Hodnocení ministra Metnara: kus dobré práce, boj s pandemií i poučení do budoucna

Hodnocení ministra Metnara: kus dobré práce, boj s pandemií i poučení do budoucna
Autor fotografie: fb profil Lubomíra Metnara|Popisek: Lubomír Metnar
04 / 11 / 2021, 15:00

Lubomír Metnar (nestraník za ANO) přišel na Ministerstvo obrany v červnu 2018 z postu ministra vnitra, aby vystřídal Karlu Šlechtovou (ve funkci od prosince 2017 do června 2018), a stal se třetím ministrem obrany za hnutí ANO (Martin Stropnický byl ministrem v letech 2014-2017). Přes výhrady, které lze vůči různým projektům snášet, a Security Magazín jich několik nabídl, je na místě ministru Metnarovi přiznat, že se mu v nesnadné situaci dařilo dotahovat klíčové akviziční a modernizační projekty do finální podoby. S otazníkem zůstává budoucnost nákupu nových BVP. Zde je ale třeba přiznat, že výběr nebylo možné dokončit z objektivních důvodů.

MO s potýkalo ve své specifické situaci s rozpočtovým problémem - růst obranného rozpočtu zaostával za programovým prohlášením vlády i předpoklady Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Specifickou je situace rezortu obrany především v tom, že se věnuje oblasti, v níž jsou akviziční projekty složité, mnohaleté, vzájemně podmíněné a provázané. Předvídatelnost a stabilita rozpočtového rámce zde hraje důležitou roli.

Růst obranného rozpočtu oproti plánu, který hovořil o 1,4 % HDP v roce 2021 a o dosažení 2 % HDP v roce 2024, výrazně zpomalil. Tato relativní čísla ovlivní hospodářská kondice státu a příjmy státního rozpočtu nejen v souvislosti s pandemií a probíhající energetickou krizí. Výhled zatím hovoří o tom, že v roce 2023 by měla obrana počítat s 95 miliardami (namísto optimálních 117,17 miliard podle KVAČR 2030) a v roce 2024 by to mělo být 99,5 (namísto 132,8 miliard podle KVAČR 2030).

V kontextu tohoto vývoje pak lze jen velmi těžko výkon ministra Metnara celkově hodnotit přísně, a naopak je na místě přiznat, že v nelehké situaci, a ve spolupráci s generálním štábem vedeným generálem Opatou, a také výborem pro obranu vedeným Janou Černochovou, se ministerstvu podařilo dokončit v poměrně krátkém čase řadu významných akvizic. V reakci nejen na kritickou zprávu NKÚ se také Ministerstvo obrany začalo důsledně zabývat náklady životního cyklu pořizované techniky, což mu do budoucna umožní lépe a kontrolovatelně plánovat významné výdaje - příkladem je akvizice izraelských protiletadlových kompletů SPYDER, kde byly náklady na provoz vyčísleny spolu s podpisem mezivládní dohody.

Vyjmenujeme-li významné úspěšné akvizice, které Lubomír Metnar dokázal dotáhnout do konce, chronologicky odzadu, jde kromě zmíněného SPYDERu především o francouzská samohybná děla CAESAR. U obou zakázek se nakonec přes určité období nejistoty a nervozity plynoucí z navýšení ceny podařilo vyjednat velmi významný podíl českého obranného průmyslu - nejen na dodávce, ale také na zajištění životního cyklu a provozu obou systémů.

V listopadu 2020 se podařilo také vyřešit otázku náhrady za přestárlé terénní vozy UAZ a již nevyráběné Land Rover Defender a byla podepsána smlouva na dodání až 1200 moderních terénních vozidel Toyota Hilux, které v těchto dnech útvary AČR přebírají.

Nákup protiletadlového systému SPYDER svým způsobem navazuje na smlouvu z prosince 2019, kdy se Metnarovu ministerstvu podařilo dotáhnout do konce vlekoucí se akvizici 3d mobilních radiolokátorů (MADR). Radary tohoto typu systém SYPDER využívá, a jde v relativně krátké době o druhou významnou zakázku uzavřenou mezi Českou republikou a Izraelem. Nadto zakázku, která významným způsobem do budoucna rozšiřuje možnosti českých společností, v tomto případě především státního podniku VTÚ a pardubické společnosti RETIA ze skupiny CSG, které participují na obou projektech.

V červnu 2019 byla podepsána smlouva na dodání 62 kolových obrněných vozidel TITUS, díky nimž bude moci armáda vyřadit dosud používanou zastaralou techniku. Krátce po Metnarově nástupu na ministerstvo byla také s VVÚ podepsána smlouva na dodání 80 protichemických vozidel S-LOV-CBRN.

Mezi problematické akvizice patří nákup amerických vrtulníků Venom a Viper, kde muselo MO podle rozhodnutí ÚOHS zaplatit pokutu ve výši 550 milionů korun, proti níž se ohrazuje soudní cestou, nebo akvizice pasivních sledovacích systémů (DPET) VERA NG, kde došlo na poslední chvíli ke složitě vysvětlovanému nárůstu pořizovací ceny.

Tento výčet není zdaleka úplný a ministru Metnarovi lze přiznat, že splnil většinu závazků, které s nástupem do funkce přijal, které plynou ze strategických dokumentů týkajících se modernizace a rozvoje ozbrojených sil, a které objektivně situaci armády v mnoha ohledech podstatným způsobem zlepšily. I díky mohutnému předvolebnímu finiši a podpisu pod smlouvy o protiletadlovém systému a samohybných dělech - s obecnou podporou i opozičních poslanců z Výboru pro obranu. Zásadní výhrada, a spíše zkušenost pro budoucnost, se týkala zmíněného problému s navýšením ceny, a Ministerstvo obrany bude muset v budoucnu věnovat více pozornosti aktualizacím cenových nabídek - zejména u zakázek, jejichž řešení se potáhne delší dobu. Problém s navýšením ceny je do jisté míry umělým a lze mu relativně snadno předcházet.

Největším dluhem Metnarovy éry zůstává nedokončený tendr na pásová BVP, největší zbrojní zakázka v historii samostatné České republiky, jejíž původní termín spadá do roku 2019. Formálně byla vyhlášena na jaře roku 2019. Forma veřejné soutěže se ukazuje jako v tomto případě velmi složitou. Nadto projekt narazil na řadu objektivních problémů. Mezi jinými je třeba zmínit bezmála jeho zastavení, když vláda po vypuknutí pandemie loni na jaře hledala úspory ve státním rozpočtu, nebo problémy v souvislosti s komunistickým požadavkem na redukci obranného rozpočtu o deset a následně o pět miliard korun.

Již delší dobu bylo zřejmé, že tendr do konce volebního období dokončit nebude možné. A s ohledem na důležité kroky, které zbývají, a u nichž je třeba nést jasnou politickou odpovědnost, je na místě ocenit přístup Lubomíra Metnara, který je nechává na svém nástupci. Ten tak bude mít možnost stav zakázky prověřit a případně přijít se změnami, které její průběh v aktuální situaci zefektivní a v konečném důsledku dosáhnou žádoucího cíle - přezbrojení mechanizované brigády a splnění závazku vůči Alianci.

Demokratická opozice, která zanedlouho převezme vládní odpovědnost, sympatickým způsobem chválí výkon ministra školství Roberta Plagy, o kterém již zaznělo, že bude na MŠMT pokračovat v pozici náměstka. Lubomír Metnar na Ministerstvu obrany rozhodně rovněž odvedl velký kus poctivé práce, a dočkal se poděkování od poslanců Výboru pro obranu. Usedne-li v následujícím období v tomto výboru, nebude to překvapením. Bude moci navázat na konstruktivní přístup Jany Černochové a dalších poslanců a pokračovat ve spolupráci v obráceném gardu.

Tagy článku