat, že může volit na území ČR do Evropského parlamentu a může být i za ČR zvolen do Evropského parlamentu (pokud mu bylo 21 let)! 

Ptám se, máte nás, voliče, za takové pitomce, že nevíme, co tím politické strany sledují? Levní voliči, kteří budou (opět!) profitovat na úkor skutečných občanů ČR. Jaký jiný může mít kdo zájem, aby cizinci, kteří tady dlouhodobě nežijí, ovlivňovali chod České republiky? Nejsem žádný echt vlastenec, ale o naší zemi by měli rozhodovat Češi, řídit ji Češi, zastupovat ji taktéž. Ne pro hloupý a bezbřehý nacionalismus, k tomu mám daleko. Ale z prosté logiky věci.  

A já se vás ptám – máte rodiny? Máte děti? Opravdu vám to stojí za to, abyste v současné době, kdy nám sem EU posílá davy neprověřených lidí, tito jednou rozhodovali o tom, v jakém světě budou naše, i Vaše děti žít? Nejsem Konvičkovec ani jiný magor, ale jak se krásně česky říká, VOCAĎ POCAĎ, tohle už vážně hraničí s likvidací všeho, co jsme si tady od Masaryka budovali. A když budu ještě o něco patetičtější, za co naši předkové umírali po tisících. Prosím, probuďte se a získáte hodnotné voliče, když budete prosazovat politiku jako například v Maďarsku, lidé za vámi půjdou. Minimálně z těch, koho já znám, všichni. Neprodávejte naši zemi!

Jednotná Evropa, fajn, Ekonomicky dobře, ale tohle už je moc. Prosím Vás lidi, vzpamatujte se. Multikulturalismus je další „krásná“ ale naprosto pro lidi nepoužitelná ideologie, která musí nutně skončit špatně. Ale co vám to povídám, to přece víte sami dobře. Každý jeden z vás. Prosím myslete, když už ne na naše, tak aspoň na svoje děti. Moc děkuji za Vaše hlasování hlavou a srdcem, a ne stranickou legitimací, ať už je na jejích deskách napsáno cokoliv…díky za rozum, který navzdory všemu věřím, že "vy tam nahoře" máte...

Lumír Němec Thor Tactical

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.