Kam s prostředky na odsunutý tendr na BVP – výbor chce projekty pro český průmysl

Kam s prostředky na odsunutý tendr na BVP – výbor chce projekty pro český průmysl
Autor fotografie: BAE Systems|Popisek: CV90
28 / 04 / 2021, 17:30

Jedním z bodů programu dnešní 45. schůze Výboru pro obranu PSP ČR byla aktuální informace o zakázce na pásová bojová vozidla pěchoty, kterou uvedl před poslanci výboru ministr obrany Metnar, zástupce náčelníka generálního štábu generál Hlaváč a náměstek MO pro vyzbrojování a akvizice Koudelka. Harmonogram finalizace nákupu zřejmě neumožní dokončit jej v letošním volebním roce. Výbor konstatoval významné opoždění, a současně požádal Ministerstvo obrany, aby prostředky z rozpočtu, které byly na projekt alokovány již pro tento rok, využilo na jiné akvizice. Do konce května chce vědět na jaké – má jít o projekty českého průmyslu.

S ohledem na zpoždění a odklady nejen testů funkčních vzorků, ale také například na nesoulad, který vznikl mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně míry zapojení českého průmyslu do zakázky na pásová BVP v hodnotě 52 miliard korun, je velmi pravděpodobné až jisté, že smlouva na dodávku 210 vozidel pro Armádu České republiky nebude do voleb podepsána. Hrozí tedy nevyčerpání částky 4,21 miliardy korun, které jsou v letošním rozpočtu Ministerstva obrany na tuto akvizici vyhrazeny.

Předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) položila ministru obrany Metnarovi a jeho náměstkovi pro akvizice Koudelkovi otázku, zda existují projekty, na které by tuto částku bylo možné vynaložit, aby nebylo třeba ji vracet do státního rozpočtu. Od prosince jak Ministerstvo obrany tak Výbor pro obranu žádali vládu o vrácení deseti a posléze pěti miliard korun, které z obranného rozpočtu do vládní rozpočtové rezervy výměnou za podporu státního rozpočtu nechali vládu převést komunisté. Ministr Metnar nově také absencí těchto finančních prostředků (fakticky byly na ministerstvu vráceny až v druhé polovině dubna) vysvětluje opoždění celé akvizice BVP.

Podle Lubomíra Metnara MO pracuje na tom, aby nedošlo k tomu, že by částka 4,21 miliardy vyhrazená původně na BVP nebyla dočerpána. Kam budou tyto peníze směřovat zajímalo také místopředsedu výboru Radovana Vícha (SPD). Podle náměstka ministra obrany Lubora Koudelky, který vede Sekci vyzbrojování a akvizic, půjde o projekty primárně realizované firmami českého obranného průmyslu, tři z nich státními podniky. Ministerstvo obrany také již oslovilo čtyři desítky firem, s nimiž má již uzavřené smlouvy, a požádalo je o informaci, zda bude možné urychlit dodávky, případně využít opcí, a jejich odpovědi právě vyhodnocuje. Bude-li to podle něj možné, budou prostředky směřovány do českého obranného průmyslu.

Výbor pro obranu na závěr projednávání bodu přijal usnesení, kterým konstatoval významné opoždění akvizice pásových BVP a v důsledku riziko nemožnosti čerpat vyhrazených 4,21 miliardy na tento projekt, a žádá Ministerstvo obrany, aby do konce května poslancům výboru sdělilo, na jaké akvizice tyto prostředky letos využije, aby šlo o projekty, na nichž zcela nebo významnou části participuje český průmysl, a aby současně nebyl snížen celkový rozpočet na nákup BVP do budoucna, ani nebyly opožděny dodávky BVP v letech 2023-2027.

V dalším bodu, kdy se výbor věnoval informaci o aktuálním vývoji nákupu protivzdušného systému SHORAD a děl ráže NATO, u kterých vybraní dodavatelé v prvních nabídkách výrazně překročili ceny, s nimiž Ministerstvo obrany na pořízení této techniky dlouhodobě počítá, pak předsedkyně výboru poznamenala, že "nemá strach", že by s ohledem na takové hrozící navýšení ceny u těchto projektů neumělo Ministerstvo obrany výše uvedených 4,21 miliardy korun utratit.

Harmonogram finalizace nákupu pásových BVP, s jejichž dodávkou Armáda České republiky v původním rozsahu nadále počítá, odmítl Výbor pro obranu jako nereálný již na své schůzi 17. března. Nyní do hry veřejně vstupuje velmi seriózně rozpracovaná otázka alternativního využití již na BVP alokovaných prostředků. Smlouva, která měla být podepsaná v roce 2019, pak byla několikrát odložena v roce 2020, tak zřejmě nebude podepsaná ani v letošním roce.

Tagy článku