VOP CZ potvrdil svou nekonkurenceschopnost a neuspěl v další zakázce Ministerstva obrany. Chtěl být o 40 % dražší než soukromá firma

VOP CZ potvrdil svou nekonkurenceschopnost a neuspěl v další zakázce Ministerstva obrany. Chtěl být o 40 % dražší než soukromá firma
Autor fotografie: VOP CZ
07 / 09 / 2023, 13:15

Když státní podnik VOP CZ nedávno zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2022, vyplynuly z ní především dva pozoruhodné údaje. Čistý zisk ve výši necelého půl milionu korun v roce dramaticky zvýšené poptávky po vojenských technologiích není výsledek, kterým by se bylo možné chlubit. A potvrzený neblahý trend, že vojenské výrobě se navzdory svému pojmenování a smyslu existence VOP věnuje jen z 15 %. Důvodů je celá řada. Ilustrovat je může další neúspěch státního podniku, další prohra v otevřených soutěžích na servis techniky Armády České republiky. Svou práci VOP CZ nabízí svému zřizovateli výrazně dráž než soukromá konkurence. A nejen proto je na místě si opět připomenout, že tentýž podnik získal významný podíl na obří zakázce na BVP.

Státní podnik VOP CZ dlouhodobě prohrává v otevřených soutěžích na servis techniky Armády ČR. Důvodem je přemrštěná nabídková cena. Příkladem, který potvrzuje tento neblahý stav, je nedávno uzavřená soutěž na servis techniky chemiků AČR. Jde o zakázku "Chemická technika - celkové opravy", která byla zadána v užším řízení dne 7. března 2023.

Ministerstvo hodnotilo tři podané nabídky. Jediným kritériem byla nejnižší celková nabídková cena. Vítěz, pardubická firma ANZA s.r.o., nabídla cenu 27,63 miliónu Kč. Druhým v pořadí byla šternberská společnost Excalibur Army ze skupiny Czechoslovak Group, která nabídla realizaci zakázky za 29,09 miliónu. A jako poslední skončil právě státní podnik VOP CZ s nabídkovou cenou 38,64 miliónu Kč. Práci, kterou vítězná soukromá společnost provede za necelých 28 milionů, nabízí svému zakladateli státní podnik provést za cenu o 40 procent vyšší.

VOP CZ na svém webu v sekci věnované fakticky minoritní vojenské výrobě uvádí: "VOP CZ systematicky vytváří podmínky k posílení své pozice jako integrátora a dodavatele moderních vojenských zařízení a systémů převážně pro Armádu ČR, včetně zajištění životního cyklu a servisu." Výsledky podobných soutěží ale ukazují dlouhodobě na neefektivitu práce VOP CZ, která se projevuje jeho nevalnými ekonomickými výsledky. Jde o nízkou produktivitu a vysoké režijní náklady, ze kterých následně nevyhnutelně vyplývá i vysoká hodinová cena práce.

V této souvislosti je vhodné připomenout zásadní roli, kterou VOP CZ bude hrát při dodávkách 246 pásových BVP CV90 od společnosti BAE Systems. Pro Ministerstvo obrany bylo zapojení státního podniku do zakázky jednou z priorit již v průběhu zrušeného tendru, který probíhal v letech 2019-2022, a zůstalo jím i v rámci následné zakázky v režimu vláda-vláda (aktuálně zpochybněné u antimonopolního úřadu). MO na svých stránkách mezi odpověďmi k tématu CV90 píše: "Zapojení VOP je pro Ministerstvo obrany samozřejmě extrémně důležité z pohledu zajištění tzv. bezpečnosti dodávek. Podle strategických dokumentů, například Strategie vyzbrojování, jsou státní podniky dodavateli nejvyšších úrovní – stát má s ohledem na to, že je jejich zakladatelem jistotu, že v případě krizového stavu podnik poskytne požadované služby či dodávky přednostně státu."

VOP CZ má být zodpovědný za výrobu podvozků BVP a sloužit jako tzv. integrátor vozidla. Fakticky není v této pozici ve smluvním vztahu s ministerstvem jako zadavatelem, ale podle jeho důrazného přání figuruje jako subdodavatel švédského výrobce. Oproti soukromým společnostem je VOP CZ zvýhodněn nejen tím, že jeho zapojení do zakázky MO explicitně požadovalo, ale také zvláštním způsobem zápočtu své produkce do celkového českého podílu, který má dosáhnout více než 40 % hodnoty zakázky, jež činí 60 miliard Kč (+ inflační doložka).

Na rozdíl od soukromých společností bude státnímu podniku započten také souhrn pořizovaného materiálu a služeb. To znamená, že významná část tzv. podílu českého průmyslu na zakázce bude fakticky pocházet od zahraničních subdodavatelů státního podniku, tedy ze Švédska. A účet za samotnou vlastní přidanou hodnotu podniku, který bude vystaven českému daňovému poplatníkovi, bude bez pochyby odpovídat tomu, co vidíme v případě výše zmíněného servisu techniky pro chemiky. Tedy oproti efektivní soukromé společnosti možná až desítky procent navíc. Přičemž smyslem existence soukromé společnosti je vytvářet zisk, který se státnímu podniku vytvářet nedaří - a v uplynulých mnoha letech vykazoval ztráty ve desítkách milionů korun.

Armádě ČR i daňovému poplatníkovi se díky tomu projekt nových BVP nepochybně notně prodražuje. V rámci zakázky na BVP, které armáda urgentně potřebuje v rámci svého modernizačního procesu, tak skrze obranný rozpočet de facto daňový poplatník sanuje dřívější ztráty státního podniku - aniž by za to získal službu či produkt, který by nemohl za lepších podmínek získat od soukromých společností.

Zdroj: NEN, SVA MO

Tagy článku