29. května 1453: Den, kdy byla Konstantinopol dobyta a pokořena Osmanskými Turky. Jejich říše se stává nezpochybnitelnou velmocí

29. května 1453: Den, kdy byla Konstantinopol dobyta a pokořena Osmanskými Turky. Jejich říše se stává nezpochybnitelnou velmocí
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-ND 2.0) |Popisek: Dobytí Konstantinopole
29 / 05 / 2019, 13:00

29. května 1453 byla dobyta Konstantinopol Osmanskými Turky, kteří tím způsobili definitivní zánik Byzantské říše. Osmanská říše se od tohoto stěžejního dějinného předělu stává významným geopolitickým mocenským faktorem v Evropě, na Balkáně i východním Středomoří.

Dobytí Konstantinopole Turky bývá označováno za jeden z klíčových předělů. Dobytí města bylo logickým završením ovládnutí Balkánského poloostrova expanzivními Osmany. Bylo rovněž jasné, že je otázkou času, kdy poslední bašta Byzantské říše (Východořímská říše) padne, protože nikdo již neměl zájem na její ochraně. 

V roce 1422 byla oblehnuta Osmany Konstantinopol poprvé, podařilo se jí však nepřítele odrazit. To se však mělo s příchodem Mehmeda II., který se stal tureckým sultánem v roce 1451, změnit. Prakticky ihned po svém nástupu začal činit přípravy na dobytí izolované Konstantinopole. Pokoření v té době již připomínky kdysi slavné římské říše se stalo pro Mehmeda II. jednou z osobních priorit. Samotné obléhání Konstantinopole, jejíž osud byl zpečetěn, začalo.

psali jsme: Bude nová Osmanská říše?

2. dubna 1453, kdy k městu přitáhlo vojsko o síle asi 150 000 mužů včetně zhruba 20 000 janičářů a 145 lodí. Poslednímu byzantskému císaři Konstantinu XI. muselo být jasné, že proti takové přesile nemají obránci města šanci, zvlášť když do pole mohl císař postavit jen 12 000 mužů a 26 lodí. Přesto se město statečně bránilo necelé dva měsíce, než padlo.

Historikové to přisuzují tomu, že opevnění Konstantinopole bylo v té době na velmi vysoké úrovni. Turkům výrazně ztěžovaly jeho dobývání. Útočníci tak zahájili na Konstantinopol, v němž žilo okolo 100 000 obyvatel, zuřivou palbou z děl, aby mohutný a silný systém hradeb a obranných věží zničili. Právě na dělostřelectvo se Osmané v této fázi dobývání soustředili.

psali jsme: Statisíce lidí oslavilo v Istanbulu výročí dobytí osmanskými Turky

Pokud působily konstantinopolské hradby impozantně, tak stejně impozantně působilo i turecké dělostřelectvo. Jeden z jejich kanonů měřil 9 metrů a střílel více než půltunové koule. A to už byla síla hodná respektu. Bylo tak jasné, že i když se podařilo Turky zčásti odrazit na moři, kde měli tradičně slabinu, nemůže intenzivní nápor Turků podpořený mohutnou palbou z děl, město vydržet. 29. května 1453, po skoro dvouměsíčním únavném obléhání Konstantinpole, vrhl Mehmed II. k doražení města, veškeré své síly. Ty byzantské byly v této době téměř vyčerpány.

psali jsme: 11. - 12. záři 1683 se v bitvě Vídeň se podařilo zastavit šíření islámské víry v Evropě

Konstantinopol sice čestně bojovala, ale nakonec stejně padla. Tím došlo kdefinitivnímu zániku Byzantské říše, jejíž pád byl však stejně otázkou času. Její dobytí se stalo stěžejním předělem světových dějin. Osmané potvrdili, že se v koncertu velmocí hodlají ucházet nejen na Balkáně o své nezpochybnitelné místo na slunci.

 

Zdroj: britannica.com

Tagy článku