Vývoj a výroba v Tatra Defence Vehicle jede naplno, firma chystá novinky

Vývoj a výroba v Tatra Defence Vehicle jede naplno, firma chystá novinky
Autor fotografie: TDV, Public domain|Popisek: Výroba vozidel Pandur II
27 / 12 / 2023, 09:00

Nedávno jsme navštívili výrobní prostory společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) v Kopřivnici. Zajímaly nás aktuální projekty, které jedna z předních firem českého obranného průmyslu realizuje i připravuje. Řeč byla o vozidlech TITUS, Pandur II 8x8 a jejich modernizaci, ale také o pancéřovaných kabinách pro belgickou armádu nebo o mobilních rušičích Starkom i projektech, které firma chystá v nejbližší budoucnosti.

TDV začínala v polovině minulého desetiletí jako spíšeopravárenská firma, dnes je všakplnohodnotným výrobcem moderní vojenské techniky s vlastním vývojem a s výrazným podílem exportu. Má poměrně široké portfolio výroby, vlastní projektový tým, poskytuje svým zákazníkům také služby v rámci celého životního cyklu svých výrobků. Hlavními nosnými programy jsou dnes výroba vozidel TITUS, dále výroba a prodej vozidel Pandur II 8x8, společnost projektuje a vyrábí speciální pancéřované nástavby na vozidla Tatra – nejnovějším příkladem může být platforma pro vozidla elektronického boje a rušení Starkom, ale také pancéřované kabiny různé odolnosti pro vozidla Tatra různých modelových řad. Od svého založení si TDV také zachovává schopnost oprav a modernizací tanků řady T-72. Vedle výroby TITUSů, Pandurů II 8x8 a pancéřovaných kabin je tak i dnes možné ve výrobních prostorách vidět práce na věžích tanků T-72, které TDV dodává sesterské společnosti Excalibur Army.

Co se týče projektu vozidel TITUS pro Armádu České republiky, zde společnost TDV hraje klíčovou roli. Plní roli systémového integrátora, současně vyrábí zásadní konstrukční celky vozidla a dále integruje všechny systémy dle specifikací ministerstva a armády tak, aby vozidlo fungovalo jako komplexní systém. „V létě TDV armádě dodala všech 20 objednaných TITUSů ve verzi místo koordinace palebné podpory (MKPP), a to přesně v souladu se smlouvou. V současné době je možné v hlavní montážní hale vidět výrobu koreb a finální montáž vozidel ve verzích spojovací (KOVS) a velitelsko-štábní (KOVVŠ). TDV svůj díl práce zvládá bez problémů, ale bohužel i do realizace projektu TITUS se promítá současná mezinárodní situace a probíhající konflikt na Ukrajině,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV.

 Výrobní prostory TDV

Některé komponenty právě díky konfliktu na Ukrajině nedokáží subdodavatelé zejména ze Spojených států dodat včas. Americká vláda totiž upřednostnila dodávky speciálního vybavení pro Ukrajinu či pro vlastní ozbrojené síly, a tudíž se čekací doby na dodávky některých komponent pro další zákazníky logicky prodlužují. TDV tuto skutečnost respektuje, nicméně celá situace má již nyní bezprostřední dopad na plnění projektu TITUS pro Armádu České republiky a pro Ministerstvo obrany. TDV se potíže snaží alespoň částečně kompenzovat tím, že zvyšuje počet v současné době rozpracovaných vozidel tak, aby až partneři dodají potřebné komponenty, by bylo možné armádě dodat co nejvíce vozidel v co nejkratším možném čase.

Druhým výrobním pilířem kopřivnické firmy je v současnosti rodina vozidel Pandur II 8x8. Firma ve spolupráci s partnery v rámci holdingu CSG vyrábí a dodává Pandury II 8x8 do zahraničí, například do Indonésie, kde se chystá i lokální výroba pod vedením TDV. Dále v současné době vývojáři TDV za asistence specialistů z korporace General Dynamics European Land Systems (GDELS) intenzivně pracují na návrhu nové generace tohoto kolového obrněného transportéru nazvané Pandur II 8x8 EVO. O platformu Pandur II 8x8 je totiž v zahraničí zájem, a právě tento exportní potenciál byl hlavním impulsem pro vývoj nové generace. V TDV však samozřejmě myslí i na potřebu modernizace vozidel Pandur II 8x8 používaných po řadu let u jednotek AČR.

Novinka posune konstrukci vozidel Pandur II 8x8 na novou kvalitativní úroveň, zároveň si její tvůrci v TDV dali za cíl udržet uživatelsky smysluplnou míru kompatibility s předchozí generací. Pokud by tedy novinku Pandur II 8x8 EVO v budoucnu zavedla do své výzbroje také česká armáda, z velké části by mohla zachovat stávající logistické i servisní zázemí. „Verzi Pandur II 8x8 EVO koncipujeme tak, aby bylo možné použít většinu nových komponent a technických řešení i při případné modernizaci předchozí generace vozidel Pandur II 8x8, jež už má armáda ve výzbroji,“ řekl Tomáš Mohapl.

Výroba vozidel TITUS

V posledních letech v TDV na značném významu nabyl vývoj a následná výroba pancéřovaných kabin pro vozy Tatra modelových řad Force, Phoenix i Tactic. Přelomovým referenčním projektem je bezesporu výroba kabin pro vozidla DAF CF Military belgické armády, která jsou odvozena od civilní modelové řady Tatra Phoenix. TDV pro projekt vyvinula v kategorii logistických vozidel balisticky i protiminově nejodolnější kabiny a v současné době jich vyrábí již stovky kusů, přičemž objem se může ještě navýšit, neboť belgické ministrovo obrany může uplatnit opci na další kusy. Je samozřejmé, že také tento produkt má značný exportní potenciál také pro další zákazníky. V TDV se dále pracuje na novém typu pancéřované kabiny pro modelovou řadu Tatra Force 3. generace. Nový typ kabiny, který technologicky i koncepčně plně vychází z pancéřovaných kabin pro řadu Phoenix, má za sebou první zkoušky a v příštím roce bude představen společně s vojenským provedením řady Tatra Force 3. generace.

Vedle velkého počtu rozpracovaných kabin je možné ve výrobních halách TDV vidět i vozidla Tatra se speciálními nástavbami. Nejnovějším příkladem je vozidlo Starkom určené pro elektronický boj a rušení. TDV speciálně pro tento projekt vyrobila jak pancéřované kabiny pro osádky vozidel, tak také balisticky a protiminově chráněné nástavby pro speciální elektronická zařízení a jejich obsluhy. „Na tomto projektu jsme spolupracovali se společností Tatra Trucks a také s brněnským státním podnikem VVÚ a některými dalšími firmami. Starkom považuji za jedno z největších a také nejkomplexněji propracovaných vozidel, jaké jsme u nás vyráběli. Věříme, že vozidla a systémy tohoto typu mají budoucnost nejen v České republice, ale že mohou uspět i u zahraničních zákazníků,“ přiblížil Tomáš Mohapl.

Opravy a modernizace pozemní techniky

V TDV se také nadále věnují opravám a modernizacím pozemní techniky. Opravy a modernizace tanků jsme již zmiňovali, ale v jedné z hal můžeme dnes vidět například i vozidla Toyota Hilux české armády. Firma Dajbych 4x4 v prostorách TDV provozuje jedno ze servisních středisek této nově provozované techniky pro AČR. Růst počtu zakázek, nové vývojové programy a také mezinárodní bezpečnostní situace vedou k potřebě navýšení kapacit TDV, zvýšení efektivity výroby i použití nových technologií.

„V TDV jsme průběžně posledních pět let pracovali na rozvoji stávajícího areálu. I tak nám ale tyto prostory již přestávají stačit, takže aktuálně připravujeme investiční projekt pro výstavbu nové haly, do které bychom chtěli v budoucnu soustředit hlavně svařování,“ vysvětlil generální ředitel TDV a dodal: „Chtěli bychom v Kopřivnici vytvořit welding excellence centrum, které by disponovalo nejnovějšími technologiemi ve své oblasti. Již máme připravený záměr, nyní chystáme projekt, jsme ve fázi, kdy budeme žádat o stavební povolení.“

Zdroj: TDV

Tagy článku