Britské vozidlo AJAX, příbuzné ASCODu 42 z českého tendru, se stále potácí v problémech. Britský kontrolní úřad je nemilosrdný

Britské vozidlo AJAX, příbuzné ASCODu 42 z českého tendru, se stále potácí v problémech. Britský kontrolní úřad je nemilosrdný
Autor fotografie: Andrew Linnett; OGL v1.0|Popisek: Prototyp Ajaxu
12 / 04 / 2022, 13:00

Ajax je bojové obrněné vozidlo od společnosti GDLS-UK, které mělo v britské armádě představovat první plně digitalizovanou platformu. Britské Ministerstvo obrany uzavřelo se společností GDLS-UK smlouvu na konstrukci, výrobu a počáteční podporu v provozu 589 vozidel v hodnotě 5,522 miliardy liber. Program se ovšem potýká se značnými problémy, které v obsáhlé zprávě popsal britský Národní kontrolní úřad. V prosinci 2021 přetrvávalo 27 překážek, které znemožňovaly zařazení vozidla do služby. Vyřešeno bylo zatím jen pět z nich. Opakované zpoždění, riziko zvýšených nákladů, složitost procesu. Nedochází k tomu jen u nás, což ovšem nelze brát jako úlevu. Tím spíše ne, že jedno z vozidel, které jsou nabízeny AČR, tedy ASCOD 42 od GDELS, sdílí s Ajaxem základní platformu.

„V roce 2014 ministerstvo prodloužilo předpokládané datum uvedení do provozu o tři roky a stanovilo počáteční operační způsobilost (IOC) na červenec 2020. Následně program nesplnil revidované cílové datum, kterým byl červen 2021. V roce 2021 ministerstvo veřejně přiznalo obavy z nadměrné úrovně hluku a vibrací vozidel Ajax, což vedlo ministra pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany k pravidelným prohlášením v Parlamentu o pokroku programu a o možném dopadu na zdraví osádek, které vozidla testovaly. Tyto problémy zůstávají nevyřešeny a ministerstvo zatím nestanovilo nové cílové datum pro IOC,“ píše ve své zprávě z poloviny března britský Národní kontrolní úřad (National Audit Office).

Během nedávné schůze dolní komory britského parlamentu John Healey (Labour Party), stínový ministr obrany, položil ministru obrany Benu Wallaceovi následující dotaz: „Kolik z 27 omezení použití vozidel Ajax v prosinci 2021 bylo vyřešeno." Odpověděl Jeremy Quin, státní tajemník na ministerstvu obrany: "K 27. březnu 2022 bylo vyřešeno 5 z 27 omezení použití, z nichž všechna jsou rozhodující pro dosažení počáteční provozní způsobilosti. Práce na vyřešení zbývajících omezení pokračují s tím, jak program dozrává."

Vozidlo Ajax, určené primárně k průzkumu, nikoli pro roli pásového bojového vozidla pěchoty jako jeho příbuzný ASCOD 42, má být založeno na nových technologicky vyspělých senzorech a komunikačních systémech, které by změnily pozorovací a průzkumné schopnosti armády. Podle Národního kontrolního úřadu bude realizace programu Ajax pro ministerstvo obrany "významnou výzvou kvůli selháním, která vedla ke zpoždění a nevyřešeným bezpečnostním problémům."

Zpoždění přitom bude mít pro britskou armádu významné operační dopady. Její plány počítají s tím, že do roku 2030 bude vytvořena síť digitálních schopností, která propojí bojová obrněná vozidla Ajax (průzkumné), Boxer (kolový obrněný transportér/bojové vozidlo) a Challenger 3 (hlavní bitevní tank). Zpoždění programu Ajax znamená, že není ani jisté, že armáda dosáhne do roku 2025 plánované restrukturalizace. MO přeneslo finanční rizika na GDLS-UK tím, že sjednalo smlouvu s pevnou cenou na dodávku vozidel Ajax, ale to jej nemusí ochránit před dalšími výdaji. Ajax bude dodán se zpožděním, takže armáda bude muset operovat se stárnoucími obrněnými vozidly, jejichž údržba je nákladná. Tyto nepřímé náklady jsou přitom často při podobných problémech s akvizicemi přehlíženy a nejsou formálně započteny, což ovšem neznamená, že je státní pokladna nemusí platit.

Ve zprávě kontrolního úřadu je dále uvedeno, že původní požadavky MO na Ajax byly velmi specifické a řízení změn v návrhu vedlo ke sporům a zpožděním. Bylo stanoveno přibližně 1200 požadavků na schopnosti, což činí Ajax složitějším než ostatní obrněná vozidla. Zde bychom možná mohli znervóznět i my v České republice, víme-li, že uchazeči museli ve svých finálních nabídkách na pásová BVP vyplnit na 9000 parametrů.

Zpráva je vůči britskému ministerstvu i výrobci vozidel nemilosrdná: "MO a GDLS-UK některým požadavkům (armády) plně nerozuměly, což vedlo k mnoha změnám v konstrukční specifikaci. To způsobilo spory a doba potřebná k odsouhlasení změn návrhu přispěla ke zpoždění programu. MO a GDLS-UK nepochopily rozsah prací ani technickou náročnost, což znamenalo, že do harmonogramu programu nebyla zapracována dostatečná rezerva. Milníky nebyly splněny, protože provedení projekčních prací, dokončení testování, vyřešení závad a řešení sporů v dodavatelském řetězci trvalo déle, než GDLS-UK očekávala. Společnost GDLS-UK sdělila úřadu, že to bylo způsobeno tím, že standardy ministerstva obrany nebyly plně definovány a mohly se měnit. Ministerstvo však opakovaně shledalo bezpečnostní dokumentaci GDLS-UK nedostatečnou," konstatuje britský Národní kontrolní úřad.

Podle závěru zprávy MO očekává, že Ajax výrazně zlepší schopnosti obrněných vozidel. Dosud trvalo na tom, že GDLS-UK dodá 589 vozidel Ajax za dohodnutou smluvní cenu 5,522 miliardy liber. Ale termín uvedení do provozu se již prodloužil o čtyři roky a ministerstvo neví, kdy bude moci vozidla začít používat. Program se nadále potýká s významnými problémy a zatím není shoda na příčinách kritických bezpečnostních problémů ani na způsobu jejich řešení. Stále existují další technické problémy, které je třeba vyřešit, a širší problémy při vývoji podpůrných schopností, které umožní dosáhnout plné způsobilosti Ajaxu. Tyto problémy znamenají, že ministerstvo neprokázalo, že vynaložené prostředky ve výši 3,167 miliardy GBP na tuto zakázku byly účelně vynaloženy.

MO a GDLS-UK jsou nadále ve sporu kvůli nevyřešeným smluvním, bezpečnostním a technickým otázkám. Pokud má ministerstvo program uskutečnit, stojí před ním značná výzva a obtížná rozhodnutí, přičemž hrozí, že se problémy mohou ukázat jako nepřekonatelné. Aby program přinesl užitek za vynaložené prostředky, musí ministerstvo zavést schopnosti, které si předsevzalo, aniž by se zvýšily náklady nebo došlo k dalším zpožděním.

Zdroj: National Audit Office; UK Defence Journal

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.