VIDEO: Taigei - Nová třída konvenčních japonských ponorek

VIDEO: Taigei - Nová třída konvenčních japonských ponorek
Autor fotografie: Hunini CC BY-SA 4.0|Popisek: Taigei (SS-513)
21 / 05 / 2021, 13:00

Ve třídě Taigei mají vzniknout celkem tři jednotky. První má vstoupit do služby příští rok.

Japonské námořní síly sebeobrany mají posílit v budoucnu tři nové diesel-elektrické ponorky ve třídě Taigei. Třída Taigei má potom podle plánu perspektivně nahradit třídu Sórjú.

                                 

                                                                        Video: YouTube

Japonsko zároveň posilováním námořních kapacit chce adekvátně reagovat na soustavně rozpínavou politiku Číny e východním Pacifiku a Jihočínském moři a též aktivity KLDS v rámci raketových technologií a výstavby nových ponorek (SM informoval). Stavba ponorek třídy Taigei je součástí plánu z roku 2010 na navýšení celkového počtu ponorek japonských námořních sil sebeobrany z 16 na 22 kusů.

Nová třída konstrukčně vychází z předcházející třídy Sórjú, kterou připomíná i svým vzhledem. Obsahuje však celou řadu vylepšení, mimo jiné zdokonalený sonarový komplex, modernizovaný bojový řídící systém, zlepšené vlastnosti stealth či instalaci protitorpédových klamných cílů. Zásadní je rovněž nahrazení Stirlingových motorů Li-Ion akumulátory, což je prvek zavedený od jedenácté jednotky třídy Sórjú. (pro zajímavost: Stirlingův motor typu Alfa má dva válce. Expanzní válec je ohříván na vysokou teplotu. Kompresní válec je chlazen. Potrubí spojující oba válce obsahuje regenerátor).

První jednotka Taigei (SS-513) vzniká od roku 2018, její konstrukci má na starost loděnice Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Plavidlo bylo spuštěno na vodu v říjnu minulého roku a předpokladem je, že bude zařazena do služby v roce 2022.

Výtlak ponorky, která může pojmout až 70 členů posádky, činí 3 000 t, jedná se tedy o drobné navýšení oproti třídě Sórjú. Délka ponorky je 84 metrů, šířka 9,1 m. Ponorky jsou vyzbrojeny šesti 533mm torpédomety HU-606. Ve výzbroji jsou torpéda typu 89 též z produkce MHI a protilodní střely Harpoon.

První ponorka třídy Taigei má podle plánu sloužit jako testovací plavidlo. Následně, jak už jsme uvedli jinde, mají vzniknout další dvě jednotky třídy Taigei. Druhá má vstoupit do služby v roce 2023, třetí pak v roce 2024.

Ještě pro zajímavost uveďme, že japonské ponorky jsou ve srovnání s jinými vyřazovány ze služby dříve, například již za dvacet let. Ostatní ponorky zůstávají ve službě třeba třicet a více let. Výhodou je pro Tokio v tomto směru fakt, že může vyřazené ponorky nahradit rychleji pokročilejšími technologiemi či designem a navíc je může prodat zemím v regionu, jako např. Filipínám, jež v nedávné době tragicky o jednu ponorku přišly, což lze hodnotit jako ,,Win-Win Solution", tedy výhodné řešení.

Zdroj: Navy Recognition, Wikipedia

Tagy článku