VOP jako integrátor BVP? Víme, jaká jsou čísla i personalní stav, upozorňují poslanci

VOP jako integrátor BVP? Víme, jaká jsou čísla i personalní stav, upozorňují poslanci
Autor fotografie: GDELS|Popisek: ASCOD 42
29 / 04 / 2021, 15:00

Jedním z hlavních bodů připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu k zakázce na pásová BVP je zřízení podniku se státní účastí, který by po vzoru Maďarska nová obrněná vozidla pro Armádu České republiky vyráběl, a tím by vzrostl podíl českého obranného průmyslu na zakázce. Na včerejší schůzi sněmovního výboru pro obranu to bylo důležitým tématem. Předsedkyni výboru Janu Černochovou (ODS) zajímalo, jestli může takovou roli sehrát státní podnik VOP CZ, kterému MO svěřilo roli tzv. integrátora účasti českých firem na zakázce. Téma vyvrcholilo přestřelkou mezi poslanci a plukovníkem Gazdou, vedoucím projektu pořízení BVP na sekci vyzbrojování a akvizic (SVA) MO.

"Může být VOP oním výrobním podnikem, dokáže si ministr něco takového představit?" Ptala se předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová ministra obrany Metnara na včerejší schůzi výboru. Šlo o jednu z připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu, které požaduje vznik nového podniku, který by vyráběl nová pásová BVP v České republice. Tento nový a zásadní požadavek, který výrazným způsobem změní nastavení tendru, pokud na něj vláda přistoupí, je inspirován podmínkami, které pro sebe vyjednala v loňském roce maďarská vláda.

S řešením, že by tuto roli sehrál právě státní podnik VOP CZ však MPO podle plukovníka Ctirada Gazdy, vedoucího projektu BVP na SVA MO, nesouhlasilo. Podle jeho slov má stát zájem na tom, aby byl tento státní podnik do zakázky maximálně zapojen. Celý projekt má stát na tzv. trianglu smluv: mezi vybraným dodavatelem a VOP coby jeho subdodavatelem při realizaci vlastních dodávek nových BVP, dále mezi Ministerstvem obrany a VOP coby garantem dodávek náhradních dílů a údržby vozidel během jejich celého životního cyklu, a konečně mezi Ministerstvem obrany a dodavatelem o vlastní dodávce 210 vozidel.

Zmínka o zapojení VOP CZ poslance zaujala. Exministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že VOP jako integrátor projektu, o kterém "víme, v jakém stavu jsou jeho čísla" (podnik hospodaří se ztrátou), bude z tohoto projektu "žít". A slova se chopil poslanec Pavel Růžička (ANO), který se plukovníka Gazdy zeptal, zda je Ministerstvo obrany 100% přesvědčené, že tento státní podnik bude při svém současném personálním obsazení schopen zakázku zvládnout. Řekl, že z podniku, který nemá dostatek vojenských zakázek odešla v minulosti řada zaměstnanců, že jeho zakázky jsou reklamované, že dokonce zakázky s odkazem na celozávodní dovolenou odmítá.

Plukovník Gazda odpověděl, že je 100% přesvědčen, že VOP CZ je jediným možný, a tedy nejlepším řešením, a to jak pro zapojení českého průmyslu do zakázky, tak v následujících letech při zajištění servisu vozidel. A to proto, že je podle jeho názoru personálně, zkušenostmi i prokázaným know-how tím nejvhodnějším subjektem v České republice. A doslova řekl: "Jestliže poslouchám, že toho není schopen, můžu se jen věcně zeptat, protože já nemusím být politicky korektní, kdo je toho tedy schopen v České republice? Znovu říkám, že státní podnik je ve vlastnictví státu, stát ho ovládá 100% prostřednictvím MO, a kdykoliv může prioritizovat výrobu a servis směrem k strategickým věcem. Co se týče toho, že jakákoliv civilní firma tady vyplivne během několika dní, myslím si, že i MO má s některými civilními firmami z posledních let neblahé zkušenosti, že tomu tak není."

Svou odpovědí pobouřil předsedkyni výboru Janu Černochovou: "Pane plukovníku, nemusíte být politicky korektní, ale můžeme se tady k sobě chovat s nějakým respektem. Pan poslanec Růžička vám položil otázku. Vy tady reprezentujete Armádu České republiky, takže bych si vyprošovala, aby vaše vystoupení byla tomu úměrná. Pan poslanec Růžička neřekl, že to VOP nezvládne. Vznesl nějaké pochybnosti pramenící ze zkušeností, které se týkaly Pandurů, a na to jste neodpověděl." Podobně reagoval také poslanec Josef Bělica (ANO). Poslanec Růžička doplnil, že z VOP odešli zaměstnanci, kteří měli zkušenosti s Pandury. Dodal, že podnik viděl. Nemá technologie, nemá zařízení. A zeptal se, jestli má MO zkalkulováno, kolik bude stát, aby bylo možné výrobu ve VOP vůbec zahájit. Bude podle něj stát obrovské peníze, aby se do podniku vrátili zpět zkušení zaměstnanci. Připomněl, že se podnik potýká v velkou mírou reklamací na své výrobky.

Náměstek Koudelka se jako nadřízený plukovníka Gazdy omluvil poslanci Růžičkovi. Podtrhl, že má zájem na korektních vztazích mezi sekcí akvizic a výborem pro obranu. Ohledně role VOP disponuje písemnou analýzou, kterou poslancům výboru slíbit předat.

Tagy článku