Zná vůbec Energetický regulační úřad své kompetence?

Zná vůbec Energetický regulační úřad své kompetence?
Autor: Pixabay
08 / 11 / 2021, 09:00

V posledních dnech nežije Česká republika téměř ničím jiným, než energetickou situací po ukončení činnosti Bohemia Energy (BE), a obavami spotřebitelů, jak uhradí vysoké zálohy u dodavatelů poslední instance. A tak se mediální prostor plní vyjádřeními Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Redakce Security magazínu vše pečlivě sleduje, ale ani při nejlepší vůli není schopná reagovat na vše. Dovolíme si proto nyní okomentovat pouze některá vyjádření, která v minulých dnech zazněla a která jsou podle nás zavádějící nebo nepravdivá

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, stejně jako Energetický regulační úřad opakovaně uvádí, že neexistuje dostatek nástrojů, které by do budoucna řešily situaci podobnou té, která nyní nastala po „krachu“ obchodníka s energiemi, společností Bohemia Energy. Podle Havlíčka nástroje, které mají, fungují pouze za běžných tržních situací. ERÚ i MPO ale zapomínají, že mají široké portfolio nástrojů, počínajících od monitoringu trhů, až po licenční řízení. Pokud tyto nástroje budou řádně využívat, nemusí k nestandardním situacím tohoto typu vůbec dojít, nebo se jim dá předejít, případně se lze připravit a zmírnit dopady.

Zde si dovolíme připomenout, že energetická legislativa je v rukou zejména dvou institucí - gestorem energetického zákona je přímo MPO a ERÚ je jeho spolugestorem– mimochodem jeden z radních ERÚ, Ing. Havel, zná situaci z obou stran, jak ERÚ, tak MPO, protože byl dlouhé roky na MPO za tvorbu energetické legislativy zodpovědný a tedy i zodpovědný za to, že tento zákon nereflektuje trendy v energetice a jakékkoli změny jsou jen kosmetické nebo „látají letité problematické pasáže“.

Láteření radního Havla na nedostatky energetické legislativy trochu připomíná dnešní vyjádření bývalého radního ERÚ Rostislava Krejcara pro server E15, když uvedl, že ERÚ měl provádět kontinuální kontrolu a v případě nalezení finanční nezpůsobilosti má odebrat licenci. Rostislav Krejcar působil na ERÚ do poloviny roku 2020, zcela jistě tehdy nečinnost v oblasti monitoringu trhu jde i za ním a je dost za hranou se přiživovat kritizováním chyb současného vedení ERÚ, když na systémových pochybeních ERÚ má svůj podíl i Ing. Krejcar, ať už mluvíme o problematickém nastavení podpory solárních elektráren, nebo podpory biometanu nebo personálních čistek a celkové nečinnosti ERÚ.

Havel i Krejcar tak nadávají na něco, u čeho osobně byli, mohli a měli konat a stejně nekonali.

Radní Havel v rozsáhlém rozhovoru pro server seznamzpravy.cz minulý týden veřejnosti sdělil svůj názor na situaci vyvolanou pádem Bohemia Energy, tedy, že dodavatel ze dne na den ukončí činnost, nenaplní uzavřené smlouvy a neskončí v insolvenci. Doslova Havel uvedl, že „…to byl promyšlený, naprosto promyšlený postup. I vzhledem k té časové souslednosti. Ty společnosti, které teď ztratily schopnost dodávat elektřinu, plyn nebo obojí, tak byly v uplynulých letech velmi ziskové“. Pěkná slova od představitele instituce, která má trh před takovým jednáním chránit – ať už nastavenými pravidly a procesy, nebo pomocí svých dozorovacích pravomocí. Myslím, že všichni můžeme být na národního regulátora právem pyšní.

Radní ERÚ i ministerstvo se nyní schovávají za nedostatečné kompetence, oni nemohli a nemohou, ač by rádi. Navíc ERÚ opakovaně pláče, že nemá dostatek pracovníků (přestože jen právníků na úřadu působí přes 80).

Není třeba dávat další kompetence ani nabírat další úředníky. Stačí aby si dotyční řádně plnili své úkoly, podívali se na to, co jim umožňuje legislativa a jednali v souladu s ní. Pak by k takové situaci by nedošlo.

Na tomto místě si dovolíme holý výtah z energetického zákona ve vztahu k pravomocím, které již nyní ERÚ má:

Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti Energetického regulačního úřadu je …. výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích, …. ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Energetický regulační úřad rozhoduje o udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence, … regulaci cen podle zákona o cenách. Energetický regulační úřad vykonává dozor v energetických odvětvích, provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného fungování těchto trhů, zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích, a spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií.

Chtěli bychom na tomto místě připomenout, že předseda Rady ERÚ Trávníček hned po svém nástupu se svými kolegy radními provedl reorganizaci, aby údajně zefektivnil činnost úřadu. V rámci této změny systemizace (a následně i druhé systemizace, kterou provedl o rok později) z úřadu vyštval odborníky a jmenoval na jejich místa své přisluhovače, nebo lidi povolné, bez znalosti a praxe. A přesto si nyní Rada ERÚ stěžuje na nedostatek pracovníků, když zrušili více než 40 pracovních míst (navíc množství úředníků odešlo sice nedobrovolně ale s velmi zajímavým odstupným). Kde je ta slibovaná efektivita a lepší chod ERÚ?

Současná Rada se snaží bagatelizovat svá pochybení, poukazují na pochybení jiných institucí s cílem odklonit pozornost veřejnosti od nich samotných. Podle energetického zákona ERÚ monitoruje a vykonává dozor, také má chránit spotřebitele. Nic z toho ERÚ poslední roky nedělá a spoléhá na politické krytí výměnou za uposlechnutí pokynů. Monitoring ani dozor v energetických odvětvích není vázán na spolupráci nebo nedej bože souhlas jiných institucí (ani ÚOHS), jak se snažil v rozhovoru pro Seznam zprávy zmást čtenáře radní Havel.

Za současnou situaci by jednoznačně měli přijmout odpovědnost konkrétní osoby – ať už na MPO, tak na ERÚ. Náměstek MPO pro energetiku a surovinovou politiku, Neděla, dříve hájící zájmy regulovaných subjektů na ERÚ, nyní hájí jejich zájmy na MPO. Ministrovi, který má na starosti dvě ministerstva lze vyčítat zejména to, že se řádně nevěnuje ani jednomu, nemá kvalitní podřízené a celkově kvalitní úředníky a činí kroky a rozhodnutí, která poškozují běžné občany. A majitelé Bohemia Energy Písařík a jeho paní se nám všem od srdce smějí.

 

Autor: Anna Binderová

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace