Ředitel Špok tráví ve VOP jen dva dny v týdnu. Ve věci „dopisu nespokojených zaměstnanců VOP“ údajně padlo trestní oznámení

Ředitel Špok tráví ve VOP jen dva dny v týdnu. Ve věci „dopisu nespokojených zaměstnanců VOP“ údajně padlo trestní oznámení
Autor fotografie: VOP CZ | Public domain|Popisek: Opravujeme, servisujeme a modernizujeme na plné obrátky, psal VOP CZ na sociální sítě v lednu
16 / 11 / 2023, 16:00

Dopis podepsaný „nepokojenými zaměstnanci VOP“ adresovaný ministryni obrany Janě Černochové obsahuje popření či doplnění některých odpovědí, které ředitel Špok poslancům výboru pro obranu dal, případně se jejich zodpovězení vyhnul. Údajně padlo trestní oznámení.

Některé odpovědi přislíbil ředitel Špok poslancům dát písemně, ale podle vyjádření poslance Bělici dosud nedorazily: "Můj dotaz byl velmi konkrétně formulován, ale odpověď jsem nedostal ani na jednání výboru samotném, ani posléze písemně!" Poslanec se ředitele Špoka při projednávání bodu zeptal, zda dosazení některých konkrétních nejbližších spolupracovníků bez výběrového řízení nebylo v rozporu s kolektivní smlouvou. Marek Špok odpověděl, že je přirozené, že si každý ředitel přivede do podniku svůj tým lidí: "Já jsem to udělal, a teď z toho mám evidentně problém." – Podle dopisu "nepokojených zaměstnanců" ale jmenování osob na pozice v managementu podniku v rozporu s kolektivní smlouvou je.

Další z poslancových otázek zněla: "Jakou konkrétní činnost pro VOP vykonává paní ing. Marcela Hradecká? Včetně písemné odpovědi ohledně jejího pracovního nasazení a výkonu, včetně cestovních nákladů, a na základě jaké pracovní smlouvy pro společnost pracuje." Podle neúplné odpovědi ředitele Špoka je interním auditorem a pomáhá podniku "zavést digitalizaci". Dopis zaměstnanců k tomu uvádí výši její odměny a doplňuje, že je v podniku 2-3 dny v týdnu, činnost nevykazuje a pracuje pro podnik na DPP.

A ředitel Špok poslanci Bělicovi neodpověděl ani na tuto otázku: "Pane řediteli, mohl byste nám říci, kolik pracovního času týdně strávíte v podniku?" Podle dopisu zaslaném ministryni obrany tráví ředitel VOP CZ v podniku jen dva dny v týdnu. Tato odpověď potvrzuje naše dřívější informace o zvláštní struktuře managementu tohoto státního podniku, v němž si Ministerstvo obrany vydržuje dva ředitele: ředitele státního podniku a jím bez výběrového řízení jmenovaného výkonného ředitele.

Všechny v dopise uvedené informace zasluhují velkou pozornost. Bude důležité nejen sledovat, budou-li potvrzeny, případně vyvráceny, a jak se k celé věci Ministerstvo obrany jako zakladatel VOP CZ a ministryně obrany Jana Černochová, v jejíž personální kompetenci Marek Špok je, a kterého také znovu do podniku instalovala, postaví. Ve vazbě na strategickou zakázku pásových BVP CV90 jsou velmi důležité zejména sdělení směřující k osobnímu angažmá prvního náměstka ministryně Františka Šulce. Podle informací redakce bylo kvůli zmiňovanému dopisu ředitelem Špokem a náměstkem Šulcem podáno trestní oznámení pro únik citlivých informací. Odpověď Ministerstva obrany ani státního podniku VOP CZ, která by tuto informaci potvrdila, nebo vyvrátila, nám obě oslovené instituce v této věci však neposkytly.

Zdroj: Podnět k prošetření ke zneužívání podnikové karty pro soukromé účely a podání nepravdivých informací výboru pro obranu ředitelem podniku VOP CZ s.p. Ing. Markem Špokem

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.