Výpad bratří Šuškových narazil. Napadená zakázka ČD Cargo na modernizaci vozů je v pořádku. Drážní úřad potvrdil dodržování standardů a bezpečnosti

Výpad bratří Šuškových narazil. Napadená zakázka ČD Cargo na modernizaci vozů je v pořádku. Drážní úřad potvrdil dodržování standardů a bezpečnosti
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)
16 / 09 / 2020, 14:00

Technický stav i modernizace vozů slovenské firmy SMK pro následný provoz společností ČD Cargo je v pořádku. Vyplývá to to ze dvou nezávislých posudků, které nechalo ČD Cargo zadat společně s ekonomickým auditem. Drážní úřad na základě provedených šetření neshledal žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení. Nepotvrdilo se tak tvrzení společnosti Rail Invest, do níž patří několik firem, jako například Ostravské opravny a strojírny nebo Traťová strojní společnost, ovládaná Rudolfem a Peterem Šuškovými, že jsou tyto modernizované vagóny obrovským bezpečnostním rizikem a není proto možné bezpečně ani legálně používat. Drážní úřad věc začal šetřit právě na podnět skupiny Rail Invest. Podnět byl ale evidentně lichý.

Šetření, které nyní Drážní úřad ukončil, je součástí širšího sporu mezi skupinou Rail Invest a dceřinnou společností Českých drah ČD Cargo. V současné době je vedeno mezi oběma subjekty několik právních sporů. Pro ČD Cargo jsou Rail Invest a její dceřiné společnosti nespolehlivými a nezpůsobilými dodavateli, které byly v minulosti propojeny na politiky z KDU-ČSL, a proto tuto skupinu odstřihlo od dalších zakázek na opravy vagónů ČD Cargo. Naopak podle skupiny Rail Invest zase ČD Cargo uzavírá nevýhodné smlouvy a nechová se transparentně.

Zmíněná zakázka na modernizaci vozů, určených pro následný pronájem ČD Cargu, kterou získala slovenská společnost SMK, byla napadena skupinou Rail Invest, podle níž je ekonomicky nevýhodná. Dále Rail Invest zpochybňoval technický stav vozů, a proto dal podnět Drážnímu úřadu k prošetření celé záležitosti. ČD Cargo nechalo v této souvislosti zadat dva nezávislé posudky včetně ekonomického auditu. Výsledky obou posudků prokázaly vysokou technickou kvalitu modernizace a fakt, že zakázka je ekonomicky výhodná.

Výsledek nejnovějšího šetření Drážního úřadu předešlé závěry znaleckých posudků zadaných ze strany ČD Cargo potvrdil. Inspektoři Drážního úřadu provedli místní šetření v opravárenském závodě a od všech subjektů shromáždili veškerou dokumentaci týkající se modernizace vozů. Po prošetření všech skutečností nebyly shledány žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední ani v jednom ze dvou podnětů.

Za aktivitami Rail Investu je nutno hledat především ekonomické důvody a hlavně skutečnost, že skupina byla společností ČD Cargo odstřižena od dalších zakázek a ocitla se na tzv. blacklistu nespolehlivých dodavatelů ČD Cargo. Sama skupina Rail Invest je pak podezřelá z toho, že její hospodaření včetně firem do skupiny patřících není transparentní.

Před měsícem přinesl exkluzivně Security magazín informaci, že podnikání Rail Investu prošetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Rail Invest měla údajně zkreslovat údaje o stavu svého hospodaření. V květnu tohoto roku přinesl portál Česká justice informaci, že některé účetní závěrky společností patřících do skupiny Rail Invest mají být jen překopírovanými daty z minulých let v úplně stejné podobě, a navíc některé účetní závěrky zcela chybí, 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.