Vydobyl nezávislost Čechů na Německu. Dnes uplyne 787 let od smrti krále Přemysla Otakara I.

Vydobyl nezávislost Čechů na Německu. Dnes uplyne 787 let od smrti krále Přemysla Otakara I.
15 / 12 / 2017, 16:15

Dnes si připomínáme výročí smrti významného českého krále Přemysla Otakara I.

Česká přemyslovská knížata do svých sporů a častých válek bohužel pravidelně zatahovala římské císaře, kteří podle hesla rozděl a panuj vydělávali na jejich svárech. Až někdy po roce 1155 se narodil druhému českému králi Vladislavu II. syn Přemysl. Vladislav II byl skvělý válečník, kterému byl slavný římský císař Fridrich I. Barbarossa za mnohé vděčný. Proto mu udělil královskou hodnost a věnoval dnešní znak českého státu - dvouocaseho lva do jeho erbu.

psali jsme: Zastavil mongolského chána Bátú před Vídni a zachránil tak Moravu. Zapomenutý jednooký český král Václav I.

Přesto Fridrich I. Barbarossa nakonec Vladislava II. zradil a nenechal v Čechách vládnout Přemysla Otakara I. Přemysl tehdy musel poprvé opustit Pražský hrad a utéct do ciziny. Mnoho let pak usiloval po boku svého staršího bratra o získání vlivu v Čechách a na Moravě. Několikrát opanoval a zase ztratil české země, až nakonec se stal třetím českým králem a ukončil do té doby trvající spory Přemyslovců. Za svůj život několikrát musel opustit Pražský hrad, ale pro své potomky a pro naše předky získal významnou listinu - Zlatou bulou sicilskou.

V počínajícím boji o císařskou korunu mezi Štaufy a Welfy stál Přemysl Otakar I. na straně Filipa Švábského. Jako jeho spojenec bojoval na Rýnu proti Otovi IV. Brunšvickému. Roku 1198 za to císař Přemysla Otakara I. korunoval českým králem. Při té příležitosti vystavil Přemyslovi privilegium, které se sice nedochovalo, ale následně bylo potvrzeno dalším císařem v pozdější Zlaté bule sicilské. Jak píše česká Wikipedie: ,,Království měli Přemysl i jeho nástupci užívat dědičně a v říši měl být uznán za krále ten, koho v Čechách zvolí."

psali jsme: Přemysl Otakar II. ovládl Rakousko a zvítězil nad Uherskem

Přemysl Otakar I. byl tak první český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky a pro další léta vytvořit právní základ samostatných Českých zemí na Svaté říši římské. Zlatá bulu sicilskou obdržel Přemysl Otakar I. v roce 1212. Zemřel o 18 let později 15. prosince 1230.

Karel IV. jako první český král a římský císař potvrdil platnost Zlaté buly sicilské a ostatky svého slavného předka Přemysla Otakara I. umístil na čestné místo v nově vyrůstající svatovítské katedrále. Čest jeho památce.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie- nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku